สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/07/03 09:00 - 2018/07/03 16:00ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลางลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ฉะเชิงเทรา/บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครนายก

วันที่ปัจุบัน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร