สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/08/04 09:00 - 2018/08/04 16:00

ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลางลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ สถานสงเคราะห์ชาย จ.ยะลา


วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร