สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 ความรู้ด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. สำหรับวิศวกร รุ่น 2 84 MEA 18/04/2561 - 27/04/2561 ห้องประชุมเลขที่ ๑๐๔ และ ๑๐๖ ชั้น ๑๐ อาคารที่ทำการฝ่ายฝึกอบรม กองฝึกอบรมด้านช่าง (นนทบุรี) นนทบุรี
2 การสัมมนาเรื่อง บทเรียนเพลิงไหม้อาคารสูงซอยเพชรบุรี 18 และแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในอาคารเก่า 6 eit 10/04/2561 - 10/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3 โครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร ผู้บริหารและดูแลระบบช่วยชีวิตในอาคาร (Life Safety in Building) เรื่อง "อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า" 9 genthai 08/04/2561 - 08/04/2561 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4 7 เม.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 6" 5.3 coe 07/04/2561 - 07/04/2561 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
5 ความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง(รุ่น2) 13.5 kbu 07/04/2561 - 07/04/2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
6 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานก่อสร้าง 9 CNT 06/04/2561 - 06/04/2561 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางนา กรุงเทพมหานคร
7 การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมเคมี ก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2561 3 coe 04/04/2561 - 04/04/2561 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
8 การควบคุมและการบริหารงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการก่อสร้างโครงการโทรคมนาคม 9 KMUTT 04/04/2561 - 04/04/2561 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
9 STAR STEMS : Safety for Life & First Aid CPR/AED Training 9 eng.spu 03/04/2561 - 03/04/2561 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
10 ME 23 Aboveground Storage Tanks; Design, Inspection Operation and Maintenance;3-5Apr18 36 PET 03/04/2561 - 05/04/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
11 พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) 9 eit 03/04/2561 - 03/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
12 3 เม.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" 5 coe 03/04/2561 - 03/04/2561 โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง ระยอง
13 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ปี 2561 รุ่นที่ 2 36 MEA 02/04/2561 - 04/04/2561 ฝ่ายฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวง นนทบุรี
14 High-Voltage Equipment Testing in Power Generation, Transmission and Distribution System 21 IEEE 02/04/2561 - 04/04/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม กรุงเทพมหานคร
15 เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 4 30 eit 02/04/2561 - 04/04/2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
16 สมาชิกสมาคม เมษายน 2561 10 Association of boile 01/04/2561 - 30/04/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
17 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ เม.ย. 61 10 thaitca 01/04/2561 - 30/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
18 31 มี.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" 6 coe 31/03/2561 - 31/03/2561 โรงแรม เอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
19 อบรมหลักสูตร Essential Innovation Skills 6 PPS 31/03/2561 - 31/03/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น4 ห้องอบรม กรุงเทพมหานคร
20 โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบ สำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ ๕ 3 eit 31/03/2561 - 31/03/2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Lee & Steel Warehouse 3 บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด สาขาสมุทรปราการ สมุทรปราการ
21 31.3.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 6 BSA 31/03/2561 - 31/03/2561 วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
22 EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชา ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา 18 eit 31/03/2561 - 01/04/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
23 WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น 24 eit 31/03/2561 - 31/03/2561 Fisherman’s Resort เพชรบุรี
24 วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) 4.5 eng.tu 31/03/2561 - 31/03/2561 ห้อง วจ.519 ชั้น 5 อาคารวิจัยและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
25 การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 11 18 eit 30/03/2561 - 31/03/2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
26 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 7.5 eng.su 30/03/2561 - 30/03/2561 ห้อง M.718 ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
27 อบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 2/2561 27 eit 30/03/2561 - 01/04/2561 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราเทพ ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร
28 RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6 ( Module 3 ) 18 thaitca 30/03/2561 - 31/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
29 การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 11 9 eit 30/03/2561 - 30/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30 ศึกษาดูงาน บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัด 1.5 ISIT 29/03/2561 - 29/03/2561 บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัด พระนครศรีอยุธยา
31 การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 16 36 eit 29/03/2561 - 31/03/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
32 Workshop ท่อน้ำ Fire Protection System รุ่นที่ 4 9 EEC 28/03/2561 - 28/03/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
33 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (Overview PTV Vissim/Viswalk Basic Training Course) ครั้งที่ 1/2561 18 TEAM 28/03/2561 - 30/03/2561 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
34 พัฒนาการ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลทางเทคนิค ของผลิตภัณฑ์แอลอีดี จากการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08 9 TIEA 28/03/2561 - 29/03/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
35 ME 07 Gas Turbines and Power Plant; 28-30Mar18 36 PET 28/03/2561 - 30/03/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
36 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทางและสะพานรุ่นที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่อง "การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทางและสะพาน" 27 drr 28/03/2561 - 30/03/2561 โรงแรม ๔๒C นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
37 “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Civil 3D” 12 TEAM 28/03/2561 - 29/03/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารทีม กรุงเทพมหานคร
38 ประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมเชิงพิจารณ์เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งทางการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 7.5 eng.su 28/03/2561 - 28/03/2561 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรืและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
39 การออกแบบและติดตั้งระบบท่อไอเสียระบบระบายอากาศ และระบบระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 18 genthai 28/03/2561 - 29/03/2561 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
40 ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์(Geotechnical and Foundation Engineering) เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร รุ่นที่ 4 18 eit 27/03/2561 - 28/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
41 In-House “ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” 27 eit 27/03/2561 - 27/03/2561 ณ โรงงาน บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จ.ระยอง ระยอง
42 สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2561 เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Building Energy Code กฎกระทรวงในการออกเเบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" 6 acat 27/03/2561 - 27/03/2561 ณ ห้องบุษกร ชั้น 3 โรงเเรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
43 การดำเนินงานและขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในโรงงาน 9 cot 26/03/2561 - 26/03/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
44 การประชุมวิชาการ Electricity Supply Industry Conference 2018 18 TESIA 26/03/2561 - 28/03/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
45 (2561) Innovation Development for Sustainable Business Growth 18 egat 26/03/2561 - 28/03/2561 กฟผ. นนทบุรี
46 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ปี 2561 รุ่นที่ 1 36 MEA 26/03/2561 - 28/03/2561 ฝ่ายฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวง นนทบุรี
47 24-3-61 รณรงค์ แนะนำ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ภายใต้โครงการ "ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" 6 coe 24/03/2561 - 24/03/2561 ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย กทม. กรุงเทพมหานคร
48 โครงการอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 4.5 eng.su 24/03/2561 - 24/03/2561 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
49 24.3.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 6 BSA 24/03/2561 - 24/03/2561 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
50 การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 12 18 eit 24/03/2561 - 25/03/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
51 EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชา การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน 18 eit 24/03/2561 - 25/03/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
52 RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6 ( Module 2 ) 18 thaitca 23/03/2561 - 24/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
53 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 8 eng.rmutp 23/03/2561 - 23/03/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 กรุงเทพมหานคร
54 Seawater and Marine Concrete 6.675 thaitca 23/03/2561 - 23/03/2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
55 อบรมเรื่องการมีวิสัยทัศน์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ สำหรับผู้บริหาร (Visioning) 6 ITD 23/03/2561 - 23/03/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
56 การสอบเทียบออสซิลโลสโคป 24 NIMT 22/03/2561 - 23/03/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
57 สัมมนาวิชาการ เรื่อง 1.Designing Building Systems for Tall,Supertall, and Megatall Buildings 2.High Performance Buildings and Occupant Comfort 3.Development of HVAC Systems Design for the Suvarnabhumi Airport : Design Pro & Con 9 ASHREA_CRC 22/03/2561 - 22/03/2561 โรงเเรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
58 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 3 24 NIMT 22/03/2561 - 23/03/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
59 อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร รุ่นที่ 1/2561 24 ITD 22/03/2561 - 23/03/2561 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
60 การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design) 8 KML 22/03/2561 - 22/03/2561 Kumwell Learning Center โรงงานบางใหญ่ นนทบุรี นนทบุรี
61 COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 8 9 eit 21/03/2561 - 21/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร