สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/07/21 08:30 - 2018/07/21 16:00การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 9” วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร