สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

 เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก


จำนวนหน้า : 1234567891011121314151617...190191192193
ค้นหา :
หน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 โครงเหล็ก 1 ชั้น บข.3/2559 นางวรรณา เพลินธรรม
2 ค.ส.ล. 1 ชั้น บข.2/2559 นางวิยะดา ลี้ประเสริฐ
3 ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.1/2559 นายกิตติพงษ์ ลี้ประเสริฐ
4 ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 285 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/6743
5 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง(พักอาศัย) เนื้อที่ 185 ถนนศรีนครินทร์ ที่ กท 7703/6743
6 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 384 ถนนศรีนครินทร์ ที่ กท 7703/6743
7 ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลีง (สำนักงาน-พักอาศัย) เนื้อที่ 986 ถนนศรีนครินทร์ ที่ กท 7703/6743
8 ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลีง (สำนักงาน-พักอาศัย) เนื้อที่ 986 ถนนศรีนครินทร์ ที่ กท 7703/6743
9 ค.ส.ล. 1 ชั้น บข.55/2559 นางดวงมณี ถิ่นวิไล
10 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.54/2559 นางประกายแก้ว รัตนนาคะ
11 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.53/2559 นายเศรษฐศักดิ์ สุวโท
12 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.52/2559 นายกพล ทองพลับ
13 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.51/2559 นางปรียาวดี พุกกะณะสุต
14 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.50/2559 นายสุนทร ยศแก้ว
15 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.50/2559 นายสุนทร ยศแก้ว
16 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.49/2559 จ่าสิบเอกประทีป ภาคบูรณ์
17 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.48/2559 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
18 บ้านแถว ค.ส.ล. 2 ชั้น ต บข.46/2559 บริษัท พีชแอนต์ลีฟวิ่ง จำกัด
19 ค.ส.ล. 4 ชั้น บข.45/2559 บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด
20 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.44/2559 นางสาวฐานันดร์ แซ่แพ
21 ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.43/2559 นายจิระชัย เตชะอิทธิพร
22 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.42/2559 น.อ.มานิตย์ รัตนมาลี
23 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.41/2559 นายสุรชัย จิตต์โกมุท
24 ค.ส.ล. 2 ชั้น บข.40/2559 นายเด่น หมื่นชนะสงคราม
25 ค.ส.ล. 1 ชั้น บข.38/2559 นายอากร บุญเกิด
26 ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.37/2559 นางวาสนา อัลภาชน์
27 ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.349/2558 นางวาสนา อัลภาชน์
28 ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.36/2559 นางอุมาพร แสงแก้ว
29 ค.ส.ล. 8 ชั้น บข.35/2559 บริษัท เอส ซี พัฒนาการ จำกัด
30 ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.33/2559 นายวิศรุต โชติวิชเศรวตกุล
31 ค.ส.ล. 3 ชั้น บข.31/2559 นางสาวพรทิพย์ เกษมพรกุล
จำนวนหน้า : 124567891011121314151617...190191192193
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร