สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/07/20 08:00 - 2018/07/20 16:00การสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ จ.ระยอง (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
22018/07/20 08:30 - 2018/07/20 15:30การสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร