สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 27 thaitca 07/11/2560 - 09/11/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2 Healthy Air- Conditioning System รุ่นที่ 2 9 EEC 11/10/2560 - 11/10/2560 40 อาคารสถบันอีอีซี ซอยรามอิทรา 97 กรุงเทพมหานคร
3 HVAC Air - Side Workshop รุ่นที่ 9 9 EEC 27/09/2560 - 27/09/2560 40 อาคารสถาบัน อีอีซ๊ ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
4 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 5 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) 27 eit 23/09/2560 - 30/09/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
5 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 3 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology) 27 eit 16/09/2560 - 23/09/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
6 พัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 2 18 thaitca 15/09/2560 - 16/09/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
7 HVAC Air - Side Design รุ่นที่ 2 9 EEC 13/09/2560 - 13/09/2560 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
8 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา 18 eit 02/09/2560 - 03/09/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
9 Life Safety Design 9 EEC 30/08/2560 - 30/08/2560 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
10 การออกแบบสะพานคอนกรีตต้านแผ่นดินไหว 18 thaitca 30/08/2560 - 31/08/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
11 Gas Insulated Substation (GIS) 31.5 CEPT 23/08/2560 - 25/08/2560 โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร
12 การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานแรงระเบิด 18 thaitca 23/08/2560 - 24/08/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
13 Power Quality Problems and Solutions : Theory and Case Studies 18 IEEE 21/08/2560 - 23/08/2560 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
14 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 7 การวางหมุดปักผัง 9 eit 20/08/2560 - 20/08/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
15 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 1 กำลังวัสดุ ขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics) 27 eit 12/08/2560 - 19/08/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
16 Healthcare Facility - HVAC SystemElectrical , Med Gas, Water Supply System 9 EEC 09/08/2560 - 09/08/2560 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
17 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้ 9 eit 06/08/2560 - 06/08/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
18 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 4 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) 27 eit 05/08/2560 - 26/08/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
19 ระบบควบคุมแสงสว่าง 6 TIEA 03/08/2560 - 03/08/2560 วสท กรุงเทพมหานคร
20 ฟ้าผ่าและการป้องกัน 22.5 CEPT 03/08/2560 - 04/08/2560 โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร
21 “เจาะลึกการต่อลงดินตามมาตรฐานติดตั้งระบบไฟฟ้า วสท. ครั้งที่ 6” 8 KML 30/07/2560 - 30/07/2560 โรงงาน Kumwell จ.นนทบุรี นนทบุรี
22 High Voltage Substation : Connetion Code, Design, Testing and Commissioning 18 IEEE 24/07/2560 - 26/07/2560 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
23 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 6 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics) 27 eit 22/07/2560 - 30/07/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
24 Healthcare Facility- Fire Compartment 9 EEC 19/07/2560 - 19/07/2560 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
25 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 2 ทฤษฎิโครงสร้าง (Structural ) 27 eit 15/07/2560 - 23/07/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
26 การดำเนินงานภายใต้กฎหมายการควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน 12 eng.ru 15/07/2560 - 15/07/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
27 การประเมินภาระงานทางกาย(physical workload) และความเสี่ยงทางการยศาสตร์ (Ergonomics Risk) 18 eng.tu 13/07/2560 - 14/07/2560 บรรยาย ปทุมธานี
28 การออกแบบโครงสร้างบนดินและใต้ดิน 12 eng.ru 13/07/2560 - 13/07/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
29 การจัดทำร่างมาตรฐานการปฎิบัติวิชาชีพสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 6 coe 07/07/2560 - 07/07/2560 ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30 ความเชื่อมโยงระหว่าง APQP และ PPAP ในยุค ISO9001: 2015 และ IATF16949: 2016 6 tpa 07/07/2560 - 07/07/2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
31 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ของ Power System Stabilizer เพื่อลดการแกว่งของระบบไฟฟ้า 60 CEPT 03/07/2560 - 07/07/2560 ห้องคอมพิวเตอร์ เขื่อนท่าทุ่งนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กาญจนบุรี
32 Protective Relaying รุ่นที่ 5 33.75 CEPT 03/07/2560 - 05/07/2560 โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร
33 การอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิค BIM 18 ceat 03/07/2560 - 04/07/2560 ชั้น4 ห้องประชุม 3 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
34 การออกแบบระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศและความเข้าใจในการใช้ไซโครเมตริกชาร์ต 18 MECT 03/07/2560 - 04/07/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
35 การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 11 6 eit 01/07/2560 - 01/07/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
36 การเสวนาหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารโครงการควบคุมงานก่อสร้าง” ครั้งที่ 1/2560 6 TEAM 01/07/2560 - 01/07/2560 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม กรุงเทพมหานคร
37 อบรมระดับสูง 36 acat 01/07/2560 - 05/08/2560 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
38 Lightning and Surge Protection System Design and Risk Assessment 8 KML 29/06/2560 - 29/06/2560 28/2 หมู่ 10 บางเลน เขตบางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 นนทบุรี
39 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก 9 eit 29/06/2560 - 29/06/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
40 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Sprut CAM Robot" 27 eng.tu 28/06/2560 - 30/06/2560 ห้องสัมมนา วจ.206 ชั้น 2 และ ห้้องสัมมนา วจ.216 ชั้น 2 อาคารวิจัยและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
41 การออกแบบและก่อสร้างพื้นไร้คานคอนกรีตแบบอัดแรงที่หลัง (รุ่นที่ 1) 18.75 thaitca 28/06/2560 - 29/06/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
42 Healthcare Facility - HVAC System 9 EEC 28/06/2560 - 28/06/2560 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอนรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
43 เทคนิคการออกแบบระบบบำบัดมลพิษน้ำเสียและมลพิษอากาศ 6 coe 27/06/2560 - 27/06/2560 ห้องประชุม 1 ชั้่น 4 กรุงเทพมหานคร
44 26 มิ.ย. 60 สัมมนา เรื่อง"การเพิ่มพูนความรู้เพื่อประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง" 6 coe 26/06/2560 - 26/06/2560 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
45 24-6-60 หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ 3 coe 24/06/2560 - 24/06/2560 มทร.ขอนแก่น ขอนแก่น
46 การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 2/2560 18 eit 24/06/2560 - 25/06/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
47 23 มิ.ย. 60 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" 3 coe 23/06/2560 - 23/06/2560 โรงแรม นิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา สงขลา
48 RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 5 Module 3 18 thaitca 23/06/2560 - 24/06/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
49 การสัมมนา เรื่อง เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 15 18 eit 23/06/2560 - 25/06/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
50 กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2551 3 coe 22/06/2560 - 22/06/2560 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
51 การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) 9 eit 22/06/2560 - 22/06/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
52 เคล็ดลับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล Program1 Super Tall Building 3 MECT 21/06/2560 - 21/06/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
53 การสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง การเลือกใช้พัดลมอย่างถูกต้องเพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า 9 eit 21/06/2560 - 21/06/2560 บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรสาคร
54 ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน: การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา 21 TESIA 21/06/2560 - 23/06/2560 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
55 In-House ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 31.5 eit 19/06/2560 - 21/06/2560 บ.PTT GC 11 ระยอง
56 ข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องรู้ของผลิตภัณฑ์แอลอีดี 18 TIEA 19/06/2560 - 20/06/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
57 17 มิ.ย. 60 สัมมนา(วิชาการ) เรื่อง "การเตรียมความพร้อม และการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" 5.3 coe 17/06/2560 - 17/06/2560 โรงแรม อวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
58 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 13 eng.psu 17/06/2560 - 17/06/2560 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ สงขลา
59 การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 30 18 eit 17/06/2560 - 18/06/2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
60 การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 6 eit 17/06/2560 - 17/06/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร