สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 การออกแบบ และติดตั้งงานระบบสำหรับห้องครัวเชิงพาณิชย์ 9 MECT 10/07/2561 - 10/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2 การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร (Project Management for Corporate Success) 6 cot 10/07/2561 - 10/07/2561 โรงเเรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
3 In-House การอบรมความรู้อุโมงค์สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย 45 eit 09/07/2561 - 13/07/2561 ณ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ กรุงเทพมหานคร
4 การอบรมหลักสูตร “Incremental Segmental Bridge Construction” 6 TEAM 09/07/2561 - 09/07/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม กรุงเทพมหานคร
5 การอบรมเรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย สำหรับปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 1 9 eit 08/07/2561 - 08/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
6 7 ก.ค. 2561 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" 6 coe 07/07/2561 - 07/07/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนานยก และจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก
7 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 52 96 fpei 07/07/2561 - 29/07/2561 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กรุงเทพมหานคร
8 การอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม (Lockout Tagout in Engineering Work) รุ่นที่ 3 9 eit 07/07/2561 - 07/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
9 โครงการอบรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ 12 src.ku 07/07/2561 - 07/07/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
10 การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying 2561/1 18 eit 07/07/2561 - 08/07/2561 วสท. ชั้น 3 ห้อง 3 กรุงเทพมหานคร
11 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 Module 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension 9 eit 07/07/2561 - 07/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
12 อบรมโครงการ FIDIC Module4 หลักสูตรการบริหารและการดำเนินกาารของสัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 06/07/2561 - 13/07/2561 กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
13 ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง รุ่น 3 9 kbu 06/07/2561 - 06/07/2561 ม.เกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
14 การสัมมนา เรื่อง “Cathodic Protection” 4 coe 06/07/2561 - 06/07/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
15 สัมมนา การออกแบบโครงสร้างเหล็กรุ่นที่ 2 6 ISIT 06/07/2561 - 06/07/2561 สถาบันเหล็กฯ กรุงเทพมหานคร
16 อบรมหลักสูตร IQA ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 12 PPS 06/07/2561 - 07/07/2561 ไซต์สินธร วิลเลจ ถ.หลังสวน กรุงเทพมหานคร
17 การอบรมหลักสูตร การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย 9 eit 06/07/2561 - 06/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
18 การอบรมหลักสูตร การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 9 eit 06/07/2561 - 06/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
19 6 ก.ค. 61 จ.ระยอง สัมมนา เรื่อง "การเตรีมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" 3 coe 06/07/2561 - 06/07/2561 บริษัท ดาวเคมิคอล (SCG - DOW Group) จำกัด จังหวัดระยอง ระยอง
20 [2561] Energy Storage Technology (รุ่นที่ 1) 24 egat 05/07/2561 - 06/07/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี
21 สัมมนาวิชการ ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง ' ออกเเบบ,ติดตั้ง,ใช้งานระบบ VAV อย่างไรให้คุ้มค่า' 6 acat 04/07/2561 - 04/07/2561 โรงเเรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
22 Protective Relaying 1 รุ่น 7 33.75 CEPT 04/07/2561 - 06/07/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
23 ME 32 Control Valves; Selection, Sizing and Maintenance;4-6Jul18 36 PET 04/07/2561 - 06/07/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
24 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 3 18 eit 04/07/2561 - 05/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25 อบรมโครงการ FIDIC Module 0 หลักสูตรการดำเนินการและการบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม 16.5 ceat 03/07/2561 - 05/07/2561 กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
26 การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน รุ่นที่ 4 18 eit 03/07/2561 - 04/07/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
27 (2561) Entrepreneurship & Customer Satisfaction 12 egat 03/07/2561 - 04/07/2561 ห้องสมมนา อค-บร. ราชบุรี
28 อบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมในงานก่อสร้าง รุ่น 2 133 ITD 03/07/2561 - 20/07/2561 ITD TRAINING ACADEMY ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
29 BIM: Basic Course ประจำวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 12 TEAM 02/07/2561 - 03/07/2561 ณ ห้องอบรม IMT ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
30 การออกแบบระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ และความเข้าใจในการใช้ไซโครเมตริกชาร์ต 18 MECT 02/07/2561 - 03/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
31 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ก.ค. 61 10 thaitca 01/07/2561 - 31/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
32 สมาชิกสมาคม กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 10 Association of boile 01/07/2561 - 31/08/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
33 30.06.16 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 30/06/2561 - 30/06/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.มหาสารคาม / บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
34 30-6-61 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" 6 coe 30/06/2561 - 30/06/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.มหาสารคามและจ.บุรีรัมย์ มหาสารคาม
35 อบรม มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2/2561 18 eit 30/06/2561 - 01/07/2561 วสท. ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร
36 อบรมหลักสูตร Powerful Communication 6 PPS 30/06/2561 - 30/06/2561 อาคารพงศ์ธีรธร กรุงเทพมหานคร
37 โครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร-โรงงาน (Life Safety in Building-Factory) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายบอกทาง (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign) 9 genthai 30/06/2561 - 30/06/2561 เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
38 การบริหารข้อเรียกร้องและข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง 9 KMUTT 30/06/2561 - 30/06/2561 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร
39 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 Module 3 : งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต 9 eit 30/06/2561 - 30/06/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
40 การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 33 18 eit 30/06/2561 - 01/07/2561 ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
41 การอบรมเรื่อง รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นที่ 1 9 eit 29/06/2561 - 29/06/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
42 การเสวนา เรื่อง พรบ.สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 ปี 2561 3 eit 29/06/2561 - 29/06/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
43 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) รุ่นที่ 12 9 eit 29/06/2561 - 29/06/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
44 ศึกษาดูงานการผลิต รอก เครน และการเลือกใช้ Dock leveler, Dock Shelter, Overhead Door, High Speed Door, Cold Door และ Fire Door 3 CNT 29/06/2561 - 29/06/2561 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา
45 การป้องกันเสิร์จในระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (28.06.2018) 8 KML 28/06/2561 - 28/06/2561 Kumwell Academy นนทบุรี
46 การสัมมนา เรื่อง “การเขียนแบบอาคารด้วย Building Information Modeling (BIM)” 8 coe 28/06/2561 - 28/06/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการด้านลิฟต์ (Competent person) ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน รุ่นที่ 1 24 eit 28/06/2561 - 29/06/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48 เงื่อนไขประกอบการประมาณราคาและเอกสารเสนอราคาสำหรับงานก่อสร้าง 14.6 TOC 28/06/2561 - 02/08/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
49 BIM: Basic Course ประจำวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 9 TEAM 28/06/2561 - 29/06/2561 ณ ห้องอบรม IMT อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
50 การอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 14 27 eit 28/06/2561 - 30/06/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
51 "การประมาณราคาถนนคอนกรีตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ 38/2561 27 drr 27/06/2561 - 29/06/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
52 [2561] รายละเอียดทางเทคนิค ข้อกำหนด มาตรฐาน การออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา – พลังงานหมุนเวียน 36 egat 27/06/2561 - 29/06/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี
53 Healthcare Facility - Electrical, Medical gas & Water supply 9 EEC 27/06/2561 - 27/06/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
54 BIM: Basic Course ประจำวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 9 TEAM 26/06/2561 - 27/06/2561 ณ ห้องอบรม IMT ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
55 การสัมมนา เรื่อง ความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกรสำรวจสำหรับสมาชิกเพื่อเป็นสาขาส่งเสริม 3 coe 25/06/2561 - 25/06/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
56 Energy Storage System: Technology, Design, Control and Applications 18 IEEE 25/06/2561 - 27/06/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
57 สมาชิก วสท. 06-2561 10 eit 25/06/2561 - 25/06/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
58 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 module 2 : งานระบบป้องกันดิน 9 eit 23/06/2561 - 23/06/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
59 การป้องกันเสิร์จในแรงต่ำ 18 MECT 23/06/2561 - 24/06/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
60 การอบรมเรื่อง การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง 9 eit 23/06/2561 - 23/06/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
61 23.06.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9 6 BSA 23/06/2561 - 23/06/2561 การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร