COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

 เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก


จำนวนหน้า : 123...190191192193
ค้นหา :
หน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 ตึก 5ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม นางนงเยาว์ รุ่งจำรัสโสภา
2 ตึก 8 ชั้น 1 หลัง เพื่อเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมจอดรถยนต์ วิทยาลัยนอร์กรุงเทพ
3 ตึก7 ชั้น 1 หลัง เพื่อเป็นอาคารอยู่อาศัย นายสมเกรียติ สัมปศิลป์
4 ตึก5 ชั้น 1 หลัง เพื่อเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม นางสาวทิพย์วัลย์ ชาญชัยศรีสกุล
5 ตึก 8 ชั้น 1 หลังเพื่อใช้เป็นอยู่อาศัยรวมจอดรถยนต์ นายสุชาติ เลิศไพรวัลย์
6 ตึกชั้นใต้ดิน1 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอยู่อาศัย จอดรถยนต์ บ.วี.พี.แมนชั่น จำกัด
7 ตึก 8ชั้น 2 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดพักอาศัย บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
8 ตึก 8 ชั้น1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมจอดรถ บ.เสรีไพบูลย์ จำกัด
9 ตึกห้าชั้น 1 หลังเพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม นางสอาด เจตยกุล
10 ตึก 2 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมจอดรถยนต์ บ.เสรีไพบูลย์ จำหัด
11 ตึก 2 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็นสำนักงาน(โชว์รูม)จอดรถยนต์ บ.กฤษฎากลการ(ประเทศไทย)จำกัด
12 ตึก 5 ชั้น 1 เหลัง เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย นางสอาด เนตกุล
จำนวนหน้า : 123...190191192193