สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา 18 eit 07/09/2561 - 08/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 46 96 eit 07/09/2561 - 29/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3อบรมเรื่องความรู้พื้นฐานงานก่อฉาบและงานปูกระเบื้องสำหรับงานก่อสร้างอาคาร 3 ITD 06/09/2561 - 06/09/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
4BIM: Advanced Course ประจำวันที่ 6 กันยายน 2561 4 TEAM 06/09/2561 - 06/09/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
5การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Overview PTV Vissim/Viswalk Basic Training Course for TEAM staff 21 TEAM 05/09/2561 - 07/09/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร TGC บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
6Budget Control and Construction Financial Management in PILLAR-1 System for Intermediate Level 14.6 TOC 05/09/2561 - 03/10/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด ชั้น9 กรุงเทพมหานคร
7การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen รุ่นที่ 11 18 eit 04/09/2561 - 05/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
8อบรมหลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills) 12 ITD 04/09/2561 - 05/09/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
9การออกแบบ-คำนวณ-ใช้งาน ระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง & ไฟฟ้าฉุกเฉิน และความเชื่อถือได้ของระบบ 18 MECT 03/09/2561 - 04/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
10โครงการอบรมความรู้เชิงทฤษฎี การออกแบบ และการประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา 7 eng.sut 01/09/2561 - 01/09/2561 โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
11การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ก.ย. 61 10 thaitca 01/09/2561 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
12การเตรียมความพร้อม ระบบสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 ASEFA 01/09/2561 - 01/09/2561 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร
131 ก.ย. 61 จ.อุบลราชธานี สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ" 6 coe 01/09/2561 - 01/09/2561 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
14การอบรมเรื่อง เทคนิคการสำรวจงานอาคารสูง (Survey Technique for High Rise Building) รุ่นที่ 1 9 eit 01/09/2561 - 01/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
15ความท้าท้ายของการใช้ระบบ BIM ในด้านวิศวกรรม 6 eit 01/09/2561 - 01/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 11 18 eit 01/09/2561 - 02/09/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
17การอบรมและสอบเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 18 24 eit 31/08/2561 - 01/09/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
18เทคโนโลยี LED 9 TIEA 31/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร เคเอ็กซ์(วงเวียนใหญ่) กรุงเทพมหานคร
1931-8-61การออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับ Solar PV 3 coe 31/08/2561 - 31/08/2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
2031-8-61 หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ และออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับ Solar PV 6 coe 31/08/2561 - 31/08/2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
21โปรเเกรมเยี่ยมชมดูงาน ครั้งที่2/2561 ณ อาคารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0.75 acat 30/08/2561 - 30/08/2561 ณ อาคาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวยนนทบุรี 11130 นนทบุรี
22อบรมหลักสูตรเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในสภาวะวิกฤติ 3 ITD 30/08/2561 - 30/08/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
23ระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรอง 13.5 genthai 30/08/2561 - 31/08/2561 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดส กรุงเทพมหานคร
24การสัมมนาเรื่อง การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง 12 eit 30/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2561 27 eit 30/08/2561 - 01/09/2561 โรงแรม ไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
26ฟ้าผ่าและการป้องกัน 22.5 CEPT 30/08/2561 - 31/08/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
27การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำ-In house ให้กับ บจก.ปูนซิเมนต์ไทย 9 eit 29/08/2561 - 29/08/2561 โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร
28ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่18 8 eit 29/08/2561 - 29/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
29โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 2 24 eit 28/08/2561 - 29/08/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30การสัมมนาและดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ” 6 eit 27/08/2561 - 27/08/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
31การสัมมนาและดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ” 3 eit 27/08/2561 - 27/08/2561 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี สระบุรี
32อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 8/2561 12 ITD 27/08/2561 - 28/08/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
33อุปกรณ์ตัดวงจรใช้กระแสเหลือ (RCD) และอุปกรณ์เฝ้าตรวจจับกระแสเหลือ (RCM) 18 MECT 25/08/2561 - 26/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
34การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 28 27 eit 25/08/2561 - 27/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
35อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร 6 PPS 25/08/2561 - 25/08/2561 อาคารพงศ์ธีรธร กรุงเทพมหานคร
36โครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร-โรงงาน (Life Safety in Building-Factory) หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและ Capacitor Bank (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) 9 genthai 25/08/2561 - 25/08/2561 เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
37การเขียนโปรแกรมและการใช้เครื่อง CNC 9 eng.tu 24/08/2561 - 24/08/2561 ห้องคอมพิวเตอร์ วศ. 103 อาคารอำนวยการ และ อาคารปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปทุมธานี
38แสงสว่างพื้นฐาน 9 TIEA 24/08/2561 - 24/08/2561 philips กรุงเทพมหานคร
39 พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) In-house บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด 9 eit 24/08/2561 - 24/08/2561 บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
40Scaffolding Safety and Inspection (Inhouse PTTEP-01) 24 eit 24/08/2561 - 25/08/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กรุงเทพมหานคร
41อบรมโครงการ FIDIC Modue 0 หลักสูตรการดำเนินการและการบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม 16.5 ceat 23/08/2561 - 24/08/2561 ห้องวังทอง ชั้น2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
42BIM: Basic Course ประจำวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 7 TEAM 23/08/2561 - 24/08/2561 ห้องอบรม IMT1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
43Design Guide : Lightning and Electromagnetic Impulse Protection System (23.08.2018) 8 KML 23/08/2561 - 23/08/2561 Kumwell Academy นนทบุรี
44การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม 18 eit 23/08/2561 - 24/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
45Smart Engineer (สำหรับวิศวกรประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป) 18 KMUTT 22/08/2561 - 23/08/2561 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
46Troubleshooting of Electrical Design 9 EEC 22/08/2561 - 22/08/2561 อาคารสถานบัน กรุงเทพมหานคร
47การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 10 18 eit 22/08/2561 - 23/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4822 ส.ค 61 การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการตรวจสอบจุดสำคัญของหม้อน้ำและภาชนะรับความดันเพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพ 8 coe 22/08/2561 - 22/08/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
49Smart Engineer (สำหรับวิศวกรประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป) 9 KMUTT 21/08/2561 - 21/08/2561 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
5021 ส.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรม" 2.3 coe 21/08/2561 - 21/08/2561 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
51ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 60 PEA 20/08/2561 - 24/08/2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นครปฐม
52[2561] การตัดสินใจโครงการด้านปัจจัยทางการเงิน 30 egat 20/08/2561 - 24/08/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นนทบุรี
53Power Generation from Biomass and Biogas Energy: Regulation, Design, Installation, Operation and Maintenance 18 IEEE 20/08/2561 - 22/08/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
54โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (คอนกรีตเซลลูล่าเชิงปฏิบัติการ (Cellular Concrete Workshop)) 7 eng.sut 18/08/2561 - 18/08/2561 ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
55Basic Knowledge of Operations&Maintenance in Metro Trains 27 eit 18/08/2561 - 01/09/2561 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
56การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 1 18 eit 18/08/2561 - 19/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
57โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (การใช้งานโปรแกรม ETABS) 7 eng.sut 18/08/2561 - 18/08/2561 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 นครราชสีมา
58อบรมหลักสูตร IOT IN CONSTRUCTION INDUSTRY 3 PPS 18/08/2561 - 18/08/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
5917 ส.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่่องกล" 7 coe 17/08/2561 - 17/08/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
60การออกแบบการส่องสว่างในงานสถาปัตยกรรม 9 TIEA 17/08/2561 - 17/08/2561 philips กรุงเทพมหานคร
61ตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบการต่อลงดิน 8 KML 17/08/2561 - 17/08/2561 งาน Temca Forum & Exhibition 2018 Pattaya โรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป พัทยา ห้องสัมมนาพัทยา 4 ชลบุรี
จำนวนหน้า : 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร