สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1  2 3 4 5 6 7 8 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1โครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร ผู้บริหารและดูแลระบบช่วยชีวิตในอาคาร (Life Safety in Building) เรื่อง "อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า" 9 genthai 08/04/2561 - 08/04/2561 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้โปรแกรมจำลอง Aspen Heat Exchanger Design and Rating 7.5 eng.tu 07/04/2561 - 07/04/2561 ห้องคอมพิวเตอร์ วศ.205 ชั้น 2 อาาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
3การควบคุมและการบริหารงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการก่อสร้างโครงการโทรคมนาคม 9 KMUTT 04/04/2561 - 04/04/2561 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
4STAR STEMS : Safety for Life & First Aid CPR/AED Training 9 eng.spu 03/04/2561 - 03/04/2561 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
5วาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรม (Safety relief devices) 4.5 eng.tu 31/03/2561 - 31/03/2561 ห้อง วจ.519 ชั้น 5 อาคารวิจัยและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี
6EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชา ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา 18 eit 31/03/2561 - 01/04/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
7RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6 ( Module 3 ) 18 thaitca 30/03/2561 - 31/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
8ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 7.5 eng.su 30/03/2561 - 30/03/2561 ห้อง M.718 ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
9ศึกษาดูงาน บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัด 1.5 ISIT 29/03/2561 - 29/03/2561 บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัด พระนครศรีอยุธยา
10Workshop ท่อน้ำ Fire Protection System รุ่นที่ 4 9 EEC 28/03/2561 - 28/03/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
11การออกแบบและติดตั้งระบบท่อไอเสียระบบระบายอากาศ และระบบระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 18 genthai 28/03/2561 - 29/03/2561 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
12ประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมเชิงพิจารณ์เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งทางการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 7.5 eng.su 28/03/2561 - 28/03/2561 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรืและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
13พัฒนาการ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลทางเทคนิค ของผลิตภัณฑ์แอลอีดี จากการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08 9 TIEA 28/03/2561 - 29/03/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
14การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (Overview PTV Vissim/Viswalk Basic Training Course) ครั้งที่ 1/2561 18 TEAM 28/03/2561 - 30/03/2561 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
15“การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Civil 3D” 12 TEAM 28/03/2561 - 29/03/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารทีม กรุงเทพมหานคร
16อบรมเรื่อง เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง 6 ITD 27/03/2561 - 27/03/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
17การดำเนินงานและขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในโรงงาน 9 cot 26/03/2561 - 26/03/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
18ฝึกอบรมหลักสูตร : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ปี 2561 รุ่นที่ 1 36 MEA 26/03/2561 - 28/03/2561 ฝ่ายฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวง นนทบุรี
1924-3-61 รณรงค์ แนะนำ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ภายใต้โครงการ "ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" 6 coe 24/03/2561 - 24/03/2561 ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย กทม. กรุงเทพมหานคร
20โครงการอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 4.5 eng.su 24/03/2561 - 24/03/2561 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
21EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชา การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน 18 eit 24/03/2561 - 25/03/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
22การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 12 18 eit 24/03/2561 - 25/03/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
2324.3.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร 6 BSA 24/03/2561 - 24/03/2561 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
24RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6 ( Module 2 ) 18 thaitca 23/03/2561 - 24/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25อบรมเรื่องการมีวิสัยทัศน์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ สำหรับผู้บริหาร (Visioning) 6 ITD 23/03/2561 - 23/03/2561 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
26การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 8 eng.rmutp 23/03/2561 - 23/03/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 กรุงเทพมหานคร
27Seawater and Marine Concrete 6.675 thaitca 23/03/2561 - 23/03/2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
28การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design) 8 KML 22/03/2561 - 22/03/2561 Kumwell Learning Center โรงงานบางใหญ่ นนทบุรี นนทบุรี
29สัมมนาวิชาการ เรื่อง 1.Designing Building Systems for Tall,Supertall, and Megatall Buildings 2.High Performance Buildings and Occupant Comfort 3.Development of HVAC Systems Design for the Suvarnabhumi Airport : Design Pro & Con 9 ASHREA_CRC 22/03/2561 - 22/03/2561 โรงเเรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
30COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 8 9 eit 21/03/2561 - 21/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
31การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 23 18 eit 21/03/2561 - 22/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
32Protective Relaying 2 รุ่น 11 33.75 CEPT 21/03/2561 - 23/03/2561 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
33การออกแบบและควบคุมคุณภาพโครงสร้างผวิทางและงานบูรณะทาง 27 RATH 21/03/2561 - 23/03/2561 โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร
34ศึกษาดูงานแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ผนัง คาน 3 CNT 21/03/2561 - 21/03/2561 บ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ปทุมธานี
35EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชา การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) 18 eit 17/03/2561 - 18/03/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
36โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 10 18 eit 17/03/2561 - 18/03/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
37การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 33 18 eit 16/03/2561 - 18/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3816-3-61 หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรต่อเนื่อง (CPD) มาใช้ 6 coe 16/03/2561 - 16/03/2561 รร. คลาสิค คามิโอ ระยอง
3916 มี.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ" 3 coe 16/03/2561 - 16/03/2561 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง ระยอง
40RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6 ( Module 1 ) 18 thaitca 16/03/2561 - 17/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
41การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2561 18 eit 15/03/2561 - 16/03/2561 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
4215 มี.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ...." 3 coe 15/03/2561 - 15/03/2561 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง ระยอง
43อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่1 18 eit 14/03/2561 - 15/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
44 เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 2 30 eit 14/03/2561 - 16/03/2561 โรงแรมสยามออเรียลทัล หาดใหญ่ สงขลา
45SMART City Development 9 EEC 14/03/2561 - 14/03/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
46การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ให้กับ การเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2561 96 eit 13/03/2561 - 27/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
47โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่น 19 24 TGBI 12/03/2561 - 13/03/2561 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48Solar Power Generation System (Solar Rooftop) : Regulation, Design, Installation, Operation and Maintenance 18 IEEE 12/03/2561 - 14/03/2561 ศูนย์ประชุมแห่งชาติาสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
4911-3-61 โครงการ ประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน ลงพื้นที่ สถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 3 coe 11/03/2561 - 11/03/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ กทม. กรุงเทพมหานคร
5011-3-61 โครงการ ประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน ลงพื้นที่ สถานแลกรับหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี 3 coe 11/03/2561 - 11/02/2561 สถานแรกรับเด็กหญิงธัญญพร จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี
5111.3.61 (2) ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า สถานแรกรับเด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี 3 BSA 11/03/2561 - 11/03/2561 สถานแรกรับเด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
5211.3.61 (1) ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า ส.สงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ 3 BSA 11/03/2561 - 11/03/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ จ.กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
53การบัญชี สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่1/61 18 eit 10/03/2561 - 11/03/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
54การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 15 18 eit 10/03/2561 - 11/03/2561 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
55EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชา คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology) 18 eit 10/03/2561 - 11/03/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
56การอบรมเรื่อง วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 7 18 eit 09/03/2561 - 10/03/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
57ความรู้เบื้องต้นงานห้องสะอาดและห้องเย็น 14 TOC 09/03/2561 - 10/04/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
58อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 12 PPS 09/03/2561 - 10/03/2561 ห้องอบรม ชั้น4 อาคารพงศ์ธีรธร กรุงเทพมหานคร
59เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาTest 6 tpa 08/03/2561 - 08/03/2561 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 กรุงเทพมหานคร
60The 6th International Electrical Engineering Congress (iEECON2018) 24 EEAAT 07/03/2561 - 09/03/2561 โรงแรม Maritime Park&Spa Resort กระบี่
61โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 26 27 eit 07/03/2561 - 09/03/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1  2 3 4 5 6 7 8 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร