สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/08/17 08:30 - 2019/08/17 16:00ฟรีสัมมนาเรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์คกรุงเทพฯ

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร