สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายบอกทาง (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign) รุ่นที่ 4 6 genthai 21/12/2562 - 21/12/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
2 สายทนไฟ การป้องกันไฟและควันลาม (Fire Resistance Cable, Fire and Smoke Barrier) รุ่นที่ 4 6 genthai 14/12/2562 - 14/12/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
3 อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ สวิทซ์ต่อตรง และการต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ATS, By Pass Switch and Generator Grounding) รุ่นที่ 4 6 genthai 07/12/2562 - 07/12/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
4 หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและชุดปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) รุ่นที่ 4 6 genthai 30/11/2562 - 30/11/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
5 อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า (Circuit Breaker and Cable Wiring Method) รุ่นที่ 4 6 genthai 09/11/2562 - 09/11/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
6 International Conference on Power, Energy and Innovation 24 EEAAT 16/10/2562 - 18/10/2562 พัทยา ชลบุรี
7 สายทนไฟ การป้องกันไฟและควันลาม (Fire Resistance Cable, Fire and Smoke Barrier) รุ่นที่ 3 6 genthai 12/10/2562 - 12/10/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
8 หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและชุดปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) รุ่นที่ 3 6 genthai 28/09/2562 - 28/09/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
9 HVAC Air Side Workshop รุ่นที่ 11 9 EEC 25/09/2562 - 18/09/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอย รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
10 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายบอกทาง (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign) รุ่นที่ 3 6 genthai 21/09/2562 - 21/09/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
11 อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า (Circuit Breaker and Cable Wiring Method) รุ่นที่ 3 6 genthai 14/09/2562 - 14/09/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
12 การออกแบบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน(Design of The Emergency Power Supply, EPS) รุ่นที่ 2 18 genthai 11/09/2562 - 13/09/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
13 Fire Protection System Workshop รุ่นที่ 5 9 EEC 11/09/2562 - 04/07/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
14 โครงการอบรมวิชาชีพ ' วิศวกรระดับสูง ' รุ่นที่ 7 72 acat 07/09/2562 - 12/10/2562 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
15 Applied Psychrometric Chart 2019 9 EEC 28/08/2562 - 21/08/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา97 กรุงเทพมหานคร
16 อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ สวิทซ์ต่อตรง และการต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ATS, By Pass Switch and Generator Grounding) รุ่นที่ 3 6 genthai 24/08/2562 - 24/08/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
17 ฟ้าผ่าและการป้องกัน 22.5 CEPT 22/08/2562 - 23/08/2562 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
18 Trobleshooting of Electrical Design 2109 9 EEC 18/08/2562 - 11/08/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอย รามอินทรา97 กรุงเทพมหานคร
19 Generator Control and Protection รุ่นที่ 3 33.75 CEPT 05/08/2562 - 07/08/2562 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
20 หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและชุดปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) รุ่นที่ 2 6 genthai 27/07/2562 - 27/07/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
21 HVAC Water System Design & Analysis รุ่นที่ 5 9 EEC 24/07/2562 - 24/07/2562 40 อาคารอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
22 สายทนไฟ การป้องกันไฟและควันลาม (Fire Resistance Cable, Fire and Smoke Barrier) รุ่นที่ 2 6 genthai 20/07/2562 - 20/07/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
23 The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology(ECTI-CON 2019) 12 eng.rmutp 10/07/2562 - 13/07/2562 D VAREE JOMTIEN BEACH, 457 Moo 12, Soi 13-14 Jomtien Beach Road, Nongprue, Banglamung, Pattaya, Chonburi 20150 Thailand ชลบุรี
24 Hospital Fire and Life Safety 9 EEC 10/07/2562 - 03/07/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอย รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
25 เทคโนโลยี Underground Cable รุ่น 8 31.5 CEPT 10/07/2562 - 12/07/2562 อบรม กรุงเทพมหานคร
26 อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า (Circuit Breaker and Cable Wiring Method) รุ่นที่ 2 6 genthai 06/07/2562 - 06/07/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
27 Protective Relaying 1 รุ่น 9 33.75 CEPT 03/07/2562 - 05/07/2562 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
28 Infrared Thermography Training and Certification Program รุ่นที่ 2 48 kmitl 03/07/2562 - 06/07/2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
29 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าไฟฟ้าในระบบอากาศอัด 19.5 CEPT 27/06/2562 - 28/06/2562 โรงแรม ไอ เรสซิเด้นท์ สีลม กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
30 Engineering Infection Control 9 EEC 26/06/2562 - 26/06/2562 40 อาคารสถาบัน อีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
31 โครงการอบรมวิชาชีพ ' วิศวกรระดับต้น ' รุ่นที่ 7/2 72 acat 22/06/2562 - 03/08/2562 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
32 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายบอกทาง (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign) รุ่นที่ 2 6 genthai 15/06/2562 - 15/06/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
33 การออกแบบชิ้นส่วนพิเศษของโครงสร้างสำหรับต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 18 thaitca 13/06/2562 - 14/06/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
34 Facility Management Safety 12 EEC 12/06/2562 - 12/06/2562 40 อาคารสถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
35 การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า รุ่น 8 33.75 CEPT 12/06/2562 - 14/06/2562 โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
36 การออกแบบการก่อสร้างการซ่อมแซม Concrete Silo 9 thaitca 07/06/2562 - 07/06/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
37 อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ สวิทซ์ต่อตรง และการต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ATS, By Pass Switch and Generator Grounding) รุ่นที่ 2 6 genthai 01/06/2562 - 01/06/2562 สัมมนา กรุงเทพมหานคร
38 1 มิย 62 การสัมมนารื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” 6 coe 01/06/2562 - 01/06/2562 โรงแรมในจังหวัดสงขลา สงขลา
39 ผลกระทบของ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ต่อผู้ประกอบการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 9 cot 30/05/2562 - 30/05/2562 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
40 โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 22.5 thaitca 28/05/2562 - 01/06/2562 ประเทศญี่ปุุ่น ไม่ทราบ,ต.ป.ท.
41 สายทนไฟ การป้องกันไฟและควันลาม (Fire Resistance Cable, Fire and Smoke Barrier) รุ่นที่ 1 6 genthai 25/05/2562 - 25/05/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
42 25 พ.ค. 62 การสัมมนารื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” 6 coe 25/05/2562 - 25/05/2562 จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
43 การออกแบบและบำรุงรักษา 115/22 kV. สถานีไฟฟ้าแรงสูง 69.75 CEPT 23/05/2562 - 01/06/2562 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
44 Disruptive Engineering Change! 9 EEC 22/05/2562 - 22/05/2562 40 อาคารอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
45 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย : ระเบียบและขั้นตอนการยื่นขอจำหน่ายไฟฟ้า ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและข้อกำหนดในการติดตั้ง 6 TESIA 16/05/2562 - 16/05/2562 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
46 แนวทางใหม่สำหรับการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 9 thaitca 16/05/2562 - 16/05/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
47 15 พค 62 การสัมมนารื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 6 coe 15/05/2562 - 15/05/2562 จ.ระยอง ระยอง
48 เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่า และวิธีแก้ไข 9 BSA 11/05/2562 - 11/05/2562 ห้องประชุม อาคารวสท. กรุงเทพมหานคร
49 กรณีศึกษาอุบัติเหตุท่อก๊าซอุตสากรรมและภาชนะก๊าซรับแรงดันและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 6 Association of boile 08/05/2562 - 08/05/2562 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
50 อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า (Circuit Breaker and Cable Wiring Method) รุ่นที่ 1 6 genthai 04/05/2562 - 04/05/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
51 การทดสอบบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย 9 tistr 30/04/2562 - 30/04/2562 อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน (ใกล้ ม.เกษตรฯ) กรุงเทพมหานคร
52 หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและชุดปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) รุ่นที่ 1 6 genthai 27/04/2562 - 27/04/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
53 27 เม.ย. 62 การสัมมนารื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 6 coe 27/04/2562 - 27/04/2562 โรงแรมใน จ.ภูเก็ต ภูเก็ต
54 เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) 18 cot 26/04/2562 - 27/04/2562 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
55 การต่อลงดินระบบแรงตํ่า 18 MECT 26/04/2562 - 27/04/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
56 Gas Insulated Substation (GIS) ep 1 รุ่น 5 31.5 CEPT 24/04/2562 - 26/04/2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ถ.พญาไท กรุงเทพมหานคร
57 การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารและโรงงานเพื่อความปลอดภัยและการบำรุงรักษา 9 kmitl 24/04/2562 - 24/04/2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
58 กฎหมายก่อสร้างที่ต้องรู้กับข้อควรระวัง 18 ceat 23/04/2562 - 24/04/2562 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
59 โครงการอบรมวิชาชีพ " วิศวกรระดับกลาง " รุ่นที่ 7 72 acat 20/04/2562 - 01/06/2562 ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงเเรม ทาวน์ อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร
60 การตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูล 10.95 TOC 18/04/2562 - 23/05/2562 บริษัท นันทวัน จำกัด ( ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 ) กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร