COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ปฎิทินข่าว
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/10/10 08:00 - 2019/10/10 11:30การเสวนา เรื่อง “20 ปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทวิศวกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอในการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโลกในยุคที่ต้องอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-11.30 นาฬิกา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม   ไบเทค บางนา สมุทรปราการ
22019/10/10 08:30 - 2019/10/10 12:00การสัมมนา เรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทย ใส่ใจจรรยาบรรณ สรรค์สร้างสังคม” ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องชมทะเล ชั้น 8 โรงแรมเมาท์เทนบีช จังหวัดชลบุรี (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน