สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/07/23 08:30 - 2019/07/23 16:30การเสวนาและประชุมกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “การปฏิรูปวิศวกรไทย” วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร