สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 6 27 eit 17/10/2561 - 19/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2 การทวนสอบเครื่องมือวัด , การตรวจสอบอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า , QM&QP , PQP , SYNTEC Site Setup 6 syntec 17/10/2561 - 17/10/2561 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : ห้องประชุมชั้น 23 กรุงเทพมหานคร
3 [2561] Renewable and Alternative Energy – Concepts and Regulations (รุ่นที่ 2) 36 egat 16/10/2561 - 18/10/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
4 การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา 9 eit 12/10/2561 - 12/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5 พื้นฐานงานชั่วคราว 10.95 TOC 11/10/2561 - 06/12/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น9) กรุงเทพมหานคร
6 ME 49 Improving Reliability of Pumps, Maintenance & Troubleshooting;11-12Oct18 24 PET 11/10/2561 - 12/10/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
7 การวัดข้อมูลและการทำนายอายุการใช้งานของหลอดไฟและโคมไฟฟ้าแอลอีดี ตามมาตรฐาน LM-84 และ TM-28 6 TIEA 11/10/2561 - 11/10/2561 บริษัท ยูนิแลมป์ จำักด ปราจีนบุรี
8 สัมมนาผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับการก่อสร้างสะพาน การออกแบบ และการบูรณะบำรุงสะพานโครงสร้างเหล็ก 9 ISIT 10/10/2561 - 10/10/2561 กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
9 การอบรมเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 18 eit 10/10/2561 - 11/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
10 การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 25 18 eit 10/10/2561 - 11/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
11 การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า รุ่น 7 33.75 CEPT 10/10/2561 - 12/10/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
12 Supernap Knowledge FeedBack Item 10.95 TOC 09/10/2561 - 30/10/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
13 Basic Knowledge Pipe Connection Work 14 TOC 08/10/2561 - 08/10/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
14 ME 26 ASME/ANSI B31.3 Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping;8-10 Oct18 36 PET 08/10/2561 - 10/10/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
15 ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Convention กับ Nonconvention 18 MECT 06/10/2561 - 07/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 2 9 eit 06/10/2561 - 06/10/2561 ณ ห้องประชุม วสท. กรุงเทพมหานคร
17 06.10.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15 6 BSA 06/10/2561 - 06/10/2561 ตลาดนัด ราม 2 ไนท์บาซาร์ กรุงเทพมหานคร
18 อบรมหลักสูตร พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 6 PPS 06/10/2561 - 06/10/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
19 โครงการ อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 BSA 06/10/2561 - 06/10/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
20 การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 9 eit 05/10/2561 - 05/10/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ 5/10/61 งานสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ 8 coe 05/10/2561 - 05/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
22 การคำนวณออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ 26.25 thaitca 04/10/2561 - 06/10/2561 อาคาร วสท. และ ดูงานที่จังหวัดราชบุรี กรุงเทพมหานคร
23 อบรมหลักสูตร การจัดการงานก่อสร้างเชิงปฏิบัติการ สาหรับนายช่างโครงการ รุ่นที่ 4 42 ITD 04/10/2561 - 01/11/2561 ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
24 COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 9 9 eit 04/10/2561 - 04/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25 4 ต.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "ค่าใบอนุญาตวิชาชีพ ขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ที่ปรึกษาและออกแบบคุมงาน" 3 coe 04/10/2561 - 04/10/2561 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
26 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 22 48 eit 03/10/2561 - 06/10/2561 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
27 การสัมมนาเรื่อง ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 6 eit 03/10/2561 - 03/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28 อบรม “ADVANCED BIM WORKSHOP” 108 TEAM 02/10/2561 - 25/12/2561 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
29 Basic Knowledge Precasted Concrete System 12.9 TOC 01/10/2561 - 01/10/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
30 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ต.ค. 61 10 thaitca 01/10/2561 - 31/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
31 30.09.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 30/09/2561 - 30/09/2561 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย / บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เชียงราย
32 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calcutation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 2 9 eit 30/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
33 การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย 12 thaitca 29/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
34 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ไฟป้ายบอกทาง และระบบนำทางเรืองแสงเพื่อการอพยพหนีไฟ (Fire Alarm System , Emergency Light/Exit Sign and Photoluminescent Escape Sign Light) 6 genthai 29/09/2561 - 29/09/2561 เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
35 29-9-61 "การแนะนำความรู้เพื่อวิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา" 6 coe 29/09/2561 - 29/09/2561 ห้องบุษราคัม โรงแรมไดมอนปาร์คอิน เชียงราย รีสอร์ท เชียงราย
36 การบัญชี สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่3/61 18 eit 29/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
37 โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (คอนกรีตเซลลูล่าเชิงปฏิบัติการ (Cellular Concrete Workshop)) 7 eng.sut 29/09/2561 - 29/09/2561 ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
38 Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 21 18 eit 28/09/2561 - 29/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
39 28 ก.ย. 61 เสวนา เรื่อง "มาตรฐานความปลอดภัยสากลกับอาคารสนามบิน" 3 coe 28/09/2561 - 28/09/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
40 Toilet Work 10.95 TOC 28/09/2561 - 19/10/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
41 อบรมเรื่องการทำงานในระบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป กรณีศึกษา การใช้ระบบ Precast Concrete ในการก่อสร้างโกดังเก็บน้ำตาล 6 ITD 27/09/2561 - 27/09/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
42 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)” 48 eit 27/09/2561 - 30/09/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
43 การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design) 27/9/61 8 KML 27/09/2561 - 27/09/2561 Kumwell Academy นนทบุรี
44 โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 6 3 eit 27/09/2561 - 27/09/2561 บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
45 HVAC Air Side Workshop รุ่นที่ 10 9 EEC 26/09/2561 - 26/09/2561 อาคาร กรุงเทพมหานคร
46 การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างคอนกรีตที่มีอยู่เดิม 18 thaitca 26/09/2561 - 27/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
47 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดบันทึกผล การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า จากการใช้งาน 12 eit 26/09/2561 - 26/09/2561 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
48 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 1 18 eit 26/09/2561 - 27/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
49 การอบรมการใช้โปรแกรม Auto CAD ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง รุ่นที่ 1 27 KMUTT 26/09/2561 - 28/09/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครปฐม
50 ทิศทางการพัฒนาวิศวกร และบทบาทองค์กรแม่ข่ายต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 6 coe 25/09/2561 - 25/09/2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
51 วันที่ 25 ก.ย 61 สัมมนาเรื่อง “ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย” 8 coe 25/09/2561 - 25/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
52 Smart Construction Management (บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) 18 KMUTT 24/09/2561 - 25/09/2561 บริษัท เรลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
53 สมาชิก วสท. 09-2561 10 eit 24/09/2561 - 24/09/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
54 Kitchen Room 14 TOC 24/09/2561 - 24/09/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
55 การต่อลงดินระบบแรงตํ่า 18 MECT 22/09/2561 - 23/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
56 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 8 18 eit 22/09/2561 - 23/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
57 โครงการอบรมวิชาชีพ 'วิศวกรระดับต้น' รุ่นที่ 6/3 72 acat 22/09/2561 - 27/10/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
58 การอบรมเรื่อง การติดตั้ง Protective Relay กับระบบไฟฟ้าแรงสูง (จัด In-House Training ให้กับ บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด) 18 eit 22/09/2561 - 29/09/2561 ห้องคลองหลวง 4 โรงแรม แมนฮัตตัน จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
59 โครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร-โรงงาน (Life Safety in Building-Factory) อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ สวิทซ์ต่อตรง และการต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ATS, By Pass Switch and Generator Grounding) 6 genthai 21/09/2561 - 21/09/2561 เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame สำหรับ Industrial Building 18 eit 21/09/2561 - 22/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
61 ศึกษาดูงานฉนวนกันความร้อน และงานสุขภัณฑ์คอตโต้ 3 CNT 21/09/2561 - 21/09/2561 บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด สระบุรี
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร