สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายบอกทาง (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign) รุ่นที่ 4 6 genthai 21/12/2562 - 21/12/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
2 สายทนไฟ การป้องกันไฟและควันลาม (Fire Resistance Cable, Fire and Smoke Barrier) รุ่นที่ 4 6 genthai 14/12/2562 - 14/12/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
3 อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ สวิทซ์ต่อตรง และการต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ATS, By Pass Switch and Generator Grounding) รุ่นที่ 4 6 genthai 07/12/2562 - 07/12/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
4 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ธ.ค. 62 10 thaitca 01/12/2562 - 31/12/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5 หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและชุดปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) รุ่นที่ 4 6 genthai 30/11/2562 - 30/11/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
6 EHEDG Basic Course on Hygienic Design รุ่นที่ 5 18 kmitl 20/11/2562 - 21/11/2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม กรุงเทพมหานคร
7 อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า (Circuit Breaker and Cable Wiring Method) รุ่นที่ 4 6 genthai 09/11/2562 - 09/11/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
8 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ พ.ย. 62 10 thaitca 01/11/2562 - 30/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
9 หลักพื้นฐานของคอนกรีต : การประยุกต์ใช้และการพัฒนา 27 thaitca 24/10/2562 - 26/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
10 International Conference on Power, Energy and Innovation 24 EEAAT 16/10/2562 - 18/10/2562 พัทยา ชลบุรี
11 สายทนไฟ การป้องกันไฟและควันลาม (Fire Resistance Cable, Fire and Smoke Barrier) รุ่นที่ 3 6 genthai 12/10/2562 - 12/10/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
12 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ต.ค. 62 10 thaitca 01/10/2562 - 31/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
13 หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและชุดปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) รุ่นที่ 3 6 genthai 28/09/2562 - 28/09/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
14 HVAC Air Side Workshop รุ่นที่ 11 9 EEC 25/09/2562 - 18/09/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอย รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
15 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายบอกทาง (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign) รุ่นที่ 3 6 genthai 21/09/2562 - 21/09/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
16 อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า (Circuit Breaker and Cable Wiring Method) รุ่นที่ 3 6 genthai 14/09/2562 - 14/09/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
17 การออกแบบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน(Design of The Emergency Power Supply, EPS) รุ่นที่ 2 18 genthai 11/09/2562 - 13/09/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
18 Fire Protection System Workshop รุ่นที่ 5 9 EEC 11/09/2562 - 04/07/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
19 โครงการอบรมวิชาชีพ ' วิศวกรระดับสูง ' รุ่นที่ 7 72 acat 07/09/2562 - 12/10/2562 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
20 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ก.ย. 62 10 thaitca 01/09/2562 - 30/09/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
21 Applied Psychrometric Chart 2019 9 EEC 28/08/2562 - 21/08/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา97 กรุงเทพมหานคร
22 อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ สวิทซ์ต่อตรง และการต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ATS, By Pass Switch and Generator Grounding) รุ่นที่ 3 6 genthai 24/08/2562 - 24/08/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
23 RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลัง ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 7 54 thaitca 22/08/2562 - 06/09/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
24 ฟ้าผ่าและการป้องกัน 22.5 CEPT 22/08/2562 - 23/08/2562 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
25 Trobleshooting of Electrical Design 2109 9 EEC 18/08/2562 - 11/08/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอย รามอินทรา97 กรุงเทพมหานคร
26 ประสบการณ์ปรับปรุงและพัฒนาโรงไฟฟ้า Thermal Plant 6 Association of boile 09/08/2562 - 09/08/2562 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
27 [2562] Maintenance Technology for Power Plant: Generator and Electrical Equipment (เทคโนโลยีการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้า) 21 egat 06/08/2562 - 07/08/2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นนทบุรี
28 [EA] Electrical Equipment and Generator Maintenance Technology for Power Plant (เทคโนโลยีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้า) 21 egat 06/08/2562 - 07/08/2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นนทบุรี
29 Generator Control and Protection รุ่นที่ 3 33.75 CEPT 05/08/2562 - 07/08/2562 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 8" 15.6 thaitca 02/08/2562 - 03/08/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
31 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ส.ค. 62 10 thaitca 01/08/2562 - 31/08/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
32 30-7-62 กำหนดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” 7 coe 30/07/2562 - 30/07/2562 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
33 หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและชุดปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) รุ่นที่ 2 6 genthai 27/07/2562 - 27/07/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
34 วิศวกรรมนิติวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์จากอดีตสู่แนวทางพัฒนาในอนาคต 7.8 thaitca 26/07/2562 - 26/07/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
35 HVAC Water System Design & Analysis รุ่นที่ 5 9 EEC 24/07/2562 - 24/07/2562 40 อาคารอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
36 สายทนไฟ การป้องกันไฟและควันลาม (Fire Resistance Cable, Fire and Smoke Barrier) รุ่นที่ 2 6 genthai 20/07/2562 - 20/07/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
37 การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 12 18 thaitca 18/07/2562 - 19/07/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
38 การบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล FIDIC หลักสูตร 3 Module4 การบริหารและการดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 11/07/2562 - 12/07/2562 ห้องรัชดา 2 ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
39 [2562] Protection System for Power Plant: Generator Control and Electrical Equipment (ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้า) 31.5 egat 10/07/2562 - 12/07/2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นนทบุรี
40 เทคโนโลยี Underground Cable รุ่น 8 31.5 CEPT 10/07/2562 - 12/07/2562 อบรม กรุงเทพมหานคร
41 [EA] Protection System and Generator Control for Power Plant (ระบบป้องกันและระบบควบคุมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) 31.5 egat 10/07/2562 - 12/07/2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นนทบุรี
42 Hospital Fire and Life Safety 9 EEC 10/07/2562 - 03/07/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอย รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
43 The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology(ECTI-CON 2019) 12 eng.rmutp 10/07/2562 - 13/07/2562 D VAREE JOMTIEN BEACH, 457 Moo 12, Soi 13-14 Jomtien Beach Road, Nongprue, Banglamung, Pattaya, Chonburi 20150 Thailand ชลบุรี
44 อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า (Circuit Breaker and Cable Wiring Method) รุ่นที่ 2 6 genthai 06/07/2562 - 06/07/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
45 Protective Relaying 1 รุ่น 9 33.75 CEPT 03/07/2562 - 05/07/2562 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
46 การสัมมนาเชิงวิชาการ ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 6.5 TSME 03/07/2562 - 03/07/2562 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จ.อุดรธานี อุดรธานี
47 Infrared Thermography Training and Certification Program รุ่นที่ 2 48 kmitl 03/07/2562 - 06/07/2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
48 การออกแบบระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ และความเข้าใจในการใช้ไซโครเมตริกชาร์ต 18 MECT 01/07/2562 - 02/07/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
49 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ก.ค. 62 10 thaitca 01/07/2562 - 31/07/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
50 การป้องกันฟ้าผ่าระบบจ่ายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ 18 MECT 28/06/2562 - 29/06/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
51 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าไฟฟ้าในระบบอากาศอัด 19.5 CEPT 27/06/2562 - 28/06/2562 โรงแรม ไอ เรสซิเด้นท์ สีลม กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
52 การบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล FIDIC หลักสูตร 2 Module1 หลักสูตรการเลือกใช้สัญญาโครงการวิศวกรรม 16.5 ceat 27/06/2562 - 28/06/2562 ห้องรัชดา 2 ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
53 Engineering Infection Control 9 EEC 26/06/2562 - 26/06/2562 40 อาคารสถาบัน อีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
54 โครงสร้างคอนกรีตเพื่อต้านผลจากน้ำ 9 thaitca 25/06/2562 - 25/06/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
55 โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 21 24 TGBI 24/06/2562 - 25/06/2562 ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
56 การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย” รุ่นที่ 2 18 eit 22/06/2562 - 23/06/2562 วสท กรุงเทพมหานคร
57 22 มิย 62 การสัมมนารื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” 6 coe 22/06/2562 - 22/06/2562 โรงแรมในจังหวัดสงขลา สงขลา
58 โครงการอบรมวิชาชีพ ' วิศวกรระดับต้น ' รุ่นที่ 7/2 72 acat 22/06/2562 - 03/08/2562 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
59 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 หลักสูตรที่3 งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต 9 eit 21/06/2562 - 21/06/2562 วสท กรุงเทพมหานคร
60 การอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญา โครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล การบริหารและการดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม – Module 4 16.5 ceat 20/06/2562 - 21/06/2562 บริษัท Bouygues-Thai จำกัด 489 ถนนบอนต์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร