สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/08/31 08:30 - 2019/08/31 12:00การสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ กรุงเทพมหานคร (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
22019/08/31 08:30 - 2019/08/31 12:00การสัมมนา เรื่อง “๒๐ ปี สภาวิศวกรไทย ใส่ใจจรรยาบรรณ สรรค์สร้างสังคม” ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร