สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1Advance Condition of Estimation & Quotation Proposal for Building Work 14 TOC 07/08/2561 - 28/08/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
2สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบเฉพาะแบบ (TTA/IEC Standard)ความรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้า่ผ่า 11.25 ASEFA 07/08/2561 - 07/08/2561 บริาัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม Learning Center สมุทรสาคร
3การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด ปี 2561 18 eit 07/08/2561 - 09/08/2561 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
4การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3 18 eit 07/08/2561 - 08/08/2561 วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) กรุงเทพมหานคร
5การเสวนา เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทำได้อย่างไร” 6 eit 06/08/2561 - 06/08/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
64 ส.ค.2561 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" 6 coe 04/08/2561 - 04/08/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดยะลา ยะลา
7การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System ปี 2561 18 eit 04/08/2561 - 05/08/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
8การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 2 18 eit 04/08/2561 - 05/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
9อบรมหลักสูตร แนวทางการเลื่อนขั้นสามัญวิศวกรโยธา 3 PPS 04/08/2561 - 04/08/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
10โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการการออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16 18 eit 04/08/2561 - 04/08/2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
11โครงการอบรมวิชาชีพ 'วิศวกรระดับสูง' รุ่นที่ 6 72 acat 04/08/2561 - 15/09/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
1204.08.61 ติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า จ.ยะลา 6 BSA 04/08/2561 - 04/08/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชาย จ.ยะลา กรุงเทพมหานคร
13โครงการอบรมการประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine 12 src.ku 04/08/2561 - 04/08/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
143 ส.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 10" 6 coe 03/08/2561 - 03/08/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
15แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 9 MECT 03/08/2561 - 03/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16[2561] Construction Management – Wind Power Plant 9 egat 03/08/2561 - 03/08/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
17การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance 9 eit 03/08/2561 - 03/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
18อบรมโครงการ FIDIC Module 4 หลักสูตรการบริหารและดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 02/08/2561 - 03/08/2561 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
19การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2561 18 eit 02/08/2561 - 03/08/2561 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
20การบริหารโครงการงานก่อสร้าง รุ่น 1 9 KMUTT 01/08/2561 - 01/08/2561 โรงแรม จันทรารีสอร์ท อ.เมือง นครนายก
21การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ส.ค. 61 10 thaitca 01/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2231 ก.ค. 61 เชียงใหม่ สัมมนา เรื่อง "การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 6 coe 31/07/2561 - 31/07/2561 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
23การป้องกันเสิร์จในระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (26.07.2018) 8 KML 26/07/2561 - 26/07/2561 Kumwell Academy โรงงานบางใหญ่ นนทบุรี นนทบุรี
24การออกแบบและการก่อสร้างพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก 9 thaitca 26/07/2561 - 26/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรสาขาโยธา สาขาภาคใต้ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 eit 25/07/2561 - 27/07/2561 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
26Workshop Psychrometric Chart 9 EEC 25/07/2561 - 25/07/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
27การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ 24 NIMT 25/07/2561 - 26/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
28Joinery Work 14 TOC 24/07/2561 - 07/09/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
29อบรมโครงการ FIDIC Module 1 หลักสูตราการเลือกใช้สัญญาการบริหารงานโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 23/07/2561 - 24/07/2561 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
30สมาชิก วสท. 07-2561 10 eit 23/07/2561 - 23/07/2562 วสท. กรุงเทพมหานคร
31พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 6 18 BSA 23/07/2561 - 25/07/2561 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
32การสัมมนา เรื่อง “การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load Test)” 4 coe 23/07/2561 - 23/07/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
33ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (2015) ISO 17025 (2005) ISO 14001 (2015) ISO 18001 (2011) 24 NIMT 23/07/2561 - 24/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
34การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทองออกฉุกเฉิน ปี 2561 18 eit 23/07/2561 - 24/07/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
35Risk and Asset Management in Electric Power System 18 IEEE 23/07/2561 - 25/07/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
3621 ก.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 9" 6 coe 21/07/2561 - 21/07/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
37โครงการอบรมการประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine 12 src.ku 21/07/2561 - 21/07/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
38โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 Module 6 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ 9 eit 21/07/2561 - 21/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
39การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3 18 eit 21/07/2561 - 22/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
40การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 1 9 eit 21/07/2561 - 21/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
41การต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย 18 MECT 21/07/2561 - 22/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4220 ก.ค. 61 จ.ระยอง สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" 7 coe 20/07/2561 - 20/07/2561 โรงแรม คามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง ระยอง
43เจาะลึกการออกแบบการส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร 9 TIEA 20/07/2561 - 20/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
44อบรมโครงการ FIDIC Module4 หลักสูตรการบริหารและการดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 19/07/2561 - 20/07/2561 โรงแรม ดุสิต ธานี กรุงเทพมหานคร
45การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ (Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers) รุ่นที่ 1 18 eit 19/07/2561 - 20/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
46การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 2 9 eit 19/07/2561 - 19/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
47การสอบเทียบมาตรความสว่าง 24 NIMT 19/07/2561 - 20/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
48ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก Metal Sheet 3 CNT 18/07/2561 - 18/07/2561 บริษัท ธิติพัฒน์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ปทุมธานี
49การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 24 18 eit 18/07/2561 - 19/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
50โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่7 30 eit 18/07/2561 - 20/07/2561 โรงแรมเดอะทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
51การคำนวณค่าสีและการประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดสี 36 NIMT 18/07/2561 - 20/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
52โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 27 27 eit 18/07/2561 - 20/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
53หลักสูตร "การจัดทำแผนที่และข้อมูลถนนทางหลวงท้องถิ่น" สำหรับบุคลากรทางหลวงชนบท 36 drr 17/07/2561 - 20/07/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อาคาร 22 บางเขน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
54พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ 12 tpa 17/07/2561 - 18/07/2561 ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
5517 ก.ค. 61 จ.สุราษฎร์ธานี สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบุคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวาิศวกรรมโยธา" 6 coe 17/07/2561 - 17/07/2561 โรงแรม ไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
56การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิค BIM 16.5 ceat 16/07/2561 - 17/07/2561 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
57PLAXIS STANDARD COURSE, THAILAND 27 eng.chula 16/07/2561 - 18/07/2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กรุงเทพมหานคร
58การเสวนา เรื่อง บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้ถูกต้องถูกตังค์ 3 eit 16/07/2561 - 16/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
5915.07.61 ติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า จ.พิษณุโลก 3 BSA 15/07/2561 - 15/07/2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก พิษณุโลก
6015-07-61 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" 3 coe 15/07/2561 - 15/07/2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก พิษณุโลก
61อบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 3-2561 27 eit 15/07/2561 - 15/07/2561 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร