สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์การที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) 18 cot 26/12/2561 - 27/12/2561 โรงงาน กรุงเทพมหานคร
2เคมีภัณฑ์ในงานคอนกรีตก่อสร้าง รุ่นที่ 4 9 thaitca 12/12/2561 - 12/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3หลักสูตร การออกแบบทางหลวง รุ่นที่ 7 27 RATH 12/12/2561 - 14/12/2561 โรงแรม เดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
4แนวทางการประมาณราคาต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 2 9 KMUTT 11/12/2561 - 11/12/2561 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
5การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ธ.ค. 61 10 thaitca 01/12/2561 - 31/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
6การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (FRP) รุ่นที่ 7 18.75 thaitca 30/11/2561 - 01/12/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
7การสัมมนา “บทบาทภาครัฐและเอกชนในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ายุค Thailand 4.0” 1.5 TESIA 30/11/2561 - 30/11/2561 ห้องประชุมสามพราน (โรส การ์เด้น) นครปฐม
8Introducing the Latest Gas Turbine to Power Industrial Cogeneration Market 6 Association of boile 28/11/2561 - 28/11/2561 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
9การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน 12 cot 28/11/2561 - 28/11/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
10โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างเพื่อเตรียมความพร้อมและการปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา 18 eit 28/11/2561 - 30/11/2561 โรงแรมโพธ์วดล รีสอร์ท แอนสปา จังหวัดเชียงราย เชียงราย
11แนวทางการประมาณราคาต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 1 9 KMUTT 27/11/2561 - 27/11/2561 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
12ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และการต่อลงดิน 18 MECT 27/11/2561 - 28/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
13ผลกระทบของ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ต่อนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 9 cot 25/11/2561 - 25/11/2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
14โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 52.5 ceat 24/11/2561 - 06/07/2562 ศศนิเวศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
15การบริหารงานก่อสร้าง 9 KMUTT 24/11/2561 - 24/11/2561 บริษัท เจ.ดับบลิว.เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร
1624.11.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 24/11/2561 - 24/11/2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี
17สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 ' Ice-on-Coil External and Internal-Melt Thermal Ice Storage (TIS) Design with 2 stage Co2 system ', ' The Radiant Time Series Cooling Load Calculation ' 6 ASHREA_CRC 23/11/2561 - 23/11/2561 รร.สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
18การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41 17 EEAAT 21/11/2561 - 23/11/2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
19การอบรม “อุโมงค์ในชั้นหิน” (Tunnelling in Rock) รุ่นที่ 3 27 eit 21/11/2561 - 23/11/2561 ณ โรงแรม Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
20Smart Construction Management 27 KMUTT 21/11/2561 - 23/11/2561 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
21เคล็ดลับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล Program 4 Access Control System 3 MECT 21/11/2561 - 21/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
22ออกแบบและการตรวจสอบวัสดุทนไฟที่ใช้ในหม้อน้ำ และกรณีศึกษา 6 Association of boile 20/11/2561 - 20/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
2318.10.61 อบรมแนวทางการตรวจสอบและ ลงพื้นที่ตรวจสวนสาธารณะ 6 BSA 18/11/2561 - 18/11/2561 สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
24การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง รุ่นที่ 1 18 eit 17/11/2561 - 18/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
25การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11 18 thaitca 16/11/2561 - 17/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
26การจัดงานสัมมนาและฟังการบรรยายในหัวข้อ “Anchor or Fire Protection Academy : พุกฝังคอนกรีตและระบบป้องกันไฟและควันลาม” 6 eng.psu 16/11/2561 - 16/11/2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
27การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 12 18 eit 16/11/2561 - 17/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
28Decode the New ACI Building Code & Concrete Repair Code 9 thaitca 16/11/2561 - 16/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
29การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 18 36 eit 15/11/2561 - 17/11/2561 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
30Basic Construction Schedule & Renovation Work & Miscelleneous Work 14.6 TOC 14/11/2561 - 22/11/2561 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9) กรุงเทพมหานคร
31Smart City & Data Center: Concept, Design and Case Study 18 IEEE 14/11/2561 - 16/11/2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
3213-11-2561 "เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ" 9 coe 13/11/2561 - 13/11/2561 อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ เชียงใหม่
33การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 18 eit 13/11/2561 - 07/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
34หลักสูตร เทคนิคงานก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพานทางหลวง รุ่นที่ 3 27 RATH 12/11/2561 - 14/11/2561 โรงแรมเดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
35การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 3 18 eit 10/11/2561 - 11/11/2561 ห้องประชุม อาคาร กรุงเทพมหานคร
36การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM 18 eit 10/11/2561 - 11/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3710 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง" 6 coe 10/11/2561 - 10/11/2561 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
3810.11.61 โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 6 BSA 10/11/2561 - 10/11/2561 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ,โรงเรียนบ้านโคกมน เพชรบูรณ์
3910.11.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 6 BSA 10/11/2561 - 10/11/2561 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
40วันที่่ 9/11/61 การสัมมนา เรื่อง “การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม” 8 coe 09/11/2561 - 09/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
41การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี 2561 18 eit 09/11/2561 - 10/11/2561 วสท. ชั้น 4 ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร
429 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" 6 coe 09/11/2561 - 09/11/2561 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
43การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System Design) 6 MECT 09/11/2561 - 09/11/2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
44เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง และการป้องกันแรงดันเกิน 22.5 CEPT 08/11/2561 - 09/11/2561 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
458-11-2561 "เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติด้านวาตภัยและดินโคลนถล่ม" 6 coe 08/11/2561 - 08/11/2561 ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
468 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" 6 coe 08/11/2561 - 08/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
47โอกาสและการทำงานด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมระบบราง 3 eng.spu 08/11/2561 - 08/11/2561 ห้องออดิทรอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร
48การออกแบบงานป้องกันอัคคีภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน NFPA 101 6 MECT 08/11/2561 - 08/11/2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
49วันที่ 07/11/61 สัมมนา เรื่อง “การทำหม้อน้ำธรรมดาให้เป็น Smart Boiler แล้วได้อะไร มีหน่วยงานใดช่วยเหลือได้บ้าง” 8 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
50การอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร" ครั้งที่ 1/2561 3 TEAM 07/11/2561 - 07/11/2561 ณ ห้องอบรม IMT 1 ชั้น 3 อาคารพรีเมี่ยมเพลซ กรุงเทพมหานคร
517 พ.ย. 61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 14" 6 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
52[EA] เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา 31.5 egat 07/11/2561 - 09/11/2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นนทบุรี
53โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 3 24 eit 07/11/2561 - 08/11/2561 ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 และ ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
54ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 3 coe 07/11/2561 - 07/11/2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
55ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและความสุญเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสมัยใหม่ 11.25 ASEFA 06/11/2561 - 06/11/2561 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร
56การอบรมโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen 12 rid 06/11/2561 - 07/11/2561 ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
5703.11.61 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 17 6 BSA 03/11/2561 - 03/11/2561 สวนป่าเฉลินพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
58อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 54 96 fpei 03/11/2561 - 25/11/2561 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
59งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8 36 thaitca 02/11/2561 - 10/11/2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
602 พ.ย.61 สัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" 3 coe 02/11/2561 - 02/11/2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
จำนวนหน้า :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร