สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายบอกทาง (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign) รุ่นที่ 4 6 genthai 21/12/2562 - 21/12/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
2 สายทนไฟ การป้องกันไฟและควันลาม (Fire Resistance Cable, Fire and Smoke Barrier) รุ่นที่ 4 6 genthai 14/12/2562 - 14/12/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
3 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้" รุ่นที่ 7 14 eit 13/12/2562 - 13/12/2562 อาคาร วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
4 อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ สวิทซ์ต่อตรง และการต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ATS, By Pass Switch and Generator Grounding) รุ่นที่ 4 6 genthai 07/12/2562 - 07/12/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
5 นิติวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์จากอดีตสู่แนวทางพัฒนาในอนาคต 7.8 thaitca 04/12/2562 - 04/12/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
6 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ธ.ค. 62 10 thaitca 01/12/2562 - 31/12/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
7 หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและชุดปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) รุ่นที่ 4 6 genthai 30/11/2562 - 30/11/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
8 การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 12 18 thaitca 29/11/2562 - 30/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
9 EHEDG Basic Course on Hygienic Design รุ่นที่ 5 18 kmitl 20/11/2562 - 21/11/2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม กรุงเทพมหานคร
10 อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า (Circuit Breaker and Cable Wiring Method) รุ่นที่ 4 6 genthai 09/11/2562 - 09/11/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
11 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 6 14 eit 01/11/2562 - 01/11/2562 อาคาร วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
12 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ พ.ย. 62 10 thaitca 01/11/2562 - 30/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
13 เฟอร์โรซีเมนต์ แนวคิด การพัฒนาและการประยุกต์สำหรับประเทศไทย 9 thaitca 31/10/2562 - 31/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
14 หลักการสำคัญสำหรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นพื้นฐาน 18 kmitl 29/10/2562 - 30/10/2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
15 หลักพื้นฐานของคอนกรีต : การประยุกต์ใช้และการพัฒนา 27 thaitca 24/10/2562 - 26/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 การออกแบบ ตรวจสอบ และการเลือกวัสดุทนไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นตามมาตรฐานสากล 7 Association of boile 18/10/2562 - 18/10/2562 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง ระยอง
17 International Conference on Power, Energy and Innovations 24 EEAAT 16/10/2562 - 18/10/2562 พัทยา ชลบุรี
18 สายทนไฟ การป้องกันไฟและควันลาม (Fire Resistance Cable, Fire and Smoke Barrier) รุ่นที่ 3 6 genthai 12/10/2562 - 12/10/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
19 แสงสว่างเพื่อสุขภาวะ 9 TIEA 04/10/2562 - 04/10/2562 KX วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร
20 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้" รุ่นที่ 5 14 eit 04/10/2562 - 04/10/2562 อาคาร วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
21 การออกแบบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Design of The Emergency Power Supply, EPS) รุ่นที่2/2562 36 genthai 02/10/2562 - 04/10/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
22 โครงสร้างคอนกรีตเพื่อต้านผลจากน้ำ 9 thaitca 02/10/2562 - 02/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
23 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ต.ค. 62 10 thaitca 01/10/2562 - 31/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
24 หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและชุดปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) รุ่นที่ 3 6 genthai 28/09/2562 - 28/09/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
25 การออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ 21 thaitca 27/09/2562 - 29/09/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
26 HVAC Air Side Workshop รุ่นที่ 11 9 EEC 25/09/2562 - 18/09/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอย รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
27 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายบอกทาง (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign) รุ่นที่ 3 6 genthai 21/09/2562 - 21/09/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
28 DIALux evo การให้แสงสว่างถนน 9 TIEA 20/09/2562 - 20/09/2562 มศว. กรุงเทพมหานคร
29 การต่อลงดินและการป้องกันฝ้าผ่าระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 18 MECT 20/09/2562 - 21/09/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30 DIALux evo การให้แสงสว่างนอกอาคาร (Floodlight) 9 TIEA 19/09/2562 - 19/09/2562 มศว. กรุงเทพมหานคร
31 สแตนเลสสตีลในงานอุตสาหกรรมอาหาร รุ่นที่ 2 24 kmitl 18/09/2562 - 19/09/2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
32 DIALux evo การให้แสงสว่างในอาคาร 9 TIEA 18/09/2562 - 18/09/2562 มศว. กรุงเทพมหานคร
33 Risk and Asset Management in Electric Power System 18 IEEE 16/09/2562 - 18/09/2562 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
34 อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า (Circuit Breaker and Cable Wiring Method) รุ่นที่ 3 6 genthai 14/09/2562 - 14/09/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
35 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้" รุ่นที่ 4 14 eit 13/09/2562 - 13/09/2562 อาคาร วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
36 หลักการออกแบบการส่องสว่างภายในและนอกอาคาร(Lighting design principle for indoor and outdoor applications) 9 TIEA 13/09/2562 - 13/09/2562 มศว. กรุงเทพมหานคร
37 วิทัศน์จักรกลสำหรับการตรวจสอบชิ้นงาน (Machine Vision for Inspection) 18 kmitl 12/09/2562 - 13/09/2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
38 การออกแบบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน(Design of The Emergency Power Supply, EPS) รุ่นที่ 2 18 genthai 11/09/2562 - 13/09/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
39 Fire Protection System Workshop รุ่นที่ 5 9 EEC 11/09/2562 - 04/07/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
40 การขยายเวลางานก่อสร้างโดยใช้วิธี CPM และกรณีศึกษาข้อพิพาทในชั้นศาล รุ่น 2 18 KMUTT 10/09/2562 - 11/09/2562 โรงแรมไซมิส พัทยา ชลบุรี
41 โครงการอบรมวิชาชีพ ' วิศวกรระดับสูง ' รุ่นที่ 7 72 acat 07/09/2562 - 12/10/2562 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
42 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 57 96 fpei 07/09/2562 - 29/09/2562 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
43 RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลัง ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 7 Module 3 18 thaitca 06/09/2562 - 07/09/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
44 ข้อมูลแสงทางเทคนิคและการแปลความหมาย 9 TIEA 06/09/2562 - 06/09/2562 มศว. กรุงเทพมหานคร
45 LABVIEW เพื่องานอุตสาหกรรม (LABVIEW for industrial applications) 27 kmitl 03/09/2562 - 05/09/2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
46 การออกแบบ-คำนวณ-ใช้งาน ระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง & ไฟฟ้าฉุกเฉิน และความเชื่อถือได้ของระบบ 18 MECT 02/09/2562 - 03/09/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
47 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ก.ย. 62 10 thaitca 01/09/2562 - 30/09/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
48 31-8-62 การสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 3 coe 31/08/2562 - 31/08/2562 ณ กรุงเทพมหานคร (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) กรุงเทพมหานคร
49 เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่า และวิธีแก้ไข รุ่นที่ 2 6 BSA 31/08/2562 - 31/08/2562 KU Home กรุงเทพมหานคร
50 โครงการอบรมความรู้เชิงทฤษฎี การออกแบบ และการประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา 7 eng.sut 30/08/2562 - 31/08/2562 โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
51 RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลัง ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 7 Module 2 18 thaitca 30/08/2562 - 31/08/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
52 การขยายเวลางานก่อสร้างโดยใช้วิธี CPM 9 KMUTT 30/08/2562 - 30/08/2562 บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
53 29-8-62 การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” 6 coe 29/08/2562 - 29/08/2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง ระยอง
54 ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 18 tistr 29/08/2562 - 30/08/2562 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
55 การดัดแปลงยานยนต์สันดาปภายในเป็นยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย : นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 6 TESIA 29/08/2562 - 29/08/2562 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
56 28-8-62 การสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติโรงงาน และร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” 3 coe 28/08/2562 - 28/08/2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง ระยอง
57 Applied Psychrometric Chart 2019 9 EEC 28/08/2562 - 21/08/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา97 กรุงเทพมหานคร
58 ระบบข่ายสายสัญญาณ LAN และ FIBER OPTIC สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสมัยใหม่ 9 MECT 28/08/2562 - 28/08/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 20.25 eng.su 27/08/2562 - 28/08/2562 ห้องสายนที โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม นครปฐม
60 การบริหารโครงการงานก่อสร้าง 18 KMUTT 27/08/2562 - 28/08/2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร