สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 7 36 thaitca 15/12/2560 - 23/12/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2 การออกแบบเมื่อพิจารณาความคงทนและอายุการใช้งานสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 5 10.5 thaitca 13/12/2560 - 13/12/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3 การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า 33.75 CEPT 22/11/2560 - 24/11/2560 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
4 เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง และการป้องกันแรงดันเกิน 22.5 CEPT 09/11/2560 - 10/11/2560 โรงแรม กรุงเทพมหานคร
5 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 27 thaitca 07/11/2560 - 09/11/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
6 หลักการออกแบบ มาตรฐานการติดตั้ง และการใช้งานสำหรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ายทางออกและไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 18 CEPT 02/11/2560 - 03/11/2560 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
7 Healthy Air- Conditioning System รุ่นที่ 2 9 EEC 11/10/2560 - 11/10/2560 40 อาคารสถบันอีอีซี ซอยรามอิทรา 97 กรุงเทพมหานคร
8 เทคโนโลยี Underground Cable 47.25 CEPT 02/10/2560 - 04/10/2560 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
9 เทคนิคการตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารสูง 9 KMUTT 30/09/2560 - 30/09/2560 บริษัท เจ.ดับบลิว.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร
10 HVAC Air - Side Workshop รุ่นที่ 9 9 EEC 27/09/2560 - 27/09/2560 40 อาคารสถาบัน อีอีซ๊ ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
11 สัมมนาวิชาการ เรื่อง“21st Century Tall Building Design”, “Burj Khalifa – The Tallest Building in the World”, “Live Long, Healthy and Low Energy”, “Net Zero Building vs. Net Zero District” 6 ASHREA_CRC 26/09/2560 - 26/09/2560 ณ ห้อง สโรชา ชนั้ 3 โรงแรมสวสิ โซเทล เลอคองคอรด์ ถนนร ัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
12 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 5 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) 27 eit 23/09/2560 - 30/09/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
13 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 3 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology) 27 eit 16/09/2560 - 23/09/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
14 โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับต้น รุ่นที่ 5/3 54 acat 16/09/2560 - 21/10/2560 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
15 พัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 2 18 thaitca 15/09/2560 - 16/09/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 HVAC Air - Side Design รุ่นที่ 2 9 EEC 13/09/2560 - 13/09/2560 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
17 Smart Engineer (สำหรับวิศวกรประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป) 18 KMUTT 13/09/2560 - 14/09/2560 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
18 8 ก.ย.60 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" 3 coe 08/09/2560 - 08/09/2560 โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
19 สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การออกแบบระบบปรับอากาศเพื่อคุณภาพอากาศและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ โบราณสถานศาลาเครื่องราชอิสรยศฯ พระบรมมหาราชวัง (IAQ and Energy Efficiency HVAC Design for Retrofitting at Historic Place, The Grand Palace, Treasury Museum)” 3 ASHREA_CRC 08/09/2560 - 08/09/2560 ณ ห้อง AMBER 1 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
20 7 ก.ย. 60 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" 6 coe 07/09/2560 - 07/09/2560 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ระยอง
21 การวิเคราะห์ต้นทุนของหม้อแปลงตลอดอายุการใช้งาน 9 cot 06/09/2560 - 06/09/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
22 Smart Engineer (สำหรับวิศวกรประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี) 18 KMUTT 05/09/2560 - 06/09/2560 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
23 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา 18 eit 02/09/2560 - 03/09/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
24 “Surge Protective Device (SPD) / Risk Assessment / Lightning Protection System Design: Electrical & Electronic Equipment (IEC62305-4) ครั้งที่ 2” 12 KML 31/08/2560 - 31/08/2560 26/2 ซ..บางเลน 21 อ.บางใหญ่ นนทบุรี
25 ฝึกอบรมโปรแกรม Autodesk Navisworks Advance course 12 TEAM 31/08/2560 - 01/09/2560 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
26 Life Safety Design 9 EEC 30/08/2560 - 30/08/2560 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
27 การออกแบบสะพานคอนกรีตต้านแผ่นดินไหว 18 thaitca 30/08/2560 - 31/08/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28 การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System 18 eit 26/08/2560 - 27/08/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
29 การป้องกันเสิร์จในแรงต่ำ 18 MECT 26/08/2560 - 27/08/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30 25 ส.ค. 60 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 3 coe 25/08/2560 - 25/08/2560 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
31 25 ส.ค. 60 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" 3 coe 25/08/2560 - 25/08/2560 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
32 SMART Boiler ภายใต้ Thailand 4.0 6 Association of boile 24/08/2560 - 24/08/2560 อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
33 ฝึกอบรมโปรแกรม Autodesk Navisworks Basic course 12 TEAM 24/08/2560 - 25/08/2560 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
34 Gas Insulated Substation (GIS) 31.5 CEPT 23/08/2560 - 25/08/2560 โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร
35 การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานแรงระเบิด 18 thaitca 23/08/2560 - 24/08/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
36 การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 4 27 KMUTT 23/08/2560 - 25/08/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
37 GIS เพื่อใช้ประโยชน์เรื่องภัยพิบัติ 9 eit 22/08/2560 - 22/08/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
38 Power Quality Problems and Solutions : Theory and Case Studies 18 IEEE 21/08/2560 - 23/08/2560 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
39 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 7 การวางหมุดปักผัง 9 eit 20/08/2560 - 20/08/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
40 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาว และชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 9 eit 19/08/2560 - 19/08/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
41 การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 9 KMUTT 19/08/2560 - 19/08/2560 บริษัท เจ.ดับบลิว.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร
42 “Inspection and Maintenance Guide for Lightning Protection System” 10.5 KML 18/08/2560 - 18/08/2560 ห้องสัมมนาพัทยา 5 โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา (งาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 PATTAYA) ชลบุรี
43 การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 24 27 eit 18/08/2560 - 20/08/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
44 ฝึกอบรมโปรแกรม Autodesk Revit Advance course 12 TEAM 17/08/2560 - 18/08/2560 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด กรุงเทพมหานคร
45 มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 6 18 eit 16/08/2560 - 17/08/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
46 เคล็ดลับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล Program 2 Green Building 3 MECT 16/08/2560 - 16/08/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
47 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 1 กำลังวัสดุ ขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics) 27 eit 12/08/2560 - 19/08/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
48 การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 6 9 eit 10/08/2560 - 10/08/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
49 Healthcare Facility - Electrical and Medical Gas Section 9 EEC 09/08/2560 - 09/08/2560 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
50 การสัมมนาเรื่อง ระบบทำความเย็นขนาดเล็กกับการใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้น 6 eit 09/08/2560 - 09/08/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
51 การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแบบ Hybrid Firm และ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากแบบ Semi-Firm: บูรณาการและปฏิบัติการ 21 TESIA 09/08/2560 - 11/08/2560 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
52 โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้” รุ่นที่ 2 27 eit 08/08/2560 - 10/08/2560 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
53 อบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิค BIM รุ่นที่ 2 21 ceat 07/08/2560 - 08/08/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
54 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้ 9 eit 06/08/2560 - 06/08/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
55 EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 4 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) 27 eit 05/08/2560 - 26/08/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
56 อบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying รุ่นที่ 2/2560 18 eit 05/08/2560 - 06/08/2560 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
57 โครงการอบรม หลักสูตร การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล. รุ่นที่6 18 eit 05/08/2560 - 06/08/2560 วสท กรุงเทพมหานคร
58 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 6 18 eit 04/08/2560 - 05/08/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
59 ระบบควบคุมแสงสว่าง 6 TIEA 03/08/2560 - 03/08/2560 วสท กรุงเทพมหานคร
60 ฟ้าผ่าและการป้องกัน 22.5 CEPT 03/08/2560 - 04/08/2560 โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร