COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/09/26 13:30 - 2019/09/26 00:00เปิดรับกลุ่มวิศวกรอาสาเข้าฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี อบรมให้ความรู้ในวันที่ 26 กันยายน 2562  เวลา 13.30 นาฬิกา  ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.

วันที่ปัจุบัน