สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร 72 kbu 13/05/2561 - 01/07/2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
2 12 พ.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 7" 6 coe 12/05/2561 - 12/05/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
3 12 พ.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" 6 coe 12/05/2561 - 12/05/2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสถานีวัดมังกรกมลาวาส และสถานีสนามไชย 1.5 ceat 11/05/2561 - 11/05/2561 สำนักงานสนามสถานีวัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร
5 ศึกษาและดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 1.5 ceat 11/05/2561 - 11/05/2561 รถไฟฟ้สายสีน้ำเงิน สถานีวัดมังกร กรุงเทพมหานคร
6 การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 27 27 eit 11/05/2561 - 13/05/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
7 เบื้องต้นแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร 5.25 TIEA 10/05/2561 - 10/05/2561 Impact กรุงเทพมหานคร
8 International Standards for Facility Management and Safety (FMS) 9 EEC 09/05/2561 - 09/05/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
9 ME 16 Piping Systems for Process Plants; Design; 9-11May18 36 PET 09/05/2561 - 11/05/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
10 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรในเรื่องการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ 27 drr 08/05/2561 - 10/05/2561 โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
11 "การเตรียมความพร้อมความรู้สอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างและก่อสร้าง" และถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference 4.5 drr 07/05/2561 - 07/05/2561 ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
12 เทคโนโลยีสำหรับการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 33.75 CEPT 07/05/2561 - 08/05/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
13 เชิญออเจ้ามาจิบน้ำชายามบ่าย"ฟังประวัติศาสตร์กับงานวิศวกรรมสมัยขุนหลวงนารายณ์" 3 eit 05/05/2561 - 05/05/2561 ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
14 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 7 18 eit 05/05/2561 - 06/05/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
15 การอบรมเรื่อง หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน รุ่นที่ 3 9 eit 05/05/2561 - 05/05/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 51 96 fpei 05/05/2561 - 27/05/2561 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กรุงเทพมหานคร
17 การสัมมนา มหกรรมดาตาเซนเตอร์ 2018 12 eit 03/05/2561 - 04/05/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
18 การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า รุ่น 6 33.75 CEPT 02/05/2561 - 04/05/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
19 เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 5 30 eit 02/05/2561 - 04/05/2561 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร
20 การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” จัดให้กับ SCG Chemical 36 eit 02/05/2561 - 11/05/2561 บริษัท ระยองวิศวกรรม จังหวัดระยอง ระยอง
21 การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 1 45 eit 02/05/2561 - 06/05/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
22 สมาชิกสมาคมพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 10 Association of boile 01/05/2561 - 30/06/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
23 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ พ.ค. 61 10 thaitca 01/05/2561 - 31/05/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
24 ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเสาเข็ม SPUN เสาเข็มอัดแรงรูปตัวไอและสี่เหลี่ยม 3 CNT 30/04/2561 - 30/04/2561 บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด ปทุมธานี
25 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรในเรื่องการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ 27 drr 30/04/2561 - 02/05/2561 ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรมทางหลวงชนบท (จังหวัดสงขลา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา
26 29.04.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 2 BSA 29/04/2561 - 29/04/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.มุกดาหาร มุกดาหาร
27 การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ; บริเวณสถานพยาบาล 18 MECT 28/04/2561 - 29/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28 การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structure) เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร รุ่นที่ 4 18 eit 28/04/2561 - 29/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
29 28.4.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5 6 BSA 28/04/2561 - 28/04/2561 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ กรุงเทพมหานคร
30 โครงการอบรมวิชาชีพ 'วิศวกรระดับกลาง' รุ่นที่ 6 72 acat 28/04/2561 - 02/06/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
31 อบรมหลักสูตร On site training ครั้งที่8 ศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน 3 PPS 28/04/2561 - 28/04/2561 ไซต์งานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
32 28.04.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 28/04/2561 - 28/04/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สกลนคร สกลนคร
33 การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 11 18 eit 27/04/2561 - 28/04/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
34 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment for Safety and Health) 27 eit 27/04/2561 - 29/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
35 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม (In-house ให้กับ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 18 eit 27/04/2561 - 28/04/2561 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 2 18 eit 27/04/2561 - 28/04/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
37 Design Guide : Lightning and Electromagnetic Impulse Protection System 8 KML 26/04/2561 - 26/04/2561 Kumwell Learning Center นนทบุรี
38 การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม /ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเสนอต่อ ที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2561 3 coe 26/04/2561 - 26/04/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
39 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)” 48 eit 26/04/2561 - 29/04/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
40 Lighting pollution and mitigation solutions 18 TIEA 25/04/2561 - 26/04/2561 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
41 Tier Application & Data Center 9 EEC 25/04/2561 - 25/04/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
42 "การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ใช้งาน (Cyber Security Awareness Training for User) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ (ภาคบ่าย) 4.5 drr 24/04/2561 - 24/04/2561 ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
43 น้ำหนักบรรทุกออกแบบที่ไม่ปรกติสำหรับโครงสร้างคอนกรีต 18 thaitca 24/04/2561 - 25/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
44 "การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ใช้งาน (Cyber Security Awareness Training for User) รุ่นที่ 1/2561 (ภาคเช้า) 9 drr 24/04/2561 - 24/04/2561 ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
45 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 10 18 eit 24/04/2561 - 25/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
46 สมาชิก วสท. 04-2561 10 eit 23/04/2561 - 23/04/2562 วสท. กรุงเทพมหานคร
47 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา (เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร) จัดให้กับ บริษัท ไลฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด 18 eit 23/04/2561 - 24/04/2561 ณ ห้องแสนสุขแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
48 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง "การควบคุมคุณภาพผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete)" 18 drr 23/04/2561 - 24/04/2561 ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
49 22.04.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 22/04/2561 - 22/04/2561 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ระยอง
50 22-4-61 โครงการ ประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน ลงพื้นที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก/บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ระยอง 6 coe 22/04/2561 - 22/04/2561 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก/บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ระยอง ระยอง
51 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้โปรแกรมจำลอง Aspen Heat Exchanger Design and Rating 7.5 eng.tu 21/04/2561 - 21/04/2561 ห้องคอมพิวเตอร์ วศ.205 ชั้น 2 อาาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
52 21 เม.ย. 61 จ.ขอนแก่น สัมมนา เรื่อง "แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" 6.3 coe 21/04/2561 - 21/04/2561 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
53 การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร สำรวจและการวางผังงานเบื้องต้น รุ่นที่ 8 18 eit 21/04/2561 - 22/04/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
54 EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชา ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics) 18 eit 21/04/2561 - 22/04/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
55 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่17 18 eit 21/04/2561 - 22/04/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
56 การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 11 18 eit 20/04/2561 - 21/04/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
57 Basic Knowledge Smart Building 14.2 TOC 20/04/2561 - 01/06/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ชลบุรี
58 Shop Drawing Work 10.95 TOC 19/04/2561 - 10/05/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด อาคารนันทวัน ชั้น 9 กรุงเทพมหานคร
59 โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 19 27 eit 18/04/2561 - 20/04/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
60 อบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานก่อสร้าง 84.5 ITD 18/04/2561 - 18/05/2561 itd training Academy ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
61 ความรู้ด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. สำหรับวิศวกร รุ่น 2 84 MEA 18/04/2561 - 27/04/2561 ห้องประชุมเลขที่ ๑๐๔ และ ๑๐๖ ชั้น ๑๐ อาคารที่ทำการฝ่ายฝึกอบรม กองฝึกอบรมด้านช่าง (นนทบุรี) นนทบุรี
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร