COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

 เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก


จำนวนหน้า : 1234567891011121314151617...190191192193
ค้นหา :
หน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (สำนักงาน-พักอาศัย) เนื้อที่ 774 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (สำนักงาน-พักอาศัย) เนื้อที่ 774 ถนนสุขุมวิท 77
2 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 645 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 645 ถนนสุขุมวิท 77
3 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (สำนักงาน-พักอาศัย) เนื้อที่ 665 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (สำนักงาน-พักอาศัย) เนื้อที่ 665 ถนนพัฒนาการ
4 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 410 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 410 ถนนพัฒนาการ
5 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 363 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 363 ถนนสุขุมวิท 77
6 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 659 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 659 ถนนสุขุมวิท 77
7 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,040 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,040 ถนนพัฒนาการ
8 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 198 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 198 ถนนพัฒนาการ
9 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 198 ถนนพัฒนาการ
10 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 198 ถนนพัฒนาการ
11 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 920 ถนนเสรี 2 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 920 ถนนเสรี 2
12 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,325 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,325 ถนนพระรามเก้า
13 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 435 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 435 ถนนพัฒนาการ
14 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 492 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 492 ถนนพัฒนาการ
15 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 680 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 680 ถนนพัฒนาการ
16 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พาณิชย์-พักอาศัย) เนื้อที่ 1,995 ถนนมอเตอร์เวย์ ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พาณิชย์-พักอาศัย) เนื้อที่ 1,995 ถนนมอเตอร์เวย์
17 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 525 ถนนมอเตอร์เวย์ ค.ส.ล. 3 ชั้น 1หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 525 ถนนมอเตอร์เวย์
18 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,750 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,750 ถนนพัฒนาการ
19 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 144 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 144 ถนนพัฒนาการ
20 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 460 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 460 ถนนพัฒนาการ
21 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,317 ถนนพัมนาการ ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,317 ถนนพัมนาการ
22 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 330 ถนนปรีดีพนมยงค์ ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 330 ถนนปรีดีพนมยงค์
23 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 330 ถนนปรีดีพนมยงค์ ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 330 ถนนปรีดีพนมยงค์
24 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 430 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 430 ถนนพระรามเก้า
25 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 495 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 495 ถนนพระรามเก้า
26 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 765 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 765 ถนนพระรามเก้า
27 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 330 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 330 ถนนพัฒนาการ
28 ค.ส.ล.4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,768 ถนนพระรามเก้า ค.ส.ล.4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,768 ถนนพระรามเก้า
29 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 678 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 678 ถนนสุขุมวิท 77
30 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 760 ถนนพัฒนาการ ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 760 ถนนพัฒนาการ
31 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,069 ถนนสุขุมวิท 77 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 1,069 ถนนสุขุมวิท 77
จำนวนหน้า : 12345678910111213151617...190191192193