COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ปฎิทินข่าว
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/10/29 12:30 - 2019/10/29 16:15

การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ในการขอรับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 - 16.15 น. ณ จังหวัดขอนแก่น


วันที่ปัจุบัน