สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/08/03 08:30 - 2018/08/03 16:00การบรรยายวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ กรุงเทพมหานคร (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)(6 PDU)
22018/08/03 08:30 - 2018/08/03 16:00การสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 10”วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูมโฟเย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร