สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 3 27 eit 25/10/2561 - 27/10/2561 โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ กรุงเทพมหานคร
2การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 2 18 eit 25/10/2561 - 26/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3โครงการศึกษาและดูงานเรื่อง “ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ(APM) ระบบขนถ่ายและการตรวจกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร และระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ ของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” 3 eit 24/10/2561 - 24/10/2561 ณ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร
424 ตุลาคม 2561 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 12" 6 coe 24/10/2561 - 24/10/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
5โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องการประมาณราคาถนนคอนกรีตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 drr 24/10/2561 - 26/10/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
6การออกแบบและควบคุมคุณภาพโครงสร้างผิวทางและงานบูรณะทาง รุ่นที่ 15 27 RATH 24/10/2561 - 26/10/2561 โรงแรมเดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
720 ต.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สขาวิศวกรรมเครื่องกล" 6 coe 20/10/2561 - 20/10/2561 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
8การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ 2561 9 eit 20/10/2561 - 21/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
9การอบรมเรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) 2561 9 eit 20/10/2561 - 21/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
10การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 34 18 eit 20/10/2561 - 21/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
11การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 9 eit 20/10/2561 - 20/10/2561 ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
1220.10.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16 6 BSA 20/10/2561 - 20/10/2561 หลังตลาดสามย่าน กรุงเทพมหานคร
1320 ต.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 3 coe 20/10/2561 - 20/10/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
14วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟ 18 eit 20/10/2561 - 27/10/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
1519 ต.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และหัวข้อเฉพาะทาง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ" 6 coe 19/10/2561 - 19/10/2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
16Basic Condition of Estimation & Quotation Proposal for Building Work 14.6 TOC 19/10/2561 - 24/10/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
17การควบคุมคุณภาพคอนกรีตก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงาน 18 thaitca 18/10/2561 - 19/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
18BIM: Advanced Course ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561 4 TEAM 18/10/2561 - 18/10/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
19อบรมเรื่อง งานก่อสร้างพื้นลานจอดอากาศยานด้วยคอนกรีตประเภท PQC ของสนามบินสุวรรณภูมิ 3 ITD 17/10/2561 - 17/10/2561 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
20การทวนสอบเครื่องมือวัด , การตรวจสอบอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า , QM&QP , PQP , SYNTEC Site Setup 6 syntec 17/10/2561 - 17/10/2561 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : ห้องประชุมชั้น 23 กรุงเทพมหานคร
21การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 6 27 eit 17/10/2561 - 19/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
22[2561] Renewable and Alternative Energy – Concepts and Regulations (รุ่นที่ 2) 36 egat 16/10/2561 - 18/10/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
23การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา 9 eit 12/10/2561 - 12/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
24พื้นฐานงานชั่วคราว 10.95 TOC 11/10/2561 - 06/12/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น9) กรุงเทพมหานคร
25การวัดข้อมูลและการทำนายอายุการใช้งานของหลอดไฟและโคมไฟฟ้าแอลอีดี ตามมาตรฐาน LM-84 และ TM-28 6 TIEA 11/10/2561 - 11/10/2561 บริษัท ยูนิแลมป์ จำักด ปราจีนบุรี
26สัมมนาผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับการก่อสร้างสะพาน การออกแบบ และการบูรณะบำรุงสะพานโครงสร้างเหล็ก 9 ISIT 10/10/2561 - 10/10/2561 กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
27การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 25 18 eit 10/10/2561 - 11/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า รุ่น 7 33.75 CEPT 10/10/2561 - 12/10/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
29การอบรมเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 18 eit 10/10/2561 - 11/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30Supernap Knowledge FeedBack Item 10.95 TOC 09/10/2561 - 30/10/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
31ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Convention กับ Nonconvention 18 MECT 06/10/2561 - 07/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3206.10.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15 6 BSA 06/10/2561 - 06/10/2561 ตลาดนัด ราม 2 ไนท์บาซาร์ กรุงเทพมหานคร
33การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 2 9 eit 06/10/2561 - 06/10/2561 ณ ห้องประชุม วสท. กรุงเทพมหานคร
34โครงการ อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 BSA 06/10/2561 - 06/10/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
35อบรมหลักสูตร พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 6 PPS 06/10/2561 - 06/10/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
36การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 9 eit 05/10/2561 - 05/10/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
37วันที่ 5/10/61 งานสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ 8 coe 05/10/2561 - 05/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
38การคำนวณออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ 26.25 thaitca 04/10/2561 - 06/10/2561 อาคาร วสท. และ ดูงานที่จังหวัดราชบุรี กรุงเทพมหานคร
39COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 9 9 eit 04/10/2561 - 04/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
40อบรมหลักสูตร การจัดการงานก่อสร้างเชิงปฏิบัติการ สาหรับนายช่างโครงการ รุ่นที่ 4 42 ITD 04/10/2561 - 01/11/2561 ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
414 ต.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "ค่าใบอนุญาตวิชาชีพ ขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ที่ปรึกษาและออกแบบคุมงาน" 3 coe 04/10/2561 - 04/10/2561 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
42การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 22 48 eit 03/10/2561 - 06/10/2561 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
43การสัมมนาเรื่อง ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 6 eit 03/10/2561 - 03/10/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
44อบรม “ADVANCED BIM WORKSHOP” 108 TEAM 02/10/2561 - 25/12/2561 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
45การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ต.ค. 61 10 thaitca 01/10/2561 - 31/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4630.09.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 30/09/2561 - 30/09/2561 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย / บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เชียงราย
47การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calcutation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 2 9 eit 30/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย 12 thaitca 29/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4929-9-61 "การแนะนำความรู้เพื่อวิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา" 6 coe 29/09/2561 - 29/09/2561 ห้องบุษราคัม โรงแรมไดมอนปาร์คอิน เชียงราย รีสอร์ท เชียงราย
50การบัญชี สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่3/61 18 eit 29/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
51ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ไฟป้ายบอกทาง และระบบนำทางเรืองแสงเพื่อการอพยพหนีไฟ (Fire Alarm System , Emergency Light/Exit Sign and Photoluminescent Escape Sign Light) 6 genthai 29/09/2561 - 29/09/2561 เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
52โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (คอนกรีตเซลลูล่าเชิงปฏิบัติการ (Cellular Concrete Workshop)) 7 eng.sut 29/09/2561 - 29/09/2561 ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
53Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 21 18 eit 28/09/2561 - 29/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5428 ก.ย. 61 เสวนา เรื่อง "มาตรฐานความปลอดภัยสากลกับอาคารสนามบิน" 3 coe 28/09/2561 - 28/09/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
55อบรมเรื่องการทำงานในระบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป กรณีศึกษา การใช้ระบบ Precast Concrete ในการก่อสร้างโกดังเก็บน้ำตาล 6 ITD 27/09/2561 - 27/09/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
56การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)” 48 eit 27/09/2561 - 30/09/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
57โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 6 3 eit 27/09/2561 - 27/09/2561 บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
58การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design) 27/9/61 8 KML 27/09/2561 - 27/09/2561 Kumwell Academy นนทบุรี
59HVAC Air Side Workshop รุ่นที่ 10 9 EEC 26/09/2561 - 26/09/2561 อาคาร กรุงเทพมหานคร
60การอบรมการใช้โปรแกรม Auto CAD ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง รุ่นที่ 1 27 KMUTT 26/09/2561 - 28/09/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครปฐม
61การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างคอนกรีตที่มีอยู่เดิม 18 thaitca 26/09/2561 - 27/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร