สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/07/09 08:00 - 2019/07/09 16:00ฟรีเรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องเพชรไพรินทร์ ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร