COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/11/25 13:00 - 2019/11/25 16:15การสัมมนาเรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ในการขอรับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.15 น. ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา(สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วันที่ปัจุบัน