สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

 เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก


จำนวนหน้า : 123...188189190191192193
ค้นหา :
หน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 บ้านพักข้าราชการวิทยาลัยการปกครอง แฟรต 5 ชั้น 200 หน่วย การเคหะแห่งชาติ
2 บ้านพักข้าราชการฝ่ายปกครอง แฟลต 5 ชั้น จำนวน 356 หน่วย อ.พระสมุทรเจดีย์ การเคหะแห่งชาติ
3 ควบคุมตรวจสอบและแก้ปัญหาการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทางวิศวกรรมภายในกองบริหาร โครงก การเคหะแห่งชาติ
4 ควบคุมตรวจสอบและแก้ปัญหาการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทางวิศวกรรมภายในกองบริหาร โครงก การเคหะแห่งชาติ
5 โครงการบ้านเอื้ออาทร เชียงใหม่ การเคหะแห่งชาติ
6 โครงการที่พักอาศัยสำหรับสถาบันราชภัฏ เชียงรายและอุตรดิตถ์ การเคหะแห่งชาติ
7 โครงการที่พักอาศัยสถาบันราชภัฏ กาฬสินธุ์ การเคหะแห่งชาติ
8 โครงการบ้านเอื้ออาทร ขอนแก่น การเคหะแห่งชาติ
9 บ่อบำบัดนำเสีย โครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา การเคหะแห่งชาติ
10 โครงการเคหะชุมชน ฉะเชิงเทรา 2 การเคหะแห่งชาติ
11 โครงการบ้านเอื้ออาทร ฉะเชิงเทรา,อยุธยา,ขอนแก่น การเคหะแห่งชาติ
12 โครงการเคหะชุมชน ฉะเชิงเทรา ธนบุรี 2/1,2/2 การเคหะแห่งชาติ
13 โครงการที่พักอาศัยสถาบันราชภัฏ กาฬสินธุ์ การเคหะแห่งชาติ
14 บ้านเอิ้ออาทรระยะ 3/1 ฉะเชิงเทรา การเคหะแห่งชาติ
15 บ้านเอิ้ออาทรระยะ 3/1 อยุธยา การเคหะแห่งชาติ
16 บ้านเอิ้ออาทรระยะ 3/1 ขอนแก่น การเคหะแห่งชาติ
17 บ้านเอิ้ออาทรระยะ 2 ฉะเชิงเทรา การเคหะแห่งชาติ
18 บ้านเอิ้ออาทรระยะ 2 อยุธยา การเคหะแห่งชาติ
19 บ้านเอิ้ออาทรระยะ 2 ขอนแก่น การเคหะแห่งชาติ
20 ที่พักอาศัยสถาบันราชภัฏอุตรดิถต์ การเคหะแห่งชาติ
21 ที่พักอาศัยสถาบันราชภัฏเชียงราย การเคหะแห่งชาติ
22 บ้านเอิ้ออาทรระยะ 3/1 มุกดาหาร การเคหะแห่งชาติ
23 บ้านเอิ้ออาทรระยะ 3/1 บุรีรัมย์ การเคหะแห่งชาติ
24 บ้านเอิ้ออาทรระยะ 3/1 สุรินทร์ การเคหะแห่งชาติ
25 บ้านเอิ้ออาทรระยะ 2 อุบลราชธานี การเคหะแห่งชาติ
26 ดูแลทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างทุกโครงการของโครงการของฝ่าย คก.2 การเคหะแห่งชาติ
27 ที่พักอาศัยสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด การเคหะแห่งชาติ
28 ที่พักอาศัยสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ การเคหะแห่งชาติ
29 ที่พักอาศัยสถาบันราชภัฏศรีษะเกษ การเคหะแห่งชาติ
30 บ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า) ขอนแก่น การเคหะแห่งชาติ
31 บ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า) ศรีษะเกษ การเคหะแห่งชาติ
จำนวนหน้า : 123...188189190191193
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร