สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1  2 3 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 10 18 thaitca 09/02/2561 - 10/02/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2 โครงการอบรมการจำลองกระบวนการด้วยโปรแกรม Aspen Plus รุ่นที่ 2 10.5 eng.su 09/02/2561 - 09/02/2561 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
3 โครงการอบรมการจำลองกระบวนการด้วยโปรแกรม Aspen Plus รุ่นที่ 1 10.5 eng.su 08/02/2561 - 08/02/2561 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
4 อบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร Train The Trainer 12 ITD 08/02/2561 - 15/03/2561 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 37 กรุงเทพมหานคร
5 Protective Relaying 1 รุ่น 6 50.55 CEPT 07/02/2561 - 09/02/2561 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
6 HVAC Water System Design & Analysis รุ่นที่ 4 9 EEC 07/02/2561 - 07/02/2561 อาคารสถานบันอีอีซี ซอยรามอินทรา97 กรุงเทพมหานคร
7 อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 9 18 thaitca 02/02/2561 - 03/02/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
8 Solar Power Generation System (Solar Rooftop) : Regulation, Design, Installation, Operation and Maintenance 18 IEEE 29/01/2561 - 31/01/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
9 การป้องกันฟ้าผ่าระบบจ่ายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ 18 MECT 27/01/2561 - 28/01/2561 อาคาร วสท.ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร
10 เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รุ่นที่ 2 18 thaitca 26/01/2561 - 27/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
11 การออกแบบระบบการรต่อลงดิน (Grounding System Design) 8 KML 25/01/2561 - 25/01/2561 ศูนย์การเรียนรู้ Kumwell Learning Center โรงงานบางใหญ่ นนทบุรี นนทบุรี
12 โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) เรื่อง การคำนวณเเละออกเเบบระบบระบายอากาศตามมาตราฐาน ASHRAE 62.1 26 acat 20/01/2561 - 27/01/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
13 โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) เรื่อง การคำนวณเเละออกเเบบระบบระบายอากาศตามมาตราฐาน ASHRAE 62.1 26 acat 20/01/2561 - 27/01/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
14 20 ม.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1" 6 coe 20/01/2561 - 20/01/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
15 Test ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง 18 TOC 19/01/2561 - 20/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 TEST ระบบท่อน้ําดับเพลิง 18 MECT 19/01/2561 - 20/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
17 Test_ระบบปรับอากาศ 18 MEA 19/01/2561 - 20/01/2561 วศท. กรุงเทพมหานคร
18 ^^Test ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง 18 TOC 19/01/2561 - 20/01/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
19 Test ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง // 18 TOC 19/01/2561 - 20/01/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
20 Professional Project Management 2018 67.5 CEPT 18/01/2561 - 27/01/2561 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
21 นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางรุ่นที่ 22 27 RATH 15/01/2561 - 17/01/2561 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กทม. กรุงเทพมหานคร
22 14-1-61 ลงพื้นที่โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 6 coe 14/01/2561 - 14/01/2561 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ปทุมธานี
23 ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า จ.ปทุมธานี 6 BSA 14/01/2561 - 14/01/2561 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช กรุงเทพมหานคร
24 ความรู้เบื้องต้นงานสี 14 TOC 12/01/2561 - 23/02/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ที่อยู่ 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี ชลบุรี
25 การประเมินราคางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลขั้นพื้นฐาน 14 TOC 11/01/2561 - 25/01/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) เลขที่ 161 ชั้น 11 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
26 หลักสูตร BIM_Construction Plan & Cost (For Engineer & Architect) รุ่นที่ 3 30 syntec 10/01/2561 - 18/01/2561 ห้องประชุมชั้น 23 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
27 การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques (Workshop) 12 tpa 09/01/2561 - 10/01/2561 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
28 พัฒนานักการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 30 PEA.EN 08/01/2561 - 12/01/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
29 Boiler Inspection-test 14 eng.kmitnb 01/01/2561 - 02/01/2561 มจพ. สพอ. กรุงเทพมหานคร
30 โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 97.5 ceat 11/11/2560 - 30/06/2561 หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
31 สมาชิก วสท. 11-2560 10 eit 01/11/2560 - 30/11/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
32 สมาชิก วสท. 10-2560 10 eit 01/10/2560 - 31/10/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
33 สมาชิก วสท. 09-2560 10 eit 01/09/2560 - 30/09/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
34 สมาชิก วสท. 08-2560 10 eit 01/08/2560 - 31/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
35 สมาชิก วสท. 07-2560 10 eit 03/07/2560 - 31/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
36 การเป็นสมาชิกสมาคม 10 TIChe 01/01/2558 - 31/12/2561 สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1  2 3 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร