COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/06/30 09:00 - 2018/06/30 15:30ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสานลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.มหาสารคาม และ จ.บุรีรัมย์

วันที่ปัจุบัน