COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
ลำดับวัน (เวลา)รายละเอียด
12018/06/28 09:00 - 2018/06/28 16:00การเขียนแบบอาคารด้วย Building Information Modeling (BIM) วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (6 PDU)

วันที่ปัจุบัน