COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ปฎิทินข่าว
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/10/04 08:00 - 2019/10/04 11:30การเสวนา เรื่อง “20 ปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทวิศวกรรม” วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-11.30 นาฬิกา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม   ไบเทค บางนา สมุทรปราการ
22019/10/04 08:00 - 2019/10/04 16:00ขอเชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกรลงพื้นที่เพื่อเข้าฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ปัจุบัน