สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
124.11.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 24/11/2561 - 24/11/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี
2การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 13 18 eit 24/11/2561 - 25/11/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
3การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 2 9 eit 24/11/2561 - 24/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4การบริหารงานก่อสร้าง 9 KMUTT 24/11/2561 - 24/11/2561 บริษัท เจ.ดับบลิว.เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร
5โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 146.25 ceat 24/11/2561 - 06/07/2562 ศศนิเวศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
6สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 ' Ice-on-Coil External and Internal-Melt Thermal Ice Storage (TIS) Design with 2 stage Co2 system ', ' The Radiant Time Series Cooling Load Calculation ' 6 ASHREA_CRC 23/11/2561 - 23/11/2561 รร.สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
7การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 29 27 eit 23/11/2561 - 25/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
8NFPA 101 Life Safety Code : 2018 Edition 27 eit 22/11/2561 - 24/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
9หลักสูตร “การใช้งาน ArcGIS Pro (ArcGIS Pro Skill)” ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 7 TEAM 22/11/2561 - 22/11/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
10การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41 17 EEAAT 21/11/2561 - 23/11/2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
11โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 28 27 eit 21/11/2561 - 21/11/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
12เคล็ดลับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล Program 4 Access Control System 3 MECT 21/11/2561 - 21/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
13Smart Construction Management 27 KMUTT 21/11/2561 - 23/11/2561 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
14การอบรม “อุโมงค์ในชั้นหิน” (Tunnelling in Rock) รุ่นที่ 3 27 eit 21/11/2561 - 23/11/2561 ณ โรงแรม Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
15ออกแบบและการตรวจสอบวัสดุทนไฟที่ใช้ในหม้อน้ำ และกรณีศึกษา 6 Association of boile 20/11/2561 - 20/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
1618.10.61 อบรมแนวทางการตรวจสอบและ ลงพื้นที่ตรวจสวนสาธารณะ 6 BSA 18/11/2561 - 18/11/2561 สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
17โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานในโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะงานซ้ำกัน 6 eit 17/11/2561 - 17/11/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
18โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการการออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 17 18 eit 17/11/2561 - 18/11/2561 ม.เกษตร บางเขน กาฬสินธุ์
19การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง รุ่นที่ 1 18 eit 17/11/2561 - 18/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
20การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11 18 thaitca 16/11/2561 - 17/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
21อบรมหลักสูตร วางแผนงานก่อสร้างด้วย Microsoft Project 6 PPS 16/11/2561 - 16/11/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
22การจัดงานสัมมนาและฟังการบรรยายในหัวข้อ “Anchor or Fire Protection Academy : พุกฝังคอนกรีตและระบบป้องกันไฟและควันลาม” 6 eng.psu 16/11/2561 - 16/11/2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
23Decode the New ACI Building Code & Concrete Repair Code 9 thaitca 16/11/2561 - 16/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
24การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 12 18 eit 16/11/2561 - 17/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 18 36 eit 15/11/2561 - 17/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
26การสอบเทียบมาตรรังสียูวี 24 NIMT 15/11/2561 - 16/11/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
27การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ 24 NIMT 14/11/2561 - 15/11/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
28Basic Construction Schedule & Renovation Work & Miscelleneous Work 14.6 TOC 14/11/2561 - 22/11/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
29Smart City & Data Center: Concept, Design and Case Study 18 IEEE 14/11/2561 - 16/11/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
3013-11-2561 "เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ" 9 coe 13/11/2561 - 13/11/2561 อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ เชียงใหม่
31การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 18 eit 13/11/2561 - 07/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
32หลักสูตร เทคนิคงานก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพานทางหลวง รุ่นที่ 3 27 RATH 12/11/2561 - 14/11/2561 โรงแรมเดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
33การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 3 18 eit 10/11/2561 - 11/11/2561 ห้องประชุม อาคาร กรุงเทพมหานคร
34การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM 18 eit 10/11/2561 - 11/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3510.11.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 10/11/2561 - 10/11/2561 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ,โรงเรียนบ้านโคกมน เพชรบูรณ์
3610.11.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 6 BSA 10/11/2561 - 10/11/2561 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
3710 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง" 6 coe 10/11/2561 - 10/11/2561 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
38วันที่่ 9/11/61 การสัมมนา เรื่อง “การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม” 8 coe 09/11/2561 - 09/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
39การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี 2561 18 eit 09/11/2561 - 10/11/2561 วสท. ชั้น 4 ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร
40การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System Design) 6 MECT 09/11/2561 - 09/11/2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
419 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" 6 coe 09/11/2561 - 09/11/2561 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
42เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง และการป้องกันแรงดันเกิน 22.5 CEPT 08/11/2561 - 09/11/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
438-11-2561 "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติด้านวาตภัยและดินโคลนถล่ม" 6 coe 08/11/2561 - 08/11/2561 ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
44โอกาสและการทำงานด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมระบบราง 3 eng.spu 08/11/2561 - 08/11/2561 ห้องออดิทรอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร
45การออกแบบงานป้องกันอัคคีภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน NFPA 101 6 MECT 08/11/2561 - 08/11/2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
468 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 6 coe 08/11/2561 - 08/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
47วันที่ 07/11/61 สัมมนา เรื่อง “การทำหม้อน้ำธรรมดาให้เป็น Smart Boiler แล้วได้อะไร มีหน่วยงานใดช่วยเหลือได้บ้าง” 8 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48[EA] เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา 31.5 egat 07/11/2561 - 09/11/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นนทบุรี
49โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 3 24 eit 07/11/2561 - 08/11/2561 ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 และ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
50การอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร" ครั้งที่ 1/2561 3 TEAM 07/11/2561 - 07/11/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
51ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 3 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
527 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 14" 6 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
53ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและความสุญเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสมัยใหม่ 11.25 ASEFA 06/11/2561 - 06/11/2561 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร
54การอบรมโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen 12 rid 06/11/2561 - 07/11/2561 ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
55หลักสูตรโครงการศึกษากระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) 108 TEAM 06/11/2561 - 29/01/2562 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
5603.11.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 17 6 BSA 03/11/2561 - 03/11/2561 สวนป่าเฉลินพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
57อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 54 96 fpei 03/11/2561 - 25/11/2561 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
58งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8 36 thaitca 02/11/2561 - 10/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
592 พ.ย.61 สัมมนา เรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล" 2 coe 02/11/2561 - 02/11/2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
602 พ.ย.61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" 3 coe 02/11/2561 - 02/11/2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
61อบรมหลักสูตร "การใช้ midas nGen สำหรับ Plant & BIM" 12 TEAM 01/11/2561 - 02/11/2561 บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร