COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ปฎิทินข่าว
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/10/30 08:00 - 2019/10/30 13:00ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “โครงการเมกะโปรกเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย” ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-13.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูมชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)
22019/10/30 08:30 - 2019/10/30 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ปัจุบัน