สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/07/19 07:30 - 2019/07/19 16:15การสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 - 16.15 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น (8 PDU)
22019/07/19 08:00 - 2019/07/19 16:15การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 - 16.15 น. ณ จังหวัดขอนแก่น (8 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร