COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

 เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก


จำนวนหน้า : 123456789101112131415
ค้นหา :
หน่วยงาน :
ลำดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
1 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 9,347 ถนนสุขุมวิท 77 ที่ กท 7703/1779
2 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พาณิชย์-พักอาศัย) เนื้อที่ 700 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/1779
3 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พาณิชย์-พักอาศัย) เนื้อที่ 490 ถนนพระรามเก้า ที่ กท 7703/1779
4 ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง (จอดรถยนต์) เนื้อที่ 9,347 ถนนสุขุมวิท 77 ที่ กท 7703/1779
5 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 378 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/443
6 ค.ส.ล. 3 ชั้น 2 หลัง (พาณิชย์-สำนักงาน) เนื้อที่ 495 ซอยอ่อนนุช 46 ที่ กท 7703/1779
7 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 557 ถนนสุขุมวิท ที่ กท 7703/1779
8 ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลีง (พาณิชย์-สำนักงาน-พักอาศัย) เนื้อที่ 1,890 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/1779
9 ค.ส.ล. 3 ชั้น (พักอาศัย) เนื้อที่ 926 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/1779
10 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 278 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/902
11 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 115 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/902
12 ค.ส.ล.4 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 740 ถนนพระรามเก้า ที่ กท 7703/902
13 ค.ส.ล.4 ชั้น 2 หลัง (พานิชย์-พักอาศัย) เนื้อที่ 4,926 ถนนสุขุมวิท 71 ที่ กท 7703/902
14 ค.ส.ล.5 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 1,985 ถนนพระรามเก้า ที่ กท 7703/902
15 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 970 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/902
16 ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัยรวม) เนื้อที่ 285 ถนนพัฒนาการ ที่ กท 7703/6743
17 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง(พักอาศัย) เนื้อที่ 185 ถนนศรีนครินทร์ ที่ กท 7703/6743
18 ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง (พักอาศัย) เนื้อที่ 384 ถนนศรีนครินทร์ ที่ กท 7703/6743
19 ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลีง (สำนักงาน-พักอาศัย) เนื้อที่ 986 ถนนศรีนครินทร์ ที่ กท 7703/6743
20 ค.ส.ล. 6 ชั้น 1 หลีง (สำนักงาน-พักอาศัย) เนื้อที่ 986 ถนนศรีนครินทร์ ที่ กท 7703/6743
21 ที่ กท 7703/443 ที่ กท 7703/443
22 ที่ กท 7703/443 ที่ กท 7703/443
23 ที่ กท 7703/443 ที่ กท 7703/443
24 ที่ กท 7703/443 ที่ กท 7703/443
25 ที่ กท 7703/443 ที่ กท 7703/443
26 ที่ กท 7703/443 ที่ กท 7703/443
27 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง ที่ กท 7704/4702 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง ที่ กท 7704/4702
28 ค.ส.ล 3 ชั้น 1 หลีง ที่ กท 7703/4702 ค.ส.ล 3 ชั้น 1 หลีง ที่ กท 7703/4702
29 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง ที่ กท 7704/4702 ค.ส.ล.3 ชั้น 1 หลัง ที่ กท 7704/4702
30 ค.ส.ล 7 ชั้น 1 หลัง ที่ กท 7703/4702 ค.ส.ล 7 ชั้น 1 หลัง ที่ กท 7703/4702
จำนวนหน้า : 13456789101112131415