สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 7 36 thaitca 15/12/2560 - 23/12/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2 การออกแบบเมื่อพิจารณาความคงทนและอายุการใช้งานสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 5 10.5 thaitca 13/12/2560 - 13/12/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3 นวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างสมัยใหม่ 10.5 thaitca 28/11/2560 - 29/11/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
4 23 พ.ย.60 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 5 coe 23/11/2560 - 23/11/2560 ณ ห้องเพชรพิรุณ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา สงขลา
5 23 พ.ย. 60 การเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับสามัญ สาขาโยธา 6 coe 23/11/2560 - 23/11/2560 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จ.สงขลา สงขลา
6 การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า 33.75 CEPT 22/11/2560 - 24/11/2560 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
7 สัมมนาเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานและนำเสนอผลงานเพื่อขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค” 3 coe 21/11/2560 - 21/11/2560 ห้องออร์คิด ๑ ชั้น ๓ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
8 18 พ.ย.60 การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 4 6 coe 18/11/2560 - 18/11/2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
9 Innovation for Lightning Protection System 4 KML 17/11/2560 - 17/11/2560 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
10 คู่มือการต่อลงดิน 4 KML 16/11/2560 - 16/11/2560 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
11 สถานีไฟฟ้าย่อยยุคใหม่ และ IEC 61850: การออกแบบ ติดตั้ง และใช้งาน 21 TESIA 15/11/2560 - 17/11/2560 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
12 โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 97.5 ceat 11/11/2560 - 30/06/2561 หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
13 เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง และการป้องกันแรงดันเกิน 22.5 CEPT 09/11/2560 - 10/11/2560 โรงแรม กรุงเทพมหานคร
14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง Internet Server ในองค์กร" CISCO 2 12 VU 08/11/2560 - 09/11/2560 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
15 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 27 thaitca 07/11/2560 - 09/11/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
16 หลักการออกแบบ มาตรฐานการติดตั้ง และการใช้งานสำหรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ายทางออกและไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 18 CEPT 02/11/2560 - 03/11/2560 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
17 Inspection Guide for Lightning Protection System 6 KML 31/10/2560 - 31/10/2560 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง ระยอง
18 21 ต.ค. 60 สัมมนา เรื่อง "การก่อสร้างสะพาน และโครงสร้างชั่วคราว กรณีศึกษาจากสะพานถล่มที่ชัยนาท" 6 coe 21/10/2560 - 21/10/2560 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
19 การสัมมนา เรื่อง จรรยาบรรณวิศวกร หลักสำคัญสู่ความสำเร็จ จ.อุบลราชธานี 3 coe 20/10/2560 - 20/10/2560 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
20 20 ตค 60 การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 3 6 coe 18/10/2560 - 18/10/2560 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
21 เคล็ดลับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล Program 3 Design Management 3 MECT 18/10/2560 - 18/10/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
22 2D CAD รุ่นที่10 9 eit 18/10/2560 - 18/10/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
23 17 ต.ค. 60 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ" 6 coe 17/10/2560 - 17/10/2560 โรงแรม นิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา
24 หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ 3 coe 16/10/2560 - 16/10/2560 รร. นิวซีซัน สงขลา
25 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเชื้อเพลิง [2560] 60 egat 16/10/2560 - 20/10/2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นนทบุรี
26 ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 3 27 eit 12/10/2560 - 14/10/2560 ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
27 การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 3 cot 11/10/2560 - 11/10/2560 COT กรุงเทพมหานคร
28 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิทซ์แรงต่ำ (MDB) 9 eit 11/10/2560 - 11/10/2560 วสท กรุงเทพมหานคร
29 Healthy Air- Conditioning System รุ่นที่ 2 9 EEC 11/10/2560 - 11/10/2560 40 อาคารสถบันอีอีซี ซอยรามอิทรา 97 กรุงเทพมหานคร
30 พื้นฐานความรู้ด้านวิศกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 8 18 eit 10/10/2560 - 11/10/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
31 การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 10 18 eit 07/10/2560 - 08/10/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
32 อบรมหลักสูตร การควบคุมราคาค่าก่อสร้าง Construction Cost Control 6 PPS 07/10/2560 - 07/10/2560 อาคารพงศ์ธีรธร ห้องสัมมนา ชั้น4 กรุงเทพมหานคร
33 การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 1 9 eit 07/10/2560 - 07/10/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
34 การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 17 24 eit 06/10/2560 - 07/10/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
35 Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 18 18 eit 06/10/2560 - 07/10/2560 ณ ห้องรัชดาบอลรูม โรงแรม เอส ซี ปาา์ค กรุงเทพมหานคร
36 Knowledge Experiences Sharing ทางด้านวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 1 3 TEAM 06/10/2560 - 06/10/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม กรุงเทพมหานคร
37 การอบรมเรื่อง การติดตั้ง-เพิ่มความสูง-รื้อถอน-การตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์ก่อสร้าง (ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง : Construction Hoist) รุ่นที่ 1 18 eit 05/10/2560 - 06/10/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
38 Knowledge Experiences Sharing ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 1 3 TEAM 05/10/2560 - 05/10/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม กรุงเทพมหานคร
39 อบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิค รุ่นที่ 3 BIM 31.5 ceat 04/10/2560 - 06/10/2560 ห้องวังทอง โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
40 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด อย่างมืออาชีพระดับ 1 รุ่นที่ 20 48 eit 04/10/2560 - 07/10/2560 วสท. กรุงเทพมหานคร
41 Effective Document Management for Construction Project-Transforming Thai Construction Industry to CM 4.0 6 ceat 02/10/2560 - 02/10/2560 ห้องประชุม 2 ชั้น4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
42 เทคโนโลยี Underground Cable 47.25 CEPT 02/10/2560 - 04/10/2560 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
43 เทคนิคการตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารสูง 9 KMUTT 30/09/2560 - 30/09/2560 บริษัท เจ.ดับบลิว.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร
44 โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ 18 eit 30/09/2560 - 01/10/2560 วสท กรุงเทพมหานคร
45 อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง(Fire Life Safety) 6 PPS 30/09/2560 - 30/09/2560 อาคารพงศ์ธีรธร ห้องอบรม ชั้น4 กรุงเทพมหานคร
46 โครงการอบรมเชิงวิชาชีพและภาคปฎิบัติเรื่องมาตรฐานการเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว Consumer unit และ Lond center อย่างมืออาชีพ 24 eit 29/09/2560 - 30/09/2560 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่
47 การสัมมนาเรื่อง “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” จ.อุบลราชธานี 3 eit 29/09/2560 - 29/09/2560 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 สุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
48 การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ ๔ (เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ) 18 eit 29/09/2560 - 30/09/2560 ห้องประชุม อาคาร วสท.และศูนย์ฝึกอบรมบริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด กรุงเทพมหานคร
49 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 6 งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ 9 eit 29/09/2560 - 29/09/2560 วสท กรุงเทพมหานคร
50 28 ก.ย. 60 สัมมนา เรื่อง "แนวทางการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้ปลอดภัยจากพายุ และการตรวจสอบอาคารเก่า" 6 coe 28/09/2560 - 28/09/2560 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
51 28 ก.ย.60 เรื่อง “แนวทางการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้ปลอดภัยจากลมพายุ และการตรวจสอบอาคารเก่า” 6 coe 28/09/2560 - 28/09/2560 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
52 โครงการศึกษาและดูงาน โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่ 3 eit 28/09/2560 - 30/09/2560 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลำปาง
53 Substation Grounding Design According to IEEE 80 ครั้งที่ 2 8 KML 28/09/2560 - 28/09/2560 Kumwell Learning Center 26/2 (ซอยบางเลย21/4) ม. 2 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 นนทบุรี
54 Protective Relaying 2 33.75 CEPT 27/09/2560 - 29/09/2560 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
55 27 ก.ย.60 ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย 6 coe 27/09/2560 - 27/09/2560 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
56 Coal Mining Assessment & Evaluation 18 egat 27/09/2560 - 29/09/2560 สำนักงานกลาง กฟผ. นนทบุรี
57 HVAC Air - Side Workshop รุ่นที่ 9 9 EEC 27/09/2560 - 27/09/2560 40 อาคารสถาบัน อีอีซ๊ ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
58 สัมมนาวิชาการ เรื่อง“21st Century Tall Building Design”, “Burj Khalifa – The Tallest Building in the World”, “Live Long, Healthy and Low Energy”, “Net Zero Building vs. Net Zero District” 6 ASHREA_CRC 26/09/2560 - 26/09/2560 ณ ห้อง สโรชา ชนั้ 3 โรงแรมสวสิ โซเทล เลอคองคอรด์ ถนนร ัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
59 การสัมมนา เรื่อง จรรยาบรรณวิศวกร หลักสำคัญสู่ความสำเร็จ จ.ภูเก็ต 3 coe 26/09/2560 - 26/09/2560 โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
60 กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ 2/2560 6 eit 26/09/2560 - 26/09/2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร