สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/10/09 08:30 - 2018/10/09 16:00ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมสัมมนา "การแนะนำความรู้เพื่อวิศวกรอาสาและสถาปนิกอาสา" วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร