สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 18.08.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 6 BSA 18/08/2561 - 18/08/2561 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร
2 Basic Knowledge of Operations&Maintenance in Metro Trains 27 eit 18/08/2561 - 01/09/2561 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
3 การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 1 18 eit 18/08/2561 - 19/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4 โคงการอบรมด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิศกรรมโยธา (การใช้งานโปรแกรม ETABS) 7 eng.sut 18/08/2561 - 18/08/2561 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 นครราชสีมา
5 อบรมหลักสูตร IOT IN CONSTRUCTION INDUSTRY 3 PPS 18/08/2561 - 18/08/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
6 17 ส.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่่องกล" 7 coe 17/08/2561 - 17/08/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
7 การออกแบบการส่องสว่างในงานสถาปัตยกรรม 9 TIEA 17/08/2561 - 17/08/2561 philips กรุงเทพมหานคร
8 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบการต่อลงดิน 8 KML 17/08/2561 - 17/08/2561 งาน Temca Forum & Exhibition 2018 Pattaya โรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป พัทยา ห้องสัมมนาพัทยา 4 ชลบุรี
9 การสัมมนาหัวข้อ : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 12 tpa 16/08/2561 - 17/08/2561 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิม เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
10 16 ส.ค.2561 "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติ" 6 coe 16/08/2561 - 16/08/2561 ห้องคอนเวนชั่นซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
11 Supporting Process System and Data Center System 14.6 TOC 16/08/2561 - 04/10/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
12 อบรมโครงการ FIDIC Module1 หลักสูตรการเลือกใช้สัญญาการบริหารงานโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 16/08/2561 - 17/08/2561 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
13 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สี 3 CNT 16/08/2561 - 16/08/2561 บ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ
14 การบริหารโครงการงานก่อสร้าง รุ่น 2 9 KMUTT 15/08/2561 - 15/08/2561 โรงแรม จันทรารีสอร์ท อ.เมือง นครนายก
15 เคล็ดลับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล Program 3 Building Automation System 3 MECT 15/08/2561 - 15/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 โครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (เน้น Workshop) รุ่นที่ 1 27 eit 15/08/2561 - 17/08/2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
17 15 ส.ค.2561 "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติ" 6 coe 15/08/2561 - 15/08/2561 ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
18 [2561] ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ชุมชน 6 egat 15/08/2561 - 15/08/2561 สำนักงานใหญ่ กฟผ. นนทบุรี
19 ME 45 API 570 Piping Inspection; 14-17 Aug18 48 PET 14/08/2561 - 17/08/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
20 11 ส.ค. 2561 เสวนา เรื่อง "การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร" 3 coe 11/08/2561 - 11/08/2561 ห้องแคทริยา ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
21 โครงการอบรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ 12 src.ku 11/08/2561 - 11/08/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
22 หลักสูตร ระบบป้องกันดินพัง รุ่นที่ 2/2561 12 syntec 10/08/2561 - 11/08/2561 ห้องประชุมชั้น 23 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
23 [2561] Construction Management - Solar Power Plant (floating) 6 egat 10/08/2561 - 10/08/2561 กฟผ. สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
24 เทคโนโลยี เพื่อยืดอายุโครงสร้างอาคาร ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการกัดกร่อนสูง 9 thaitca 10/08/2561 - 10/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื้อสาร (English for Communication) 30 drr 10/08/2561 - 29/08/2561 ห้องประชุมคุรากูลสวัสดิ์ ชั้น ๙ อาคาร ๔ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
26 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 50 9 eit 09/08/2561 - 09/08/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
27 Protective Relaying 2 รุ่น 12 33.75 CEPT 08/08/2561 - 10/08/2561 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
28 นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางรุ่น 23 27 RATH 08/08/2561 - 10/08/2561 โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
29 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่8 30 eit 08/08/2561 - 10/08/2561 โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง ระยอง
30 องค์ความรู้ด้านวิสวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 9 kbu 08/08/2561 - 08/08/2561 ม.เกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
31 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเรื่องอาคารเขียว ครั้งที่ 2/2561 9 TGBI 08/08/2561 - 08/08/2561 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
32 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3 18 eit 07/08/2561 - 08/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) กรุงเทพมหานคร
33 Advance Condition of Estimation & Quotation Proposal for Building Work 14 TOC 07/08/2561 - 28/08/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
34 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด ปี 2561 18 eit 07/08/2561 - 08/08/2561 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
35 สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบเฉพาะแบบ (TTA/IEC Standard)ความรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้า่ผ่า 11.25 ASEFA 07/08/2561 - 07/08/2561 บริาัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม Learning Center สมุทรสาคร
36 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3 18 eit 07/08/2561 - 08/08/2561 วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) กรุงเทพมหานคร
37 การเสวนา เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทำได้อย่างไร” 6 eit 06/08/2561 - 06/08/2561 วสท กรุงเทพมหานคร
38 เฉพาะกุล่ม เรื่อง การพัฒนา Protocol ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM สำหรับต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ 39 CEPT 06/08/2561 - 10/08/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กรุงเทพมหานคร
39 4 ส.ค.2561 "โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" 6 coe 04/08/2561 - 04/08/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดยะลา ยะลา
40 การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System ปี 2561 18 eit 04/08/2561 - 05/08/2561 วสท. กรุงเทพมหานคร
41 ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพงาน รุ่น 6 13.5 kbu 04/08/2561 - 05/08/2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
42 อบรมหลักสูตร แนวทางการเลื่อนขั้นสามัญวิศวกรโยธา 3 PPS 04/08/2561 - 04/08/2561 อาคารพงศ์ธีรธร ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
43 โครงการอบรมวิชาชีพ 'วิศวกรระดับสูง' รุ่นที่ 6 72 acat 04/08/2561 - 15/09/2561 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
44 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการการออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16 18 eit 04/08/2561 - 04/08/2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
45 การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 2 18 eit 04/08/2561 - 05/08/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
46 04.08.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 04/08/2561 - 04/08/2561 สถานสงเคราะห์เด็กชาย จ.ยะลา กรุงเทพมหานคร
47 โครงการอบรมการประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine 12 src.ku 04/08/2561 - 04/08/2561 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ห้อง 150404 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 15 ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี
48 3 ส.ค. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 10" 6 coe 03/08/2561 - 03/08/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
49 การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance 9 eit 03/08/2561 - 03/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
50 [2561] Construction Management – Wind Power Plant 9 egat 03/08/2561 - 03/08/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
51 แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 9 MECT 03/08/2561 - 03/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
52 อบรมโครงการ FIDIC Module 4 หลักสูตรการบริหารและดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 02/08/2561 - 03/08/2561 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
53 ME 06 Steam Turbines; Theory and Maintenance; 2-3Aug18 24 PET 02/08/2561 - 03/08/2561 AVANI Pattaya ชลบุรี
54 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2561 18 eit 02/08/2561 - 03/08/2561 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
55 การบริหารโครงการงานก่อสร้าง รุ่น 1 9 KMUTT 01/08/2561 - 01/08/2561 โรงแรม จันทรารีสอร์ท อ.เมือง นครนายก
56 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ส.ค. 61 10 thaitca 01/08/2561 - 31/08/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
57 31 ก.ค. 61 เชียงใหม่ สัมมนา เรื่อง "การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 6 coe 31/07/2561 - 31/07/2561 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
58 BIM: Advanced Course ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 4 TEAM 26/07/2561 - 26/07/2561 ห้องอบรม IMT อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
59 การป้องกันเสิร์จในระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (26.07.2018) 8 KML 26/07/2561 - 26/07/2561 Kumwell Academy โรงงานบางใหญ่ นนทบุรี นนทบุรี
60 การออกแบบและการก่อสร้างพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก 9 thaitca 26/07/2561 - 26/07/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
61 การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรสาขาโยธา สาขาภาคใต้ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 eit 25/07/2561 - 27/07/2561 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
สภาวิศวกร