สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1[2561] การตัดสินใจโครงการด้านปัจจัยทางการเงิน 30 egat 20/08/2561 - 24/08/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นนทบุรี
2Power Generation from Biomass and Biogas Energy: Regulation, Design, Installation, Operation and Maintenance 18 IEEE 20/08/2561 - 22/08/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
3โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (คอนกรีตเซลลูล่าเชิงปฏิบัติการ (Cellular Concrete Workshop)) 7 eng.sut 18/08/2561 - 18/08/2561 ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
4Basic Knowledge of Operations&Maintenance in Metro Trains 27 eit 18/08/2561 - 01/09/2561 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
5การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 1 18 eit 18/08/2561 - 19/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
6โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (การใช้งานโปรแกรม ETABS) 7 eng.sut 18/08/2561 - 18/08/2561 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 นครราชสีมา
7อบรมหลักสูตร IOT IN CONSTRUCTION INDUSTRY 3 PPS 18/08/2561 - 18/08/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
817 ส.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่่องกล" 7 coe 17/08/2561 - 17/08/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
9การออกแบบการส่องสว่างในงานสถาปัตยกรรม 9 TIEA 17/08/2561 - 17/08/2561 philips กรุงเทพมหานคร
10ตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบการต่อลงดิน 8 KML 17/08/2561 - 17/08/2561 งาน Temca Forum & Exhibition 2018 Pattaya โรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป พัทยา ห้องสัมมนาพัทยา 4 ชลบุรี
11การสัมมนาหัวข้อ : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 12 tpa 16/08/2561 - 17/08/2561 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิม เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
1216 ส.ค.2561 "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติ" 6 coe 16/08/2561 - 16/08/2561 ห้องคอนเวนชั่นซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
13Supporting Process System and Data Center System 14.6 TOC 16/08/2561 - 04/10/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
14อบรมโครงการ FIDIC Module1 หลักสูตรการเลือกใช้สัญญาการบริหารงานโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 16/08/2561 - 17/08/2561 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
15ศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สี 3 CNT 16/08/2561 - 16/08/2561 บ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ
16การบริหารโครงการงานก่อสร้าง รุ่น 2 9 KMUTT 15/08/2561 - 15/08/2561 โรงแรม จันทรารีสอร์ท อ.เมือง นครนายก
17เคล็ดลับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล Program 3 Building Automation System 3 MECT 15/08/2561 - 15/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
18โครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (เน้น Workshop) รุ่นที่ 1 27 eit 15/08/2561 - 17/08/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
1915 ส.ค.2561 "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติ" 6 coe 15/08/2561 - 15/08/2561 ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
20[2561] ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ชุมชน 6 egat 15/08/2561 - 15/08/2561 สำนักงานใหญ่ กฟผ. นนทบุรี
2111 ส.ค. 2561 เสวนา เรื่อง "การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร" 3 coe 11/08/2561 - 11/08/2561 ห้องแคทริยา ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
22โครงการอบรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ 12 src.ku 11/08/2561 - 11/08/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
23หลักสูตร ระบบป้องกันดินพัง รุ่นที่ 2/2561 12 syntec 10/08/2561 - 11/08/2561 ห้องประชุมชั้น 23 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
24เทคโนโลยี เพื่อยืดอายุโครงสร้างอาคาร ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการกัดกร่อนสูง 9 thaitca 10/08/2561 - 10/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25[2561] Construction Management - Solar Power Plant (floating) 6 egat 10/08/2561 - 10/08/2561 กฟผ. สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
26การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 50 9 eit 09/08/2561 - 09/08/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
27Protective Relaying 2 รุ่น 12 33.75 CEPT 08/08/2561 - 10/08/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
28นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางรุ่น 23 27 RATH 08/08/2561 - 10/08/2561 โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
29โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่8 30 eit 08/08/2561 - 10/08/2561 โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง ระยอง
30การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3 18 eit 07/08/2561 - 08/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) กรุงเทพมหานคร
31Advance Condition of Estimation & Quotation Proposal for Building Work 14 TOC 07/08/2561 - 28/08/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
32สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบเฉพาะแบบ (TTA/IEC Standard)ความรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้า่ผ่า 11.25 ASEFA 07/08/2561 - 07/08/2561 บริาัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม Learning Center สมุทรสาคร
33การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด ปี 2561 18 eit 07/08/2561 - 09/08/2561 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
34การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3 18 eit 07/08/2561 - 08/08/2561 วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) กรุงเทพมหานคร
35การเสวนา เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทำได้อย่างไร” 6 eit 06/08/2561 - 06/08/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
364 ส.ค.2561 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" 6 coe 04/08/2561 - 04/08/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดยะลา ยะลา
37การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System ปี 2561 18 eit 04/08/2561 - 05/08/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
38การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 2 18 eit 04/08/2561 - 05/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
39อบรมหลักสูตร แนวทางการเลื่อนขั้นสามัญวิศวกรโยธา 3 PPS 04/08/2561 - 04/08/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
40โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการการออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16 18 eit 04/08/2561 - 04/08/2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
41โครงการอบรมวิชาชีพ 'วิศวกรระดับสูง' รุ่นที่ 6 72 acat 04/08/2561 - 15/09/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
4204.08.61 ติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า จ.ยะลา 6 BSA 04/08/2561 - 04/08/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชาย จ.ยะลา กรุงเทพมหานคร
43โครงการอบรมการประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine 12 src.ku 04/08/2561 - 04/08/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
443 ส.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 10" 6 coe 03/08/2561 - 03/08/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
45แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 9 MECT 03/08/2561 - 03/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
46[2561] Construction Management – Wind Power Plant 9 egat 03/08/2561 - 03/08/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
47การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance 9 eit 03/08/2561 - 03/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48อบรมโครงการ FIDIC Module 4 หลักสูตรการบริหารและดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 02/08/2561 - 03/08/2561 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
49การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2561 18 eit 02/08/2561 - 03/08/2561 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
50การบริหารโครงการงานก่อสร้าง รุ่น 1 9 KMUTT 01/08/2561 - 01/08/2561 โรงแรม จันทรารีสอร์ท อ.เมือง นครนายก
51การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ส.ค. 61 10 thaitca 01/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5231 ก.ค. 61 เชียงใหม่ สัมมนา เรื่อง "การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 6 coe 31/07/2561 - 31/07/2561 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
53การป้องกันเสิร์จในระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (26.07.2018) 8 KML 26/07/2561 - 26/07/2561 Kumwell Academy โรงงานบางใหญ่ นนทบุรี นนทบุรี
54การออกแบบและการก่อสร้างพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก 9 thaitca 26/07/2561 - 26/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
55การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรสาขาโยธา สาขาภาคใต้ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 eit 25/07/2561 - 27/07/2561 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
56Workshop Psychrometric Chart 9 EEC 25/07/2561 - 25/07/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
57การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ 24 NIMT 25/07/2561 - 26/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
58Joinery Work 14 TOC 24/07/2561 - 07/09/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
59อบรมโครงการ FIDIC Module 1 หลักสูตราการเลือกใช้สัญญาการบริหารงานโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 23/07/2561 - 24/07/2561 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
60สมาชิก วสท. 07-2561 10 eit 23/07/2561 - 23/07/2562 วสท. กรุงเทพมหานคร
61พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 6 18 BSA 23/07/2561 - 25/07/2561 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร