สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/08/17 08:00 - 2018/08/17 17:00ฟรีสัมมนาเรื่อง “การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะการ ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก” วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร สนใจคลิกรายละเอียดที่นี่
22018/08/17 08:00 - 2018/08/17 16:00สัมมนา เรื่อง “การแนะนำความรู้เพื่อวิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา” ในวันที่ 29 กันยายน 2561 (6 PDU)
32018/08/17 08:30 - 2018/08/17 15:30สัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร