สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 งานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 26561 7th TGBI Expo 7.5 TGBI 25/07/2561 - 25/07/2561 ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
2 Workshop Psychrometric Chart 9 EEC 25/07/2561 - 25/07/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
3 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ 24 NIMT 25/07/2561 - 26/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
4 Joinery Work 14 TOC 24/07/2561 - 14/09/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) 57 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
5 Basic Knowledge Joinery Work 14 TOC 24/07/2561 - 14/09/2561 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
6 อบรมโครงการ FIDIC Module 1 หลักสูตราการเลือกใช้สัญญาการบริหารงานโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 23/07/2561 - 24/07/2561 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
7 สมาชิก วสท. 07-2561 10 eit 23/07/2561 - 23/07/2562 วสท. กรุงเทพมหานคร
8 พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 6 18 BSA 23/07/2561 - 25/07/2561 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
9 การสัมมนา เรื่อง “การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load Test)” 4 coe 23/07/2561 - 23/07/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
10 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (2015) ISO 17025 (2005) ISO 14001 (2015) ISO 18001 (2011) 24 NIMT 23/07/2561 - 24/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
11 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทองออกฉุกเฉิน ปี 2561 18 eit 23/07/2561 - 24/07/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
12 Risk and Asset Management in Electric Power System 18 IEEE 23/07/2561 - 25/07/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
13 21 ก.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 9" 6 coe 21/07/2561 - 21/07/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
14 21.07.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11 6 BSA 21/07/2561 - 21/07/2561 เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร
15 ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง รุ่น 5 9 kbu 21/07/2561 - 21/07/2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
16 โครงการอบรมการประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine 12 src.ku 21/07/2561 - 21/07/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
17 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 Module 6 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ 9 eit 21/07/2561 - 21/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
18 การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3 18 eit 21/07/2561 - 22/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
19 การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 1 9 eit 21/07/2561 - 21/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
20 การต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย 18 MECT 21/07/2561 - 22/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
21 20 ก.ค. 61 จ.ระยอง สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" 7 coe 20/07/2561 - 20/07/2561 โรงแรม คามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง ระยอง
22 เจาะลึกการออกแบบการส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร 9 TIEA 20/07/2561 - 20/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
23 ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง รุ่น 4 9 kbu 20/07/2561 - 20/07/2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
24 การพัฒนาหุ่นยนต์ต้นเเบบโดยใช้ PLC-Based Controller 18 kmitl 20/07/2561 - 21/07/2561 ภาควิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
25 อบรมโครงการ FIDIC Module4 หลักสูตรการบริหารและการดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 19/07/2561 - 20/07/2561 โรงแรม ดุสิต ธานี กรุงเทพมหานคร
26 การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ (Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers) รุ่นที่ 1 18 eit 19/07/2561 - 20/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
27 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 2 9 eit 19/07/2561 - 19/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28 การสอบเทียบมาตรความสว่าง 24 NIMT 19/07/2561 - 20/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
29 ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก Metal Sheet 3 CNT 18/07/2561 - 18/07/2561 บริษัท ธิติพัฒน์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ปทุมธานี
30 EHEDG Advanced Course on Hygienic Engineering 44 kmitl 18/07/2561 - 20/07/2561 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
31 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 27 27 eit 18/07/2561 - 20/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
32 การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 24 18 eit 18/07/2561 - 19/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
33 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่7 30 eit 18/07/2561 - 20/07/2561 โรงแรมเดอะทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
34 การคำนวณค่าสีและการประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดสี 36 NIMT 18/07/2561 - 20/07/2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
35 หลักสูตร "การจัดทำแผนที่และข้อมูลถนนทางหลวงท้องถิ่น" สำหรับบุคลากรทางหลวงชนบท 36 drr 17/07/2561 - 20/07/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อาคาร 22 บางเขน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
36 การจัดทำแผนที่และข้อมูลถนนทางหลวงท้องถิ่น 42 drr 17/07/2561 - 20/07/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อาคาร 22 บางเขน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
37 พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ 12 tpa 17/07/2561 - 18/07/2561 ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
38 โครงการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่2 9 eit 17/07/2561 - 17/07/2561 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
39 17 ก.ค. 61 จ.สุราษฎร์ธานี สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบุคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวาิศวกรรมโยธา" 6 coe 17/07/2561 - 17/07/2561 โรงแรม ไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
40 การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิค BIM 16.5 ceat 16/07/2561 - 17/07/2561 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
41 PLAXIS STANDARD COURSE, THAILAND 27 eng.chula 16/07/2561 - 18/07/2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กรุงเทพมหานคร
42 การเสวนา เรื่อง บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้ถูกต้องถูกตังค์ 3 eit 16/07/2561 - 16/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
43 15.07.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 3 BSA 15/07/2561 - 15/07/2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก พิษณุโลก
44 15-07-61 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" 3 coe 15/07/2561 - 15/07/2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก พิษณุโลก
45 อบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 3-2561 27 eit 15/07/2561 - 15/07/2561 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
46 14-07-61 "โครงการไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" 8 coe 14/07/2561 - 14/07/2561 ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
47 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 Module 5 : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป 9 eit 14/07/2561 - 14/07/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
48 การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 12 6 eit 14/07/2561 - 14/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
49 โครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus 9 eit 14/07/2561 - 14/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
50 14.07.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 6 BSA 14/07/2561 - 14/07/2561 ราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
51 13 ก.ค. 61 จ.ชลบุรี สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" 3 coe 13/07/2561 - 13/07/2561 โรงแรม แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ชลบุรี
52 การสัมมนาเรื่อง “การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520” จ.เชียงใหม่ 6 eit 13/07/2561 - 13/07/2561 ณ ห้องแกรนด์นันทา 1 ชั้น 2 โรงแรมฮอลลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
53 การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 17 36 eit 12/07/2561 - 14/07/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
54 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2561 9 eit 11/07/2561 - 11/07/2561 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
55 การออกแบบทางหลวงรุ่นที่ 6 27 RATH 11/07/2561 - 13/07/2561 โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
56 Electrical Safety in the Commercial and Industrial Workplace 18 IEEE 11/07/2561 - 13/07/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
57 เทคโนโลยี Underground Cable รุ่น 7 31.5 CEPT 11/07/2561 - 13/07/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
58 Applied Psychrometric Chart 9 EEC 11/07/2561 - 11/07/2561 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
59 The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 2018 (STISWB2018) 12 eng.rmutp 11/07/2561 - 13/07/2561 Vientiane, Lao PDR. ไม่ทราบ,ต.ป.ท.
60 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่6 30 eit 11/07/2561 - 13/07/2561 โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
61 การออกแบบ และติดตั้งงานระบบสำหรับห้องครัวเชิงพาณิชย์ 9 MECT 10/07/2561 - 10/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร