สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า :  1 2 3 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 International Conference on Power, Energy and Innovation 24 EEAAT 16/10/2562 - 18/10/2562 พัทยา ชลบุรี
2 HVAC Air Side Workshop รุ่นที่ 11 9 EEC 25/09/2562 - 18/09/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอย รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
3 Fire Protection System Workshop รุ่นที่ 5 9 EEC 11/09/2562 - 04/07/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
4 โครงการอบรมวิชาชีพ ' วิศวกรระดับสูง ' รุ่นที่ 7 72 acat 07/09/2562 - 12/10/2562 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
5 Applied Psychrometric Chart 2019 9 EEC 28/08/2562 - 21/08/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา97 กรุงเทพมหานคร
6 Trobleshooting of Electrical Design 2109 9 EEC 18/08/2562 - 11/08/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอย รามอินทรา97 กรุงเทพมหานคร
7 HVAC Water System Design & Analysis รุ่นที่ 5 9 EEC 24/07/2562 - 24/07/2562 40 อาคารอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
8 The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology(ECTI-CON 2019) 12 eng.rmutp 10/07/2562 - 13/07/2562 D VAREE JOMTIEN BEACH, 457 Moo 12, Soi 13-14 Jomtien Beach Road, Nongprue, Banglamung, Pattaya, Chonburi 20150 Thailand ชลบุรี
9 Hospital Fire and Life Safety 9 EEC 10/07/2562 - 03/07/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอย รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
10 Engineering Infection Control 9 EEC 26/06/2562 - 26/06/2562 40 อาคารสถาบัน อีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
11 โครงการอบรมวิชาชีพ ' วิศวกรระดับต้น ' รุ่นที่ 7/2 72 acat 22/06/2562 - 03/08/2562 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
12 Facility Management Safety 12 EEC 12/06/2562 - 12/06/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
13 Disruptive Engineering Change! 9 EEC 22/05/2562 - 22/05/2562 40 อาคารอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
14 กรณีศึกษาอุบัติเหตุท่อก๊าซอุตสากรรมและภาชนะก๊าซรับแรงดันและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 6 Association of boile 08/05/2562 - 08/05/2562 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
15 เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) 18 cot 26/04/2562 - 27/04/2562 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
16 โครงการอบรมวิชาชีพ " วิศวกรระดับกลาง " รุ่นที่ 7 72 acat 20/04/2562 - 01/06/2562 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร
17 ผลกระทบของ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ต่อนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 9 cot 18/04/2562 - 18/04/2562 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
18 How to Smart Zero Water Waste and Power Grid Systems 9 EEC 27/03/2562 - 27/03/2562 40 อาคารอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
19 สแตนเลสสตีลในงานอุตสาหกรรมอาหาร 24 kmitl 20/03/2562 - 21/03/2562 ศูนยพัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
20 How to Smart District Cooling and Heating System? 9 EEC 13/03/2562 - 13/03/2562 40 สถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
21 Protective Relaying 1 รุ่น 8 50.55 CEPT 13/03/2562 - 15/03/2562 ณ โรงแรมไอ เรสซิเด้นท์ ถ. นราธิวาสฯ กรุงเทพมหานคร
22 เทคโนโลยีสำหรับการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 33.75 CEPT 07/03/2562 - 08/03/2562 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
23 *เเก้ไข*โครงการอบรมวิชาชีพ " วิศวกรระดับต้น " รุ่นที่ 7/1 72 acat 02/03/2562 - 06/04/2562 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
24 อบรมหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ี่ 47 96 fpei 02/03/2562 - 24/03/2562 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
25 What is Smart City Development ? 6 EEC 27/02/2562 - 27/02/2562 40 อาคารสถาบัน อีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
26 High Voltage Substation : Connetion Code, Design, Testing and Commissioning 18 IEEE 25/02/2562 - 27/02/2562 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
27 การตรวจประเมินและทดสอบแบบไม่ทำลาย 9.075 thaitca 22/02/2562 - 22/02/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28 Accounting for Construction Business 10.95 TOC 21/02/2562 - 21/03/2562 บริษัท นันทวัน จำกัด ( ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 ) กรุงเทพมหานคร
29 ข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code): ขั้นตอนและข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6.5 TESIA 21/02/2562 - 21/02/2562 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
30 BIM Intermediate Course 9 ceat 21/02/2562 - 21/02/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
31 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 55 96 fpei 16/02/2562 - 10/03/2562 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
32 Professional Project Management 2019 94.5 CEPT 14/02/2562 - 23/02/2562 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
33 การต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย 18 MECT 14/02/2562 - 15/02/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
34 ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 18 tistr 06/02/2562 - 07/02/2562 รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
35 การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design : Part I) 31/1/62 8 KML 31/01/2562 - 31/01/2562 Kumwell Academy โรงงานคัมเวล อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นนทบุรี
36 Generator Control and Protection รุ่น 2 50.55 CEPT 28/01/2562 - 30/01/2562 ณ โรงแรม ไอ เรสซิเด้นท์ ถนนนราธิวาสฯ กรุงเทพมหานคร
37 อบรมเรื่อง เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ 18 eit 26/01/2562 - 27/01/2562 ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
38 โครงการอบรมการจำลองกระบวนการด้วยโปรแกรม Aspen Plus รุ่นที่ 2 10.5 eng.su 25/01/2562 - 25/01/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
39 งานคอนกรีตและคอนกรีตรีไซเคิลในประเทศไทย 6 eng.ru 25/01/2562 - 25/02/2562 ห้อง LTB 303 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
40 การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก 18 tistr 24/01/2562 - 25/01/2562 ห้องประชุม อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน กรุงเทพมหานคร
41 โครงการอบรมการจำลองกระบวนการด้วยโปรแกรม Aspen Plus รุ่นที่ 1 10.5 eng.su 24/01/2562 - 24/01/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
42 การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2562 5 coe 24/01/2562 - 24/01/2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี
43 นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางรุ่น 24 27 RATH 23/01/2562 - 25/01/2562 โรงแรมเดอะพาลาซโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
44 นวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน 15.3 thaitca 22/01/2562 - 23/01/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
45 Infrared Thermography Training and Certification Program Level 1 48 kmitl 22/01/2562 - 25/01/2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
46 Solar Power Generation System (Solar Rooftop and Floating): Regulation, Design, Installation, Operation and Maintenance 18 IEEE 21/01/2562 - 23/01/2562 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
47 โครงการสัมมนาเครื่องกลวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 43.5 DOH 21/01/2562 - 25/01/2562 โรงแรมทีเค พาเลส ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
48 โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกร (พิเศษ) เรื่อง การคำนวณเเละออกเเบบระบบระบายอากาศตามมาตราฐาน ASHRAE 62.1 26 acat 19/01/2562 - 26/01/2562 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
49 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2562 18 eit 18/01/2562 - 19/01/2562 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร
50 Basic Knowledge for Fire Protection System 12.9 TOC 18/01/2562 - 22/02/2562 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
51 ICA-SYMP 2019 18 ecti 16/01/2562 - 18/01/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
52 โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 11 18 eit 12/01/2562 - 13/01/2562 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
53 การศึกษาดูงานที่โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ (Midfield satellite 1 Building) 1.5 eit 11/01/2562 - 11/01/2562 สนามบินสุวรรณภูมิ (Midfield satellite 1 Building) กรุงเทพมหานคร
54 Cast in place Concrete Bored Pile and Diaphragm Wall Construction 14.6 TOC 10/01/2562 - 28/02/2562 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
55 สมัครสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2562 10 Association of boile 01/01/2562 - 31/01/2562 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
56 สมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย ประจำปี 2562 10 MECT 01/01/2562 - 31/12/2562 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย กรุงเทพมหานคร
57 สมาชิก วสท. 12-2561 10 eit 24/12/2561 - 24/12/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
58 Budget Control and Construction Financial Management in PILLAR-1 System for Intermediate Level 14.6 TOC 04/12/2561 - 14/02/2562 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
59 สมาชิก วสท. 11-2561 10 eit 26/11/2561 - 26/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
60 โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 146.25 ceat 24/11/2561 - 06/07/2562 ศศนิเวศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า :  1 2 3 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร