สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 11 30 eit 29/10/2561 - 31/10/2561 โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
2 สมาชิก วสท. 10-2561 10 eit 29/10/2561 - 29/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3 Basic Knowledge Flooring Work 14 TOC 29/10/2561 - 29/10/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
4 การอบรมเรื่อง Natural Gas and LNG Supply 27 eit 29/10/2561 - 31/10/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
5 Gas Insulated Substation (GIS) Episode 2: การศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง GIS รุ่น 1 31.5 CEPT 29/10/2561 - 31/10/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
6 Power Generation form Municipal Solid Waste 18 IEEE 29/10/2561 - 31/10/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
7 ME 33 ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons;29-31Oct18 36 PET 29/10/2561 - 31/10/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
8 อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 10/2561 24 ITD 29/10/2561 - 30/10/2561 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
9 5S+Safety+3T Model เครื่องมือบริหารอย่างมีประสีทธีผล 12 tpa 29/10/2561 - 30/10/2561 ห้องสัมมนา โรงแรม ไอบิส สไตล์กรุุงเทพ สุขุุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร
10 In-house การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 18 eit 29/10/2561 - 30/10/2561 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Overview PTV Vissim/Viswalk Basic Training Course ครั้งที่ 2/2561 21 TEAM 29/10/2561 - 31/10/2561 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
12 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 4/2561 27 eit 28/10/2561 - 28/10/2561 โรงแรม เอสซี ปาร์ค ชั้น 6 ห้องเทพลีลาบอลรูม กรุงเทพมหานคร
13 28.10.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 3 BSA 28/10/2561 - 28/10/2561 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย เชียงราย
14 เทคนิคการเขียนแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16 eng.rmutp 27/10/2561 - 28/10/2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสร้างระบบพลังงานเเสงอาทิตย์ 16 eng.rmutp 27/10/2561 - 28/10/2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ.ประชาราษฏร์ 1 เเขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 กรุงเทพมหานคร
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 18 18 eit 27/10/2561 - 28/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
17 การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 9 eit 27/10/2561 - 27/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
18 จรรยาบรรณวิศวกรหลักสำคัญสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง 3 coe 27/10/2561 - 27/10/2561 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ ระยอง
19 27.10.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 3 BSA 27/10/2561 - 27/10/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา พะเยา
20 โครงการอบรมสัมมนานวัตกรรมวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การอบรมคอนกรีตบล็อคมวลเบา มอก.2601-2556 7 eng.sut 27/10/2561 - 27/10/2561 ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
21 สัมมนาเรื่อง “การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520” จ.ภูเก็ต 6 eit 26/10/2561 - 26/10/2561 โรงแรมดารา จ.ภูเก็ต ภูเก็ต
22 26 ต.ค. 61 สัมมนา "กรอบความสามารถทางด้านวิศวกรรมและการกำหนดหน่วยพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรต่อเนื่อง" 3 coe 26/10/2561 - 26/10/2561 โรงเแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
23 ศึกษาดูงานการผลิตแผ่นผนัง ฉนวนกันความร้อน 3 CNT 26/10/2561 - 26/10/2561 บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด สมุทรปราการ
24 Basic Knowledge Electrical Work 12.9 TOC 26/10/2561 - 14/12/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
25 Transform the Way Engineers Work with Tekla Stural Designer2018 4.5 kbu 26/10/2561 - 26/10/2561 โรงแรม Arnoma Grand Bangkok กรุงเทพมหานคร
26 การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 19 24 eit 26/10/2561 - 27/10/2561 ม.เกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร
27 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 35 27 eit 26/10/2561 - 28/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 9) 22.5 LPDI 25/10/2561 - 28/10/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
29 องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 3 27 eit 25/10/2561 - 27/10/2561 โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ กรุงเทพมหานคร
30 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 2 18 eit 25/10/2561 - 26/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
31 เฉพาะกลุ่ม เรื่อง การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและการทดสอบและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า/หม้อแปลงแรงกลาง 84 CEPT 25/10/2561 - 20/11/2561 จุฬาฯ กรุงเทพมหานคร
32 โครงการศึกษาและดูงานเรื่อง “ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ(APM) ระบบขนถ่ายและการตรวจกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร และระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ ของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” 3 eit 24/10/2561 - 24/10/2561 ณ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร
33 24 ตุลาคม 2561 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 12" 6 coe 24/10/2561 - 24/10/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
34 การออกแบบและควบคุมคุณภาพโครงสร้างผิวทางและงานบูรณะทาง รุ่นที่ 15 27 RATH 24/10/2561 - 26/10/2561 โรงแรมเดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
35 โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องการประมาณราคาถนนคอนกรีตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 drr 24/10/2561 - 26/10/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
36 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 4) 18 LPDI 21/10/2561 - 24/10/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
37 20 ต.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สขาวิศวกรรมเครื่องกล" 6 coe 20/10/2561 - 20/10/2561 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
38 การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ 2561 9 eit 20/10/2561 - 21/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
39 การอบรมเรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) 2561 9 eit 20/10/2561 - 21/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
40 การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 34 18 eit 20/10/2561 - 21/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
41 20 ต.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 3 coe 20/10/2561 - 20/10/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
42 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 9 eit 20/10/2561 - 20/10/2561 ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
43 20.10.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16 6 BSA 20/10/2561 - 20/10/2561 หลังตลาดสามย่าน กรุงเทพมหานคร
44 วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟ 18 eit 20/10/2561 - 27/10/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
45 19 ต.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และหัวข้อเฉพาะทาง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ" 6 coe 19/10/2561 - 19/10/2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
46 Basic Condition of Estimation & Quotation Proposal for Building Work 14.6 TOC 19/10/2561 - 24/10/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
47 การควบคุมคุณภาพคอนกรีตก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงาน 18 thaitca 18/10/2561 - 19/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48 BIM: Advanced Course ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561 4 TEAM 18/10/2561 - 18/10/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
49 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 8) 27 LPDI 18/10/2561 - 21/10/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
50 อบรมเรื่อง งานก่อสร้างพื้นลานจอดอากาศยานด้วยคอนกรีตประเภท PQC ของสนามบินสุวรรณภูมิ 3 ITD 17/10/2561 - 17/10/2561 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
51 การทวนสอบเครื่องมือวัด , การตรวจสอบอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า , QM&QP , PQP , SYNTEC Site Setup 6 syntec 17/10/2561 - 17/10/2561 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : ห้องประชุมชั้น 23 กรุงเทพมหานคร
52 การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 6 27 eit 17/10/2561 - 19/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
53 ME 39 Practical Pipe Stress Analysis;17-19Oct18 36 PET 17/10/2561 - 19/10/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
54 [2561] Renewable and Alternative Energy – Concepts and Regulations (รุ่นที่ 2) 36 egat 16/10/2561 - 18/10/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
55 การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา 9 eit 12/10/2561 - 12/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
56 พื้นฐานงานชั่วคราว 10.95 TOC 11/10/2561 - 06/12/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น9) กรุงเทพมหานคร
57 การวัดข้อมูลและการทำนายอายุการใช้งานของหลอดไฟและโคมไฟฟ้าแอลอีดี ตามมาตรฐาน LM-84 และ TM-28 6 TIEA 11/10/2561 - 11/10/2561 บริษัท ยูนิแลมป์ จำักด ปราจีนบุรี
58 ME 49 Improving Reliability of Pumps, Maintenance & Troubleshooting;11-12Oct18 24 PET 11/10/2561 - 12/10/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
59 สัมมนาผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับการก่อสร้างสะพาน การออกแบบ และการบูรณะบำรุงสะพานโครงสร้างเหล็ก 9 ISIT 10/10/2561 - 10/10/2561 กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
60 การอบรมเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 18 eit 10/10/2561 - 11/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
61 การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 25 18 eit 10/10/2561 - 11/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร