สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/07/28 09:00 - 2018/07/28 12:00การสัมมนา เรื่อง “การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load Test)” วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (3 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร