COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายบอกทาง (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign) รุ่นที่ 4 6 genthai 21/12/2562 - 21/12/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
2 การวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับน้ำหนักบรรทุกไม่ปรกติในโครงสร้างคอนกรีต 18 thaitca 17/12/2562 - 18/12/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3 สายทนไฟ การป้องกันไฟและควันลาม (Fire Resistance Cable, Fire and Smoke Barrier) รุ่นที่ 4 6 genthai 14/12/2562 - 14/12/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
4 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้" รุ่นที่ 7 14 eit 13/12/2562 - 13/12/2562 อาคาร วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
5 การต่อลงดินสำหรับเครื่องวัด (Instrumentation) 18 MECT 13/12/2562 - 14/12/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
6 คอนกรีตพิเศษ แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบและการใช้งาน 18 thaitca 12/12/2562 - 13/12/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
7 อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ สวิทซ์ต่อตรง และการต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ATS, By Pass Switch and Generator Grounding) รุ่นที่ 4 6 genthai 07/12/2562 - 07/12/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
8 นิติวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์จากอดีตสู่แนวทางพัฒนาในอนาคต 7.8 thaitca 04/12/2562 - 04/12/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
9 ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1 12 tpa 02/12/2562 - 03/12/2562 ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร
10 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ธ.ค. 62 10 thaitca 01/12/2562 - 31/12/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
11 หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคารและชุดปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Transformer, Main Distribution Board (MDB) and Capacitor Bank) รุ่นที่ 4 6 genthai 30/11/2562 - 30/11/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
12 การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 12 18 thaitca 29/11/2562 - 30/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
13 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 3 14 eit 29/11/2562 - 29/11/2562 อาคาร วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
14 การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017 18 tistr 28/11/2562 - 29/11/2562 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
15 Gas Insulated Substation (GIS) Episode 2 : เรียนรู้ประสบการณ์และศึกษาดูงานที่สถานีไฟฟ้า GIS 31.5 CEPT 27/11/2562 - 29/11/2562 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
16 การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ; บริเวณสถานพยาบาล 18 MECT 22/11/2562 - 23/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
17 วิศวกรรม และการบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 27 KMUTT 21/11/2562 - 23/11/2562 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร
18 ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 18 tistr 21/11/2562 - 22/11/2562 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
19 การออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ 27 thaitca 20/11/2562 - 22/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
20 โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 22 24 TGBI 20/11/2562 - 21/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
21 การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟลอต์ในระบบไฟฟ้า รุ่น 9 33.75 CEPT 20/11/2562 - 22/11/2562 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
22 EHEDG Basic Course on Hygienic Design รุ่นที่ 5 18 kmitl 20/11/2562 - 21/11/2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม กรุงเทพมหานคร
23 ช่างบำรุงรักษาระบบการหล่อลื่น ระดับ 1 12 tpa 19/11/2562 - 20/11/2562 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
24 การบริหารจัดการภาชนะรับแรงดันตามมาตรฐาน สากล สำหรับผู้บริหารและวิศวกร 7 Association of boile 14/11/2562 - 14/11/2562 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
25 พัฒนาช่างตรวจสอบอาคารเพื่อการบำรุงรักษาอาคารอย่างยั่งยืน 18 KMUTT 12/11/2562 - 13/11/2562 โรงแรมเดอะไซมิส พัทยา ชลบุรี
26 อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า (Circuit Breaker and Cable Wiring Method) รุ่นที่ 4 6 genthai 09/11/2562 - 09/11/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
27 เทคโนโลยีการก่อสร้าง และการบริหารโครงการด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (บจก.เจ ดับบลิว เอส) 9 KMUTT 09/11/2562 - 09/11/2562 ห้องอบรมบริษัท เจ ดับบลิว เอส จำกัด กรุงเทพมหานคร
28 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 9 36 thaitca 08/11/2562 - 16/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
29 [2562] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเดินเครื่องและการวางแผนการบำรุงรักษา อุปกรณ์การผลิตไอน้ำและการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม 21 egat 07/11/2562 - 08/11/2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี
30 เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้าแรงสูงและการป้องกันแรงดันเกิน 22.5 CEPT 07/11/2562 - 08/11/2562 ณ โรงแรมนารายร์ กรุงเทพมหานคร
31 R Programming for Data Analytics เบื้องต้น 9 MECT 06/11/2562 - 06/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
32 นวัตกรรมวัสดุและเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมเพื่อความคงทนอย่างยั่งยืน 7.005 thaitca 06/11/2562 - 06/11/2562 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
33 การบริหารโครงการงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรควบคุมงาน (บมจ.ศุภาลัย) 18 KMUTT 04/11/2562 - 05/11/2562 บริาัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
34 อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 58 96 fpei 02/11/2562 - 24/11/2562 อาคาร9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
35 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 6 14 eit 01/11/2562 - 01/11/2562 อาคาร วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
36 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ พ.ย. 62 10 thaitca 01/11/2562 - 30/11/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
37 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมโยธา (International Symposium on Road Safety) 6 eit 01/11/2562 - 01/11/2562 โรงแรมเซนทรา บาย เซ็นธารา กัฟเวิร์นเมนต์ คอมเพล็กซ์โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
38 เฟอร์โรซีเมนต์ แนวคิด การพัฒนาและการประยุกต์สำหรับประเทศไทย 9 thaitca 31/10/2562 - 31/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
39 การออกแบบ และติดตั้งงานระบบสำหรับห้องครัวเชิงพาณิชย์ 9 MECT 30/10/2562 - 30/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
40 Workshop เสริมประสบการณ์ความรู้วิศวกรรมอาคาร รุ่นที่ 1 18 BSA 30/10/2562 - 01/11/2562 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
41 หลักการสำคัญสำหรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นพื้นฐาน 18 kmitl 29/10/2562 - 30/10/2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
42 Smart Construction Project Planning 18 KMUTT 29/10/2562 - 30/10/2562 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร
43 การบริหารสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ่าแรงสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง 18 EEAAT 28/10/2562 - 30/10/2562 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
44 การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย (Smart Security Design) 6 MECT 28/10/2562 - 28/10/2562 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
45 หลักการออกแบบ มาตรฐานการติดตั้ง และการใช้งานสำหรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ายทางออกและไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่น 12 27 CEPT 28/10/2562 - 29/10/2562 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
46 โครงการอบรมหลักสูตร การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ 27 eit 25/10/2562 - 27/10/2562 วสท กรุงเทพมหานคร
47 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 2 14 eit 25/10/2562 - 25/10/2562 อาคาร วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
48 หลักพื้นฐานของคอนกรีต : การประยุกต์ใช้และการพัฒนา 27 thaitca 24/10/2562 - 26/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
49 นวัตกรรมการบริหารโครงการ โดยการใช้โปรแกรมวางแผนงานด้วยวิธี CPM (บจก.เด็มโก้) 18 KMUTT 23/10/2562 - 24/10/2562 ห้องอบรมบริษัท เด็มโ ก้ จำกัด ปทุมธานี
50 อบรมเรื่อง การบัญชีบริหารสำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 3/2562 18 eit 19/10/2562 - 20/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
51 การออกแบบ ตรวจสอบ และการเลือกวัสดุทนไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นตามมาตรฐานสากล 7 Association of boile 18/10/2562 - 18/10/2562 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง ระยอง
52 Budget Control and Construction Financial Management in PILLAR-1 System for Civil Work Level 10.95 TOC 18/10/2562 - 18/10/2562 บริษัท นันทวัน จำกัด ( ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 ) กรุงเทพมหานคร
53 เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (Design and Construction of MRT Underground Tunnel) รุ่นที่ 2 6 ITD 18/10/2562 - 18/10/2562 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
54 การใช้เสาเข็มดินซีเมนต์ปรับปรุงดินในโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 9 kbu 17/10/2562 - 17/10/2562 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
55 Risk Management in Construction Business 10.95 TOC 17/10/2562 - 04/12/2562 บริษัท นันทวัน จำกัด ( ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 ) กรุงเทพมหานคร
56 International Conference on Power, Energy and Innovations 24 EEAAT 16/10/2562 - 18/10/2562 พัทยา ชลบุรี
57 การอบรมหลักสูตร มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 13 18 eit 16/10/2562 - 17/10/2562 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
58 การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 9 27 eit 16/10/2562 - 18/10/2562 ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
59 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 3/2562 9 eit 16/10/2562 - 16/10/2562 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
60 สายทนไฟ การป้องกันไฟและควันลาม (Fire Resistance Cable, Fire and Smoke Barrier) รุ่นที่ 3 6 genthai 12/10/2562 - 12/10/2562 โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28