สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5  6 7 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1โครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง จัดให้กับ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 9 eit 03/02/2561 - 03/02/2561 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
2โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 Module5 7.95 ceat 03/02/2561 - 03/02/2561 หอประชุม Dipak C.Jain หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
3อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 9 18 thaitca 02/02/2561 - 03/02/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 16 27 eit 02/02/2561 - 03/02/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5สมาชิก วสท. 02-2561 10 eit 01/02/2561 - 28/02/2562 วสท. กรุงเทพมหานคร
6การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 4 27 eit 01/02/2561 - 03/02/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
7การตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูล 7.3 TOC 01/02/2561 - 05/04/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด ชั้น 9 กรุงเทพมหานคร
8การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 22 18 eit 30/01/2561 - 31/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
9สัมมนาโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศ และงานภูมิทัศน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 3 eit 30/01/2561 - 30/01/2561 ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
10Solar Power Generation System (Solar Rooftop) : Regulation, Design, Installation, Operation and Maintenance 18 IEEE 29/01/2561 - 31/01/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
11ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1 9 eit 27/01/2561 - 27/01/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
12การป้องกันฟ้าผ่าระบบจ่ายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ 18 MECT 27/01/2561 - 28/01/2561 อาคาร วสท.ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร
13เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รุ่นที่ 2 18 thaitca 26/01/2561 - 27/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
14การสัมมนาเรื่อง “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” จ.พิษณุโลก 3.5 eit 26/01/2561 - 26/01/2561 โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
15การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 3 coe 25/01/2561 - 25/01/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี
16การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design) 8 KML 25/01/2561 - 25/01/2561 ศูนย์การเรียนรู้ Kumwell Learning Center โรงงานบางใหญ่ นนทบุรี นนทบุรี
17การสอบเทียบเกจบล็อกด้วยวิธีการวัดเปรียบเทียบเชิงกล และการประเมินความไม่แน่นอน 36 NIMT 24/01/2561 - 26/01/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลอง 5 ปทุมธานี
18การศึกษาดูงานระบบแผนงานและระบบการผลิตโครงสร้างเหล็ก 2.15 TOC 23/01/2561 - 30/01/2561 โรงงาน St Frame & Truss Co., Ltd. อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
19โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) เรื่อง การคำนวณเเละออกเเบบระบบระบายอากาศตามมาตราฐาน ASHRAE 62.1 26 acat 20/01/2561 - 27/01/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
20*ตัวอย่าง*โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) เรื่อง การคำนวณเเละออกเเบบระบบระบายอากาศตามมาตราฐาน ASHRAE 62.1 26 acat 20/01/2561 - 27/01/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
2120 ม.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 5" 6 coe 20/01/2561 - 20/01/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
22อบรมหลักสูตร On site training ครั้งที่6 การศึกษาองค์ประกอบของการวางแผนงาน 4 PPS 20/01/2561 - 20/01/2561 ไซต์ ไทยรัฐอาคาร 17 และโรงจักร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
23Test ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง 18 TOC 19/01/2561 - 20/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
24^^Test ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง 18 TOC 19/01/2561 - 20/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25การสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว และ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแรงลมในประเทศไทย 6 eit 19/01/2561 - 19/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
26TEST ระบบท่อน้ําดับเพลิง 18 MECT 19/01/2561 - 20/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
27Test ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง // 18 TOC 19/01/2561 - 20/01/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 1 18 eit 19/01/2561 - 20/01/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
29Test_ระบบปรับอากาศ 18 MEA 19/01/2561 - 20/01/2561 วศท. กรุงเทพมหานคร
30Professional Project Management 2018 67.5 CEPT 18/01/2561 - 27/01/2561 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
31อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่9 18 eit 17/01/2561 - 18/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
32นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางรุ่นที่ 22 27 RATH 15/01/2561 - 17/01/2561 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กทม. กรุงเทพมหานคร
3314-1-61 ลงพื้นที่โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 6 coe 14/01/2561 - 14/01/2561 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ปทุมธานี
3414.1.61 ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า จ.ปทุมธานี 6 BSA 14/01/2561 - 14/01/2561 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช กรุงเทพมหานคร
35ความรู้เบื้องต้นงานสี 14 TOC 12/01/2561 - 23/02/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ที่อยู่ 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี ชลบุรี
36การประเมินราคางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลขั้นพื้นฐาน 14 TOC 11/01/2561 - 25/01/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) เลขที่ 161 ชั้น 11 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
37หลักสูตร BIM_Construction Plan & Cost (For Engineer & Architect) รุ่นที่ 3 30 syntec 10/01/2561 - 18/01/2561 ห้องประชุมชั้น 23 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
38การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques (Workshop) 12 tpa 09/01/2561 - 10/01/2561 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
39อบรมหลักสูตร Energy Survey 5 PPS 08/01/2561 - 08/01/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ห้องสัมมนา ชั้น4 กรุงเทพมหานคร
40พัฒนานักการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 30 PEA.EN 08/01/2561 - 12/01/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
41สมาชิก วสท. 01-2561 10 eit 03/01/2561 - 31/01/2562 วสท. กรุงเทพมหานคร
42สมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย ประจำปี 2561 10 MECT 01/01/2561 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย กรุงเทพมหานคร
43Boiler Inspection-test 14 eng.kmitnb 01/01/2561 - 02/01/2561 มจพ. สพอ. กรุงเทพมหานคร
44โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 97.5 ceat 11/11/2560 - 30/06/2561 หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
45สมาชิก วสท. 11-2560 10 eit 01/11/2560 - 30/11/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
46สมาชิก วสท. 10-2560 10 eit 01/10/2560 - 31/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
47สมาชิก วสท. 09-2560 10 eit 01/09/2560 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48สมาชิก วสท. 08-2560 10 eit 01/08/2560 - 31/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
49สมาชิก วสท. 07-2560 10 eit 03/07/2560 - 31/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
50การเป็นสมาชิกสมาคม 10 TIChe 01/01/2558 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5  6 7 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร