สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/07/15 09:00 - 2018/07/15 12:00ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร