COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

 เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก


จำนวนหน้า : 1234567891011121314151617...190191192193
ค้นหา :
หน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,069 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,069 ถนนสุขุมวิท 77
2 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 363 ถนนศรีนครินทร์ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 363 ถนนศรีนครินทร์
3 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,069 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,069 ถนนสุขุมวิท 77
4 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 304 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 304 ถนนสุขุมวิท 77
5 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 930 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 930 ถนนพัฒนาการ
6 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 263 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 263 ถนนพัฒนาการ
7 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 400 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 400 ถนนสุขุมวิท 77
8 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 893 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 893 ถนนสุขุมวิท 77
9 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 395 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 395 ถนนพระรามเก้า
10 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 1,995 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 1,995 ถนนพัฒนาการ
11 ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง (สำนักงาน+พักอาศัย) เนือที่ 1,013 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง (สำนักงาน+พักอาศัย) เนือที่ 1,013 ถนนพัฒนาการ
12 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 461 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 461 ถนนสุขุมวิท 77
13 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง สำนักงาน-พักอาศัย เนือที่ 1,275 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง สำนักงาน-พักอาศัย เนือที่ 1,275 ถนนพัฒนาการ
14 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 350 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 350 ถนนพัฒนาการ
15 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 288 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 288 ถนนพัฒนาการ
16 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 150 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 150 ถนนสุขุมวิท 77
17 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 350 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 350 ถนนพัฒนาการ
18 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 580 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 580 ถนนพัฒนาการ
19 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,823 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,823 ถนนสุขุมวิท 77
20 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,823 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,823 ถนนสุขุมวิท 77
21 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,823 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,823 ถนนสุขุมวิท 77
22 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 450 ถนนกำแพงเพชร 7 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 450 ถนนกำแพงเพชร 7
23 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (สำนักงาน-พักอาศัย-เก็บของ) เนือที่ 415 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (สำนักงาน-พักอาศัย-เก็บของ) เนือที่ 415 ถนนศรีนครินทร์
24 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 320 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 320 ถนนพัฒนาการ
25 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 989 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 989 ถนนสุขุมวิท 77
26 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (4 คูหา) พักอาศัย เนือที่ 720 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (4 คูหา) พักอาศัย เนือที่ 720 ถนนสุขุมวิท 77
27 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 1,176 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 1,176 ถนนสุขุมวิท 77
28 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,435 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,435 ถนนสุขุมวิท 77
29 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 195 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 195 ถนนพัฒนาการ
30 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 2,985 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนือที่ 2,985 ถนนพัฒนาการ
31 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,985 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนือที่ 1,985 ถนนพัฒนาการ
จำนวนหน้า : 12345678910111213141617...190191192193