สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/10/19 08:30 - 2018/10/19 16:00การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และหัวข้อเฉพาะทาง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องออร์คิด 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร