สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/11/02 13:00 - 2018/11/02 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Sapphire 111 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ (3 PDU)
22018/11/02 14:00 - 2018/11/02 16:00การสัมมนา “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล” วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Sapphire 204-205 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร