สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 Decode the New ACI Building Code & Concrete Repair Code 9 thaitca 16/11/2561 - 16/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2 อบรมหลักสูตร วางแผนงานก่อสร้างด้วย Microsoft Project 6 PPS 16/11/2561 - 16/11/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
3 การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 18 36 eit 15/11/2561 - 17/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4 การสอบเทียบมาตรรังสียูวี 24 NIMT 15/11/2561 - 16/11/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
5 การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ 24 NIMT 14/11/2561 - 15/11/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
6 Smart City & Data Center: Concept, Design and Case Study 18 IEEE 14/11/2561 - 16/11/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
7 Basic Construction Schedule & Renovation Work & Miscelleneous Work 14.6 TOC 14/11/2561 - 22/11/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
8 13-11-2561 "เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ" 9 coe 13/11/2561 - 13/11/2561 อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ เชียงใหม่
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 18 eit 13/11/2561 - 07/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
10 Special Knowledge for Concrete Anchor System 10.5 TOC 12/11/2561 - 12/11/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
11 ME 30 ASME/ANSI B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems;12-14Nov18 36 PET 12/11/2561 - 14/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
12 หลักสูตร เทคนิคงานก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพานทางหลวง รุ่นที่ 3 27 RATH 12/11/2561 - 14/11/2561 โรงแรมเดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
13 การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 3 18 eit 10/11/2561 - 11/11/2561 ห้องประชุม อาคาร กรุงเทพมหานคร
14 10.11.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 10/11/2561 - 10/11/2561 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ,โรงเรียนบ้านโคกมน เพชรบูรณ์
15 10.11.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 6 BSA 10/11/2561 - 10/11/2561 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
16 10 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง" 6 coe 10/11/2561 - 10/11/2561 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
17 การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM 18 eit 10/11/2561 - 11/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
18 วันที่่ 9/11/61 การสัมมนา เรื่อง “การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม” 8 coe 09/11/2561 - 09/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
19 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี 2561 18 eit 09/11/2561 - 10/11/2561 วสท. ชั้น 4 ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร
20 การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System Design) 6 MECT 09/11/2561 - 09/11/2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
21 9 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" 6 coe 09/11/2561 - 09/11/2561 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
22 ME 04 Centrifugal Pumps; Applications, Maintenance and Troubleshooting;8-9Nov18 24 PET 08/11/2561 - 09/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
23 8 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 6 coe 08/11/2561 - 08/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
24 การออกแบบงานป้องกันอัคคีภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน NFPA 101 6 MECT 08/11/2561 - 08/11/2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
25 โอกาสและการทำงานด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมระบบราง 3 eng.spu 08/11/2561 - 08/11/2561 ห้องออดิทรอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร
26 8-11-2561 "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติด้านวาตภัยและดินโคลนถล่ม" 6 coe 08/11/2561 - 08/11/2561 ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
27 เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง และการป้องกันแรงดันเกิน 22.5 CEPT 08/11/2561 - 09/11/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
28 วันที่ 07/11/61 สัมมนา เรื่อง “การทำหม้อน้ำธรรมดาให้เป็น Smart Boiler แล้วได้อะไร มีหน่วยงานใดช่วยเหลือได้บ้าง” 8 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
29 [EA] เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา 31.5 egat 07/11/2561 - 09/11/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นนทบุรี
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 3 24 eit 07/11/2561 - 08/11/2561 ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 และ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
31 ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 3 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
32 การอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร" ครั้งที่ 1/2561 3 TEAM 07/11/2561 - 07/11/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
33 7 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 14" 6 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
34 ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและความสุญเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสมัยใหม่ 11.25 ASEFA 06/11/2561 - 06/11/2561 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร
35 หลักสูตรโครงการศึกษากระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) 108 TEAM 06/11/2561 - 29/01/2562 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
36 การอบรมโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen 12 rid 06/11/2561 - 07/11/2561 ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
37 03.11.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 17 6 BSA 03/11/2561 - 03/11/2561 สวนป่าเฉลินพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
38 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 54 96 fpei 03/11/2561 - 25/11/2561 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
39 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8 36 thaitca 02/11/2561 - 10/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
40 2 พ.ย.61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" 3 coe 02/11/2561 - 02/11/2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
41 2 พ.ย.61 สัมมนา เรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล" 2 coe 02/11/2561 - 02/11/2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
42 อบรมหลักสูตร "การใช้ midas nGen สำหรับ Plant & BIM" 12 TEAM 01/11/2561 - 02/11/2561 บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
43 GE 14 Corrosion Under Insulation;Fundamentals and Maintenance;1-2Nov18 24 PET 01/11/2561 - 02/11/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
44 [2561] Energy Storage Technology (รุ่นที่ 2) 24 egat 01/11/2561 - 02/11/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
45 สมาชิกสมาคม พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 10 Association of boile 01/11/2561 - 31/12/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
46 หลักสูตร การควบคุมการก่อสร้างทางหลวง โดยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4.5 DOH 01/11/2561 - 31/12/2561 เรียน Online ผ่าน Web กรมทางหลวง www.doh.go.th กรุงเทพมหานคร
47 1 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 13" 6 coe 01/11/2561 - 01/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
48 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ พ.ย. 61 10 thaitca 01/11/2561 - 30/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
49 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 3/2561 12 eit 31/10/2561 - 31/10/2561 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
50 ระบบข่ายสัญญาณ LAN และ FIBER OPTIC สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสมัยใหม่ 9 MECT 31/10/2561 - 31/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
51 สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง " การสัมมนา " HVAC innovation of DATA Center สำหรับยุค Disruptive Change ' 6 acat 31/10/2561 - 31/10/2561 โรงเเรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
52 การอบรมการใช้โปรแกรม Auto CAD ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง รุ่นที่ 2 27 KMUTT 30/10/2561 - 01/11/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครปฐม
53 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 1 24 NIMT 30/10/2561 - 31/10/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
54 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 1 24 NIMT 30/10/2561 - 31/10/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
55 สมาชิก วสท. 10-2561 10 eit 29/10/2561 - 29/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
56 In-house การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 18 eit 29/10/2561 - 30/10/2561 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
57 Basic Knowledge Flooring Work 14 TOC 29/10/2561 - 29/10/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
58 การอบรมเรื่อง Natural Gas and LNG Supply 27 eit 29/10/2561 - 31/10/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
59 Gas Insulated Substation (GIS) Episode 2: การศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง GIS รุ่น 1 31.5 CEPT 29/10/2561 - 31/10/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
60 ME 33 ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons;29-31Oct18 36 PET 29/10/2561 - 31/10/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
61 Power Generation form Municipal Solid Waste 18 IEEE 29/10/2561 - 31/10/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร