สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเรื่องอาคารเขียว ครั้งที่ 2/2561 9 TGBI 08/08/2561 - 08/08/2561 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3 18 eit 07/08/2561 - 08/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) กรุงเทพมหานคร
3 Advance Condition of Estimation & Quotation Proposal for Building Work 14 TOC 07/08/2561 - 28/08/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
4 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด ปี 2561 18 eit 07/08/2561 - 08/08/2561 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
5 สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบเฉพาะแบบ (TTA/IEC Standard)ความรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้า่ผ่า 11.25 ASEFA 07/08/2561 - 07/08/2561 บริาัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม Learning Center สมุทรสาคร
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3 18 eit 07/08/2561 - 08/08/2561 วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) กรุงเทพมหานคร
7 การเสวนา เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทำได้อย่างไร” 6 eit 06/08/2561 - 06/08/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
8 เฉพาะกุล่ม เรื่อง การพัฒนา Protocol ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM สำหรับต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ 39 CEPT 06/08/2561 - 10/08/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กรุงเทพมหานคร
9 4 ส.ค.2561 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" 6 coe 04/08/2561 - 04/08/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดยะลา ยะลา
10 การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System ปี 2561 18 eit 04/08/2561 - 05/08/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
11 ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพงาน รุ่น 6 13.5 kbu 04/08/2561 - 05/08/2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
12 อบรมหลักสูตร แนวทางการเลื่อนขั้นสามัญวิศวกรโยธา 3 PPS 04/08/2561 - 04/08/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
13 โครงการอบรมวิชาชีพ 'วิศวกรระดับสูง' รุ่นที่ 6 72 acat 04/08/2561 - 15/09/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
14 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการการออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16 18 eit 04/08/2561 - 04/08/2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
15 การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 2 18 eit 04/08/2561 - 05/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 04.08.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 04/08/2561 - 04/08/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชาย จ.ยะลา กรุงเทพมหานคร
17 โครงการอบรมการประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine 12 src.ku 04/08/2561 - 04/08/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
18 3 ส.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 10" 6 coe 03/08/2561 - 03/08/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
19 การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance 9 eit 03/08/2561 - 03/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
20 [2561] Construction Management – Wind Power Plant 9 egat 03/08/2561 - 03/08/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
21 แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 9 MECT 03/08/2561 - 03/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
22 อบรมโครงการ FIDIC Module 4 หลักสูตรการบริหารและดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 02/08/2561 - 03/08/2561 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
23 ME 06 Steam Turbines; Theory and Maintenance; 2-3Aug18 24 PET 02/08/2561 - 03/08/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
24 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2561 18 eit 02/08/2561 - 03/08/2561 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
25 การบริหารโครงการงานก่อสร้าง รุ่น 1 9 KMUTT 01/08/2561 - 01/08/2561 โรงแรม จันทรารีสอร์ท อ.เมือง นครนายก
26 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ส.ค. 61 10 thaitca 01/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
27 31 ก.ค. 61 เชียงใหม่ สัมมนา เรื่อง "การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 6 coe 31/07/2561 - 31/07/2561 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
28 BIM: Advanced Course ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 4 TEAM 26/07/2561 - 26/07/2561 ห้องอบรม IMT อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
29 การป้องกันเสิร์จในระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (26.07.2018) 8 KML 26/07/2561 - 26/07/2561 Kumwell Academy โรงงานบางใหญ่ นนทบุรี นนทบุรี
30 การออกแบบและการก่อสร้างพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก 9 thaitca 26/07/2561 - 26/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
31 การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรสาขาโยธา สาขาภาคใต้ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 eit 25/07/2561 - 27/07/2561 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
32 งานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 26561 7th TGBI Expo 7.5 TGBI 25/07/2561 - 25/07/2561 ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
33 Workshop Psychrometric Chart 9 EEC 25/07/2561 - 25/07/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
34 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ 24 NIMT 25/07/2561 - 26/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
35 Joinery Work 14 TOC 24/07/2561 - 14/09/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
36 Basic Knowledge Joinery Work 14 TOC 24/07/2561 - 14/09/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
37 อบรมโครงการ FIDIC Module 1 หลักสูตราการเลือกใช้สัญญาการบริหารงานโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 23/07/2561 - 24/07/2561 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
38 สมาชิก วสท. 07-2561 10 eit 23/07/2561 - 23/07/2562 วสท. กรุงเทพมหานคร
39 พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 6 18 BSA 23/07/2561 - 25/07/2561 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
40 การสัมมนา เรื่อง “การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load Test)” 4 coe 23/07/2561 - 23/07/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
41 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (2015) ISO 17025 (2005) ISO 14001 (2015) ISO 18001 (2011) 24 NIMT 23/07/2561 - 24/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
42 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทองออกฉุกเฉิน ปี 2561 18 eit 23/07/2561 - 24/07/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
43 Risk and Asset Management in Electric Power System 18 IEEE 23/07/2561 - 25/07/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
44 21 ก.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 9" 6 coe 21/07/2561 - 21/07/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
45 21.07.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11 6 BSA 21/07/2561 - 21/07/2561 เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร
46 ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง รุ่น 5 9 kbu 21/07/2561 - 21/07/2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
47 โครงการอบรมการประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine 12 src.ku 21/07/2561 - 21/07/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
48 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 Module 6 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ 9 eit 21/07/2561 - 21/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
49 การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3 18 eit 21/07/2561 - 22/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
50 การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 1 9 eit 21/07/2561 - 21/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
51 การต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย 18 MECT 21/07/2561 - 22/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
52 20 ก.ค. 61 จ.ระยอง สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" 7 coe 20/07/2561 - 20/07/2561 โรงแรม คามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง ระยอง
53 เจาะลึกการออกแบบการส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร 9 TIEA 20/07/2561 - 20/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
54 ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง รุ่น 4 9 kbu 20/07/2561 - 20/07/2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
55 การพัฒนาหุ่นยนต์ต้นเเบบโดยใช้ PLC-Based Controller 18 kmitl 20/07/2561 - 21/07/2561 ภาควิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
56 อบรมโครงการ FIDIC Module4 หลักสูตรการบริหารและการดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 19/07/2561 - 20/07/2561 โรงแรม ดุสิต ธานี กรุงเทพมหานคร
57 การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ (Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers) รุ่นที่ 1 18 eit 19/07/2561 - 20/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
58 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 2 9 eit 19/07/2561 - 19/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
59 การสอบเทียบมาตรความสว่าง 24 NIMT 19/07/2561 - 20/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
60 ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก Metal Sheet 3 CNT 18/07/2561 - 18/07/2561 บริษัท ธิติพัฒน์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ปทุมธานี
61 EHEDG Advanced Course on Hygienic Engineering 44 kmitl 18/07/2561 - 20/07/2561 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร