สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/10/24 08:00 - 2018/10/24 17:00ฟรีสัมมนา เรื่อง “บทบาทของวิศวกรไทยกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
22018/10/24 08:30 - 2018/10/24 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 12” วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ กรุงเทพฯ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร