สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 การสอบเทียบมาตรรังสียูวี 24 NIMT 15/11/2561 - 16/11/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
2 การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ 24 NIMT 14/11/2561 - 15/11/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
3 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒ 27 drr 14/11/2561 - 16/11/2561 โรงแรมสบายโฮเทล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
4 การประมาณราคางานก่อสร้างทางผิวจราจร คสล.และลาดยาง AC ตามมติ ครม. รุ่นที่ ๗/๒๕๖๒ 27 drr 14/11/2561 - 16/11/2561 เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
5 Smart City & Data Center: Concept, Design and Case Study 18 IEEE 14/11/2561 - 16/11/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
6 Basic Construction Schedule & Renovation Work & Miscelleneous Work 14.6 TOC 14/11/2561 - 22/11/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
7 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 6) 18 LPDI 13/11/2561 - 16/11/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 18 eit 13/11/2561 - 07/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
9 13-11-2561 "เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ" 9 coe 13/11/2561 - 13/11/2561 อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ เชียงใหม่
10 การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ 27 drr 13/11/2561 - 15/11/2561 แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
11 Special Knowledge for Concrete Anchor System 10.5 TOC 12/11/2561 - 12/11/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
12 ME 30 ASME/ANSI B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems;12-14Nov18 36 PET 12/11/2561 - 14/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
13 หลักสูตร เทคนิคงานก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพานทางหลวง รุ่นที่ 3 27 RATH 12/11/2561 - 14/11/2561 โรงแรมเดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
14 การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 3 18 eit 10/11/2561 - 11/11/2561 ห้องประชุม อาคาร กรุงเทพมหานคร
15 10 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง" 6 coe 10/11/2561 - 10/11/2561 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
16 10.11.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 6 BSA 10/11/2561 - 10/11/2561 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
17 การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM 18 eit 10/11/2561 - 11/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
18 10.11.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 10/11/2561 - 10/11/2561 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ,โรงเรียนบ้านโคกมน เพชรบูรณ์
19 วันที่่ 9/11/61 การสัมมนา เรื่อง “การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม” 8 coe 09/11/2561 - 09/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี 2561 18 eit 09/11/2561 - 10/11/2561 วสท. ชั้น 4 ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร
21 9 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" 6 coe 09/11/2561 - 09/11/2561 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
22 การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System Design) 6 MECT 09/11/2561 - 09/11/2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
23 ME 04 Centrifugal Pumps; Applications, Maintenance and Troubleshooting;8-9Nov18 24 PET 08/11/2561 - 09/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
24 การออกแบบงานป้องกันอัคคีภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน NFPA 101 6 MECT 08/11/2561 - 08/11/2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
25 โอกาสและการทำงานด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมระบบราง 3 eng.spu 08/11/2561 - 08/11/2561 ห้องออดิทรอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร
26 8 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 6 coe 08/11/2561 - 08/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
27 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(ภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 12) 22.5 LPDI 08/11/2561 - 11/11/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
28 เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง และการป้องกันแรงดันเกิน 22.5 CEPT 08/11/2561 - 09/11/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
29 8-11-2561 "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติด้านวาตภัยและดินโคลนถล่ม" 6 coe 08/11/2561 - 08/11/2561 ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
30 วันที่ 07/11/61 สัมมนา เรื่อง “การทำหม้อน้ำธรรมดาให้เป็น Smart Boiler แล้วได้อะไร มีหน่วยงานใดช่วยเหลือได้บ้าง” 8 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
31 [EA] เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา 31.5 egat 07/11/2561 - 09/11/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นนทบุรี
32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 3 24 eit 07/11/2561 - 08/11/2561 ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 และ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
33 ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 3 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
34 การอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร" ครั้งที่ 1/2561 3 TEAM 07/11/2561 - 07/11/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
35 การประมาณราคาถนนคอนกรีตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ 27 drr 07/11/2561 - 09/11/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
36 7 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 14" 6 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
37 ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและความสุญเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสมัยใหม่ 11.25 ASEFA 06/11/2561 - 06/11/2561 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร
38 การอบรมโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen 12 rid 06/11/2561 - 07/11/2561 ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
39 หลักสูตรโครงการศึกษากระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) 108 TEAM 06/11/2561 - 29/01/2562 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
40 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(ภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 11) 22.5 LPDI 04/11/2561 - 07/11/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
41 03.11.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 17 6 BSA 03/11/2561 - 03/11/2561 สวนป่าเฉลินพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
42 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 54 96 fpei 03/11/2561 - 25/11/2561 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
43 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8 36 thaitca 02/11/2561 - 10/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
44 2 พ.ย.61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" 3 coe 02/11/2561 - 02/11/2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
45 2 พ.ย.61 สัมมนา เรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล" 2 coe 02/11/2561 - 02/11/2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
46 อบรมหลักสูตร "การใช้ midas nGen สำหรับ Plant & BIM" 12 TEAM 01/11/2561 - 02/11/2561 บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
47 GE 14 Corrosion Under Insulation;Fundamentals and Maintenance;1-2Nov18 24 PET 01/11/2561 - 02/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
48 หลักสูตร การควบคุมการก่อสร้างทางหลวง โดยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4.5 DOH 01/11/2561 - 31/12/2561 เรียน Online ผ่าน Web กรมทางหลวง www.doh.go.th กรุงเทพมหานคร
49 สมาชิกสมาคม พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 10 Association of boile 01/11/2561 - 31/12/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
50 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(ภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 10) 22.5 LPDI 01/11/2561 - 04/11/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
51 [2561] Energy Storage Technology (รุ่นที่ 2) 24 egat 01/11/2561 - 02/11/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
52 1 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 13" 6 coe 01/11/2561 - 01/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
53 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ พ.ย. 61 10 thaitca 01/11/2561 - 30/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
54 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 3/2561 12 eit 31/10/2561 - 31/10/2561 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
55 สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง " การสัมมนา " HVAC innovation of DATA Center สำหรับยุค Disruptive Change ' 6 acat 31/10/2561 - 31/10/2561 โรงเเรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
56 ระบบข่ายสัญญาณ LAN และ FIBER OPTIC สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสมัยใหม่ 9 MECT 31/10/2561 - 31/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
57 การอบรมการใช้โปรแกรม Auto CAD ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง รุ่นที่ 2 27 KMUTT 30/10/2561 - 01/11/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครปฐม
58 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 1 24 NIMT 30/10/2561 - 31/10/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
59 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 1 24 NIMT 30/10/2561 - 31/10/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
60 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 5) 18 LPDI 29/10/2561 - 01/11/2561 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี
61 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 11 30 eit 29/10/2561 - 31/10/2561 โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร