สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/08/03 08:30 - 2019/08/03 16:15การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันเสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.15 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยา ถ.รัชดา กรุงเทพฯ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร