สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12019/03/16 09:00 - 2019/03/16 16:00สภาวิศวกร ขอเชิญวิศวกรอาสาภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมติดตามความคืบหน้า โครงการ “บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย” ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน ณ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา และลงพื้นที่หมู่ 2 จำนวน 91 หลังคาเรือน เพื่อตรวจอุปกรณ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร