สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า รุ่น 7 33.75 CEPT 10/10/2561 - 12/10/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
2การอบรมเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 18 eit 10/10/2561 - 11/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3Supernap Knowledge FeedBack Item 10.95 TOC 09/10/2561 - 30/10/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
4ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Convention กับ Nonconvention 18 MECT 06/10/2561 - 07/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
506.10.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15 6 BSA 06/10/2561 - 06/10/2561 ตลาดนัด ราม 2 ไนท์บาซาร์ กรุงเทพมหานคร
6การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 2 9 eit 06/10/2561 - 06/10/2561 ณ ห้องประชุม วสท. กรุงเทพมหานคร
7โครงการ อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 BSA 06/10/2561 - 06/10/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
8อบรมหลักสูตร พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 6 PPS 06/10/2561 - 06/10/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
9การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 9 eit 05/10/2561 - 05/10/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
10วันที่ 5/10/61 งานสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ 8 coe 05/10/2561 - 05/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
11การคำนวณออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ 26.25 thaitca 04/10/2561 - 06/10/2561 อาคาร วสท. และ ดูงานที่จังหวัดราชบุรี กรุงเทพมหานคร
12COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 9 9 eit 04/10/2561 - 04/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
13อบรมหลักสูตร การจัดการงานก่อสร้างเชิงปฏิบัติการ สาหรับนายช่างโครงการ รุ่นที่ 4 42 ITD 04/10/2561 - 01/11/2561 ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
144 ต.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "ค่าใบอนุญาตวิชาชีพ ขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ที่ปรึกษาและออกแบบคุมงาน" 3 coe 04/10/2561 - 04/10/2561 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
15การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 22 48 eit 03/10/2561 - 06/10/2561 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
16การสัมมนาเรื่อง ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 6 eit 03/10/2561 - 03/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
17อบรม “ADVANCED BIM WORKSHOP” 108 TEAM 02/10/2561 - 25/12/2561 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
18การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ต.ค. 61 10 thaitca 01/10/2561 - 31/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
1930.09.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 30/09/2561 - 30/09/2561 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย / บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เชียงราย
20การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calcutation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 2 9 eit 30/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
21การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย 12 thaitca 29/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2229-9-61 "การแนะนำความรู้เพื่อวิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา" 6 coe 29/09/2561 - 29/09/2561 ห้องบุษราคัม โรงแรมไดมอนปาร์คอิน เชียงราย รีสอร์ท เชียงราย
23การบัญชี สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่3/61 18 eit 29/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
24ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ไฟป้ายบอกทาง และระบบนำทางเรืองแสงเพื่อการอพยพหนีไฟ (Fire Alarm System , Emergency Light/Exit Sign and Photoluminescent Escape Sign Light) 6 genthai 29/09/2561 - 29/09/2561 เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
25โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (คอนกรีตเซลลูล่าเชิงปฏิบัติการ (Cellular Concrete Workshop)) 7 eng.sut 29/09/2561 - 29/09/2561 ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
26Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 21 18 eit 28/09/2561 - 29/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2728 ก.ย. 61 เสวนา เรื่อง "มาตรฐานความปลอดภัยสากลกับอาคารสนามบิน" 3 coe 28/09/2561 - 28/09/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
28อบรมเรื่องการทำงานในระบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป กรณีศึกษา การใช้ระบบ Precast Concrete ในการก่อสร้างโกดังเก็บน้ำตาล 6 ITD 27/09/2561 - 27/09/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
29การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)” 48 eit 27/09/2561 - 30/09/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
30โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 6 3 eit 27/09/2561 - 27/09/2561 บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
31การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design) 27/9/61 8 KML 27/09/2561 - 27/09/2561 Kumwell Academy นนทบุรี
32HVAC Air Side Workshop รุ่นที่ 10 9 EEC 26/09/2561 - 26/09/2561 อาคาร กรุงเทพมหานคร
33การอบรมการใช้โปรแกรม Auto CAD ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง รุ่นที่ 1 27 KMUTT 26/09/2561 - 28/09/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครปฐม
34การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างคอนกรีตที่มีอยู่เดิม 18 thaitca 26/09/2561 - 27/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
35การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดบันทึกผล การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า จากการใช้งาน 12 eit 26/09/2561 - 26/09/2561 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
36การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 1 18 eit 26/09/2561 - 27/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
37ทิศทางการพัฒนาวิศวกร และบทบาทองค์กรแม่ข่ายต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 6 coe 25/09/2561 - 25/09/2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
38วันที่ 25 ก.ย 61 สัมมนาเรื่อง “ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย” 8 coe 25/09/2561 - 25/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
39Smart Construction Management (บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) 18 KMUTT 24/09/2561 - 25/09/2561 บริษัท เรลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
40สมาชิก วสท. 09-2561 10 eit 24/09/2561 - 24/09/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
41การต่อลงดินระบบแรงตํ่า 18 MECT 22/09/2561 - 23/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
42การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 8 18 eit 22/09/2561 - 23/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
43การอบรมเรื่อง การติดตั้ง Protective Relay กับระบบไฟฟ้าแรงสูง (จัด In-House Training ให้กับ บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด) 18 eit 22/09/2561 - 29/09/2561 ห้องคลองหลวง 4 โรงแรม แมนฮัตตัน จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
44โครงการอบรมวิชาชีพ 'วิศวกรระดับต้น' รุ่นที่ 6/3 72 acat 22/09/2561 - 27/10/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
45โครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร-โรงงาน (Life Safety in Building-Factory) อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ สวิทซ์ต่อตรง และการต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ATS, By Pass Switch and Generator Grounding) 6 genthai 21/09/2561 - 21/09/2561 เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
46การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame สำหรับ Industrial Building 18 eit 21/09/2561 - 22/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
47ศึกษาดูงานฉนวนกันความร้อน และงานสุขภัณฑ์คอตโต้ 3 CNT 21/09/2561 - 21/09/2561 บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด สระบุรี
48การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 13 9 eit 21/09/2561 - 21/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
49อบรมเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างสะพานแบบกล่อง (Hollow Box Girder) โดยวิธี คานยื่นสมดุล (Balanced Cantilever Method ) 3 ITD 19/09/2561 - 19/09/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
50การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายอย่างปลอดภัย รุ่น 11 33.75 CEPT 19/09/2561 - 21/09/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
51โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 10 30 eit 19/09/2561 - 21/09/2561 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา
52[EA] Electrical Equipment and Protection for Power Plant 21 egat 18/09/2561 - 19/09/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี
53การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Civil 3D สำหรับพนักงานหน่วยงาน RP/WE 6 TEAM 18/09/2561 - 18/09/2561 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
54วันที่่ 18 ก.ย. 61 การสัมมนา เรื่อง “การดำเนินการและการบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม” 8 coe 18/09/2561 - 18/09/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5518 ก.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 11" 6 coe 18/09/2561 - 18/09/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
56ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3 60 PEA 17/09/2561 - 21/09/2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นครปฐม
57Waterproof Work 10.5 TOC 17/09/2561 - 17/09/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
5816-9-61 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงแรียน" 6 coe 16/09/2561 - 16/09/2561 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
5916.09.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 16/09/2561 - 16/09/2561 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี / บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
6015-9-61 ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร 6 coe 15/09/2561 - 15/09/2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย สุราษฎร์ธานี
61การอบรมเรื่อง การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 1 9 eit 15/09/2561 - 15/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร