สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ก.ค. 61 10 thaitca 01/07/2561 - 31/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2 สมาชิกสมาคม กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 10 Association of boile 01/07/2561 - 31/08/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
3 30.06.16 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 30/06/2561 - 30/06/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.มหาสารคาม / บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
4 30-6-61 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" 6 coe 30/06/2561 - 30/06/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.มหาสารคามและจ.บุรีรัมย์ มหาสารคาม
5 อบรม มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2/2561 18 eit 30/06/2561 - 01/07/2561 วสท. ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร
6 อบรมหลักสูตร Powerful Communication 6 PPS 30/06/2561 - 30/06/2561 อาคารพงศ์ธีรธร กรุงเทพมหานคร
7 โครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร-โรงงาน (Life Safety in Building-Factory) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายบอกทาง (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign) 9 genthai 30/06/2561 - 30/06/2561 เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
8 การบริหารข้อเรียกร้องและข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง 9 KMUTT 30/06/2561 - 30/06/2561 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร
9 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 Module 3 : งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต 9 eit 30/06/2561 - 30/06/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
10 การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 33 18 eit 30/06/2561 - 01/07/2561 ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
11 การอบรมเรื่อง รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นที่ 1 9 eit 29/06/2561 - 29/06/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
12 การเสวนา เรื่อง พรบ.สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 ปี 2561 3 eit 29/06/2561 - 29/06/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
13 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) รุ่นที่ 12 9 eit 29/06/2561 - 29/06/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
14 ศึกษาดูงานการผลิต รอก เครน และการเลือกใช้ Dock leveler, Dock Shelter, Overhead Door, High Speed Door, Cold Door และ Fire Door 3 CNT 29/06/2561 - 29/06/2561 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา
15 การป้องกันเสิร์จในระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (28.06.2018) 8 KML 28/06/2561 - 28/06/2561 Kumwell Academy นนทบุรี
16 การสัมมนา เรื่อง “การเขียนแบบอาคารด้วย Building Information Modeling (BIM)” 8 coe 28/06/2561 - 28/06/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการด้านลิฟต์ (Competent person) ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน รุ่นที่ 1 24 eit 28/06/2561 - 29/06/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
18 เงื่อนไขประกอบการประมาณราคาและเอกสารเสนอราคาสำหรับงานก่อสร้าง 14.6 TOC 28/06/2561 - 02/08/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
19 BIM: Basic Course ประจำวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 9 TEAM 28/06/2561 - 29/06/2561 ณ ห้องอบรม IMT อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
20 การอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 14 27 eit 28/06/2561 - 30/06/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
21 "การประมาณราคาถนนคอนกรีตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ 38/2561 27 drr 27/06/2561 - 29/06/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
22 [2561] รายละเอียดทางเทคนิค ข้อกำหนด มาตรฐาน การออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา – พลังงานหมุนเวียน 36 egat 27/06/2561 - 29/06/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี
23 Healthcare Facility - Electrical, Medical gas & Water supply 9 EEC 27/06/2561 - 27/06/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
24 BIM: Basic Course ประจำวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 9 TEAM 26/06/2561 - 27/06/2561 ณ ห้องอบรม IMT ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
25 การสัมมนา เรื่อง ความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกรสำรวจสำหรับสมาชิกเพื่อเป็นสาขาส่งเสริม 3 coe 25/06/2561 - 25/06/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
26 Energy Storage System: Technology, Design, Control and Applications 18 IEEE 25/06/2561 - 27/06/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
27 สมาชิก วสท. 06-2561 10 eit 25/06/2561 - 25/06/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 module 2 : งานระบบป้องกันดิน 9 eit 23/06/2561 - 23/06/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
29 การป้องกันเสิร์จในแรงต่ำ 18 MECT 23/06/2561 - 24/06/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30 การอบรมเรื่อง การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง 9 eit 23/06/2561 - 23/06/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
31 23.06.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9 6 BSA 23/06/2561 - 23/06/2561 การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
32 การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ Tekla สำหรัยงาน BIMอย่างมืออาชีพ 13.5 kbu 23/06/2561 - 07/07/2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
33 อบรมหลักสูตร การจัดการงานก่อสร้างเชิงปฏิบัติการ สาหรับนายช่างโครงการ รุ่นที่ 3 42 ITD 22/06/2561 - 20/07/2561 ห้องสัมมนาชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
34 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับทดสอบ 24 NIMT 21/06/2561 - 22/06/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
35 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่องการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 18 drr 21/06/2561 - 22/06/2561 ห้องประชุมสายรุ้ง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
36 การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย” 18 eit 21/06/2561 - 22/06/2561 eit กรุงเทพมหานคร
37 การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management ) 18 eit 21/06/2561 - 22/06/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
38 การเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน การขอใช้ไฟฟ้า และการคำนวณหากระแสลัดวงจรของระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 10.5 ASEFA 20/06/2561 - 20/06/2561 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร
39 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 36 NIMT 20/06/2561 - 22/06/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
40 เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างทางบนพื้นที่เชิงลาด 27 RATH 20/06/2561 - 22/06/2561 รร.เดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
41 Smart Construction Management สำหรับวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิค ระดับ 2-5 81 KMUTT 19/06/2561 - 12/07/2561 การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
42 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ 36 NIMT 18/06/2561 - 20/06/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
43 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 63 eng.psu 18/06/2561 - 22/06/2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. สงขลา
44 ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1 60 PEA 18/06/2561 - 22/06/2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นครปฐม
45 กการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง 9 eit 17/06/2561 - 17/06/2561 อาจคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
46 16.06.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 16/06/2561 - 16/06/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลพบุรี / บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สระบุรี ลพบุรี
47 อบรมหลักสูตร BIM MODEL START UP 21 PPS 16/06/2561 - 07/07/2561 ชั้น 4 อาคารพงศ์ธีรธร ถ. พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
48 การบัญชี สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่2/61 18 eit 16/06/2561 - 17/06/2561 อาคาร วสท.งงงง กรุงเทพมหานคร
49 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 Module 1 : การวางผัง / งานเสาเข็ม 9 eit 16/06/2561 - 16/06/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
50 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 8 eng.rmutp 16/06/2561 - 16/06/2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1381 ถ.ประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 กรุงเทพมหานคร
51 การอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง” ครั้งที่ 2/2561 (กลุ่มวิศวกร และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง) 6 TEAM 16/06/2561 - 16/06/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม กรุงเทพมหานคร
52 โครงการอบรมวิชาชีพ 'วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 6/2 72 acat 16/06/2561 - 21/07/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
53 โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (คอนกรีตเซลลูล่าเชิงปฏิบัติการ (Cellular Concrete Workshop)) 7 eng.sut 15/06/2561 - 15/06/2561 อาคารศูนย์เครื่องมือ 6 (F6) นครราชสีมา
54 BIM: Basic Course (การทำถนนโดยการใช้โปรแกรม Civil 3D และ Infraworks) 12 TEAM 15/06/2561 - 21/06/2561 ณ ห้องอบรม IMT 2 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
55 โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (การใช้งานโปรแกรม ETABS) 7 eng.sut 15/06/2561 - 15/06/2561 อาคารศูนย์เครื่องมือ 6 (F6) นครราชสีมา
56 การอบรมเรื่อง การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 5 27 eit 14/06/2561 - 16/06/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
57 อบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.ระยอง 2561 27 eit 14/06/2561 - 16/06/2561 โรงแรม แคนทารี เบย์ จ.ระยอง ระยอง
58 ผู้ประสานงานโครงการ Project Coordinator 8 cot 14/06/2561 - 14/06/2561 ห้องประชุมชั้น4 COT กรุงเทพมหานคร
59 การอบรมอุโมงค์ในชั้นดิน (Tunnelling in Soft Ground) รุ่นที่ 3 27 eit 13/06/2561 - 15/06/2561 ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
60 "เทคนิคการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตทาง" 18 drr 13/06/2561 - 15/06/2561 ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นครนายก
61 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางความชื้นในอากาศ 24 NIMT 13/06/2561 - 14/06/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร