COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/05/29 08:30 - 2019/05/29 15:00การเสวนาเรื่อง “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5” ตอนที่ 3 เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษา สภาวิศวกรร่วมกับท้องถิ่นป้องกัน/แก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (5 PDU)

วันที่ปัจุบัน