สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/08/06 08:30 - 2019/08/06 12:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคมี วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสายน้ำผึ้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร