สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

 เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก


จำนวนหน้า : 1234567891011121314151617...190191192193
ค้นหา :
หน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 1,320 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 1,320 ถนนสุขุมวิท 77
2 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (สำนักงาน-พักอาศัย) เนื้อที่ 1,075 ถนนมอเเตอร์เวย์ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (สำนักงาน-พักอาศัย) เนื้อที่ 1,075 ถนนมอเเตอร์เวย์
3 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,260 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,260 ถนนพระรามเก้า
4 ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 2,780 ถนนมอเตอร์เวย์ ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 2,780 ถนนมอเตอร์เวย์
5 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พักอาLypi;,) เนื้อที่ 612 ถนนสุขุมวิท ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พักอาLypi;,) เนื้อที่ 612 ถนนสุขุมวิท
6 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,500 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,500 ถนนพัฒนาการ
7 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 380 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 380 ถนนพระรามเก้า
8 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 324 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 324 ถนนสุขุมวิท 77
9 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 410 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 410 ถนนพระรามเก้า
10 โครงเหล็ก 1 ชั้น โครงเหล็ก 1 ชั้น
11 ค.ส.ล. 4 ชั้น ค.ส.ล. 4 ชั้น
12 ค.ส.ล. 2 ชั้น ค.ส.ล. 2 ชั้น
13 ค.ส.ล. 2 ชั้น ค.ส.ล. 2 ชั้น
14 บ้านแถว 2 ชั้น บ้านแถว 2 ชั้น
15 ค.ส.ล. 2 ชั้น ค.ส.ล. 2 ชั้น
16 ค.ส.ล. 2 ชั้น ค.ส.ล. 2 ชั้น
17 ค.ส.ล. 2 ชั้น ค.ส.ล. 2 ชั้น
18 ค.ส.ล. 1 ชั้น ค.ส.ล. 1 ชั้น
19 ค.ส.ล. 2 ชั้น ค.ส.ล. 2 ชั้น
20 บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
21 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 989 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 989 ถนนพัฒนาการ
22 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 2,425 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 2,425 ถนนพระรามเก้า
23 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (สำนักงาน-พาณิชย์) เนื้อที่ 1,924 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (สำนักงาน-พาณิชย์) เนื้อที่ 1,924 ถนนพัฒนาการ
24 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,040 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,040 ถนนพระรามเก้า
25 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 648 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 648 ถนนพัฒนาการ
26 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,482 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,482 ถนนสุขุมวิท 77
27 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,332 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,332 ถนนพระรามเก้า
28 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 360 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัย) เนื้อที่ 360 ถนนสุขุมวิท 77
29 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 1,780 ถนนศรีนครินทร์ ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลีง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 1,780 ถนนศรีนครินทร์
30 ค.ส.ล 2 ชั้น ค.ส.ล 2 ชั้น
31 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 720 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 720 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์
จำนวนหน้า : 12345678911121314151617...190191192193
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร